Dette er eit stort mysterium...

 

Eit framlegg p 16.mai

 

Det m vekkje stor oppsikt nr den norske regjeringa ved Barne-og Likestillingsdepartementet no har lagt fram eit hyringsnotat om ny kjnnsnytral ekteskapslov. Straks rykte merkeleg nok to nyutnemnde kyrkjelege leiarar ut med sttte til framlegget.

 

Det er tankevekkjande at framlegget kom dagen fr Helgetorsdag, som i r fall saman med Grunnlovsdagen.

 

Som eit apropos lyder ei av tekstane me las i kyrkja denne dagen slik:

 

Dersom Herren ikkje byggjer huset,

arbeider bygningsmennene til fnyttes.

Dersom Herren ikkje vaktar byen,

vaker vaktmannen til fnyttes(Sal.127,1)

 

Eit brot med kristen og norsk tradisjon

 

Vi nskjer ha forsting for andre meiningar enn vre eigne. Men dette er eit fritt land, og vi har g rett til ha vrt eige syn. Fr kyrkja vil vi d seia fr om at p grunnleggjande punkt bryt tankegangen i framlegget med landet vrt sin lange kristne tradisjon sidan munkane kom fr yane i vest med evangeliet om Jesus Kristus.

 

Den kristne misjonen til vrt land frte med seg den kristne sed og skikk som har vore akseptert i eit heilt millennium, langt utanfor kyrkjebenkene. Men no ser ein ut til vera brydd over dette faktum. Kanskje er det g verre enn som s: Vre leiande politikarar kan sj ut til ha glymt, eller veit ikkje kva kristen tru og liv er.

 

Situasjonen synest likevel femne om langt vidare problemstillingar enn dei vi i kyrkja er opptekne av: Her er mangel p rter og historielyse p ferde, for den kulturelle og historiske samanhengen Noreg str i, like fr Kristenretten(Det store sedskiftet) som biskop Grimkjell og Heilag Olav la fram p Mostratinget i 1024, synest vere p veg bort.

 

Ein betre veg

 

Det fins framleis mange nordmenn p grasrota som nskjer basere livet sitt p eit kristent verdigrunnlag.

 

velja nytralitet vert heilt feil i tilhve til desse, men g overfor andre livssyn og religionar.

 

Ein betre og tryggare veg er den me har hatt til no: At staten har det fundamentet som synest vera fleirtalet sitt nskje, og at dei som tenkjer(eller fler) p ein annen mte vert mtt med forsting, kjrleik og varme, og at vi alle fr leve fritt og respektert i vrt kjre fedreland.

 

nskjer fleirtalet ein annan basis enn den kristne, skal dt respekterast. Men d vert ordninga med statskyrkje utan meining!

 

Det er sjlvsagt at me p kristen basis mter andre med kjrleik og eit ope sinn. Utan legge bort eller teie om kva vi sjlv meiner er rett. Frst nr ein veit kor ein sjlv str kan ein syne sann toleranse.

 

Det skal elles bli interessant sj kor langt nytraliteten etterkvart vil n for oss som vil st p Bibelens og Kyrkja sitt syn i nemnde sak.

 

Det kristne synet p ekteskapet

 

Etter kristen forsting omfattar ekteskapet to kjnn. Det er bde ei skaparordning, og er innsett av Kristus sjlv(Matt.19,1 flg.). Nett tilhvet mellom mann og kvinne i ekteskapet er eit bilete p tilhvet mellom Kristus og Kyrkja, slik vi kan lese det i Efesarbrevet:

 

vi er lemer p hans kropp. Difor skal mannen forlata far og mor og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt. Dette er eit stort mysterium(latin: sacramentum); eg tenkjer p Kristus og kyrkja. (Ef.5,30-32)

 

Det er verdt notere seg at dei klraste kyrkjelege uttalene om kva som er kristen etikk no kjem fr andre kyrkjer enn henne vi sjlv til no har rekna med at vi hadde ein heim i. Men her hj oss har vi ikkje problem med skrive under p den uttalen vi finn p flgjande lenke:

 

http://www.katolsk.no/nyheter/2005/10/10-0001.htm

 

Situasjonen vi str overfor viser at vi g p vr kyrkjemark snarast br ta til med kalle ekteskapet mellom mann og kvinne for sakramentalt.

 

Dette er eit stort mysterium!

 

Eg viser elles til ei preike fr Hjelme kyrkje hausten 2005:

 

http://www.stellamaris.no/091005.htm

 

svennam@hotmail.com