OM SJUKESALVINGA

 

Dden hyrer med til livet. Ikkje noko er meir sikkert enn at vi ein gong skal dy. Det same kan vi g seia om det vera sjuk.

 

Gud elskar oss i Jesus Kristus. Alt Det nye testamentet seier om korleis Jesus hjalp og lkte sjuke, seier at vr kristne tru ikkje bare har gjera med det evige livet, men g med problem i dette livet. I Det gamle testamente vert det sagt om Messias som skulle koma:

Sanneleg, vre sjukdomar tok han p seg,

og vre pinsler bar han

og ved hans sr har vi ftt

lkjedom. (Jes 53, 4-5).

 

Nr vi vert sjuke hjelper Gud oss ved at vi har ftt ein kropp som langt p veg sjlv kjemper mot sjukdom. Men Han hjelper g ved hovudet, hender og fter til lkjarar, sjukepleiarar og

andre medmenneske. Kyrkja si soge har g mange dme p at det hender Gud hjelper oss ved eit mirakel. Men djupast sett hjelper Gud oss mest ved at han ein gong for Kristi skuld vil la oss g gjennom dden inn til det evige livet.

 

Dette er ein viktig del av vr klassisk kristne tru.

 

Bn for sjuke med salving er ei eiga, og hos oss alt for lite brukt handling. Ho utgjer p eit vis eit sakramentalt hgdepunkt i markeringa og formidlinga av Guds hjelp til sine lidande born. Sjukesalvinga vart fr i den katolske kyrkja kalt for den siste olje sidan den som regel vart gjeve nr ein sjukdom vart oppfatta som srleg livstrugande.

 

I protestantisk samanheng har ofte nemninga vore bn for sjuke.

Nemninga sjukesalving br no nyttast slik at salving kjem i bruk og alle kan skjna at ein ikkje treng venta med nskje om forbn til ein

er nr dden.

 

Vi vil gjerne oppmuntre til bn for sjuke i samband med gudstenester.

 

Soknepresten vil g gjerne koma heim til personar som grunna sjukdom eller andre rsakar er

forhindra i kome til kyrkja eller av andre rsakar nskjer vitjing. Presten

tek d gjerne med nattverden og/eller kan be for sjuke med salving. For

avtale ring prestekontoret, eller gje melding gjennom Heimetenesta/ Heimesjukepleien.

Sj meir p

http://www.stellamaris.no/salv.htm

 

 

svennam@hotmail.com