Vi vil bygge livet vŒrt Jesus-

Jesusmanifestet-2007?

 

Det vekte stor oppsikt den katolske biskopen i Stockholm Anders Arborelius og forstandar for Filadelfiafšrsamlingen Sten-Gunnar Hedin saman skreiv under dokumentet ÓJesusmanifestetÓ i 2003.

 

Dei innleier m.a. med desse orda:

 

ÒAtt kyrkor och samfund mšts fšr officiella samtal Šr i dag inget ovanligt. Men nŠr nu den Katolska kyrkan och Pingstršrelsen inleder en teologisk samtalsrunda, É, Šr det unikt.

 

Som katoliker och pingstvŠnner har vi en historia av šmsesidig misstro. En fšrŠndring bšrjade ske nŠr den karismatiska fšrnyelsen fšr omkring trettio Œr sedan skapade kontakt mellan kristna i de bŒda grupperna, som gjort liknande andliga erfarenheter och som ocksŒ upptŠckte att vi stŒr samma bibliska grund och delar samma tro Jesus och har samma grundinstŠllning i viktiga etiska frŒgor.

 

Vi glŠder oss šver detta och ser denna nyupptŠckta enhet som en Andens gŒva - men ocksŒ som ett fšrpliktande uppdrag. Vi mŒste dela med oss av vŒr gemensamma tro till alla dem - och de Šr mŒnga i vŒrt land - som aldrig upptŠckt Jesus som sin FrŠlsare och vŠn och som aldrig fšrstŒtt att Gud i honom har uppenbarat sin sanning. Det finns nŒgot som Šr sant i en vŠrld av subjektivt tyckande och tŠnkande! Jesus sjŠlv sŠger att han Šr "VŠgen, Sanningen och Livet" (Joh 14:6)É.Ó

 

Slik held dei fram med ei klŒr vedkjenning om sanninga i Guds Ord og ein levande Frelsar: Jesus Kristus.

 

Det sterke vitnemŒlet sluttar slik:

 

ÒDŠrfšr Šr det med bŒde stor šdmjukhet och frimodighet som vi vill vittna om att varje enskild mŠnniska genom tron och dopet kan lŠra kŠnna Jesus som sin FrŠlsare. Han inte bara var - utan han Šr och fšrblir - den enda vŠgen till gemenskap med Gud. Han leder oss till sin och vŒr Fader i Andens kraft. Vi vill bygga hela vŒrt liv honom

 

Eg hadde 29.april i Œr den store glede Œ ta del i jubileumsh¿gtida til den lokale Pinsekyrkjelyden, og fikk bringe dei truande der ei helsing frŒ medvandrarar himmelvegen i Den norske kyrkja.

 

Eg gjorde ved dette h¿vet framlegg om eit lokalt Jesusmanifest. Eg vil no utfordre alle kristne arbeidslag i ¯ygarden som vil vitne om at Guds Ord talar sant og at Jesus Lever til Œ stŒ saman om Jesusmanifestet-2007! Seinare i haust er det min plan Œ ta kontakt med kvar einskild organisasjon og kyrkjelyd om denne saka.

 

svennam@hotmail.com

 

http://www.stellamaris.no/jesus_mer_an_en_myt_brannpunkt_svd280103.pdf

SjŒ om eit liknande tiltak frŒ 1997: ÓGrund och GrŠnserÓ dŒ Biskop Bertil GŠrtner kalla saman til Kyrkjem¿te i Linkšping.

http://www.stellamaris.no/gg.htm