KYRKJA INFORMERER

Sokneprest em. Svenn Martinsen

Under oppdatering.

PlanAr om bryllAup?

 

 

 

Bryllaupet i Kana.(Joh ev.2,1-11) Ikon av Igor Stoyanov.

http://www.christthesaviour.org

 

Difor skal mannen skiljast fr far sin og mor si og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt. Og det som Gud har bunde saman, det skal ikkje menneske skilja.

(Matt.ev.19,4b-6)

 

De som vitjar vigselsidane mine gr kanskje med planar om feira bryllaup om ikkje s lenge. Det er d ei glede for meg nskje dykk velkomne til vigsel. Eg meiner at ekteskap er den einaste rette mten leva saman p. Ekteskapet gjev tryggleik for ektefellene og for dei born som mtte koma som ei flgje av samlivet.

 

Eg gler meg saman med dykk og nskjer hjelpa dykk til f ein fin dag som de kan sj attende p med stor glede og takksemd. Med dette vil eg gje de to som skal gifta dykk ein del informasjon og hjelp de kan ha nytte av.

 

Det planleggja ein slik dag er bde spanande og morosamt, men g strevsamt. Lang tid kan g med til frebu dagen, men det er noko de vil gjera med glede og forventning.

 

Ekteskap inngr vi ein gong i livet, og det er difor viktig f litt kunnskap om kva som kan mte oss som ektefolk, og kva som er viktig vere merksam p for skape eit godt ekteskap.

 

KJRLEIK-KVA ER DET?

 

Kjrleik har vi lett for knytte til gode og varme kjensler for eit anna menneske. Desse kjenslene hyrer kjrleiken til og hyrer til mellom ektefellene.

 

Nr de no skal gifta dykk kjenner de denne gode varmen og nrleiken for den andre. Desse kjenslene skal de ta godt vare p, for dei er gode ta med i eit godt og langt liv saman.

 

Kjrleik er ikkje bare desse kjenslene, men er og viljen til samhald, og avgjersla om at eg elskar ektefellen min nr dei varme kjenslene er svake eller borte. Eit ekteskap kan ikkje bare byggjast p gode kjensler, for dei skifter etter korleis dagen er.

 

SAMAN I GODE OG VONDE DAGAR:

 

Nr de giftar dykk skal de lova for Gud og menneske at de skal elska og ra kvarandre og leva saman til dden skil dykk. Denne lovnaden er viktig halde levande inn i ekteskapet, for ingen gr gjennom livet med bare gode dagar. Det er nr dei vonde dagane kjem at kjrleiken og samhaldet verkeleg vert sett p prve. Alle vil oppdage slike dagar fr eller seinare i livet. Nr dei kjem er det viktig kva for grunnmur vi har bygd ekteskapet vrt p, og korleis vi lyser dei vanskane vi mter.

 

Vi som har vore gift ei stund har erfart at ekteskapet m ein arbeide med heile tida for at ein skal ha det godt. Eit godt ekteskap kjem ikkje av seg sjlv, men det krev at ektefellene er vakne og villige til arbeida med seg sjlv for halde kontakten med, og nrleiken til kvarandre.

 

D SET VI I GANG!

 

gifta seg med kyrkjeleg vigsel gjev ein fin start og eit nytt utblikk p framtida de gr i mte. Vi veit at i vr tid frer sosial forventning om store og dyre bryllaup gjerne til at avgjersla vert utsett. Men det fins gode lysingar. Vi vonar at denne nettsida kan inspirere mange av dykk til ta avgjersla om gifta dykk, og at de her kan finne hjelp til planlegginga.

 

Med venleg helsing

Svenn Martinsen

sokneprest em.

 

VIGSEL OG STADFESTING AV/FORBN FOR EKTESKAP

 

I Ekteskapsinnging

 

1. Etter norsk lov kan ei ekteskapsinnging skje borgarleg eller kyrkjeleg. Les gjeldande ekteskapslov her: Lovdata

 

2. Eit ekteskap blir etter kristen tankegang inngtt nr ei kvinne og ein mann i nrvere av vitne og Gud gjev kvarandre lfte om at dei vil leve saman i ekteskap – og nr vigselsmannen gjer kjent at ekteskapet er offentleg gyldig.

 

3. Nr ein mann og ei kvinne(minst ein av dei m hyre inn under Den norske kyrkja) nskjer inng ekteskap eller nskjer stadfesting av/forbn for ekteskap, m dei snarast rd ta kontakt med presten eller kyrkjekontoret, gjere naudsynlege avtalar om tid og stad, og f rd i sprsml ein lurer p. Eit skjema som kan nyttast ved frebels innmelding til vigsel, finn ein her:

 

http://www.stellamaris.no/vinnm.htm

 

Det kan vera lurt ta ein kopi av det utfylte skjemaet fr de sender det.

 

Brudefolk m g ta kontakt med Folkeregisteret i god tid for prving av ekteskapet,

Her er ei lita vegleiing:

 

http://www.stellamaris.no/prov.htm

 

Les meir her .

 

Blankettar kan de finna her.

 

4. Ein kyrkjeleg vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap i kyrkja er gudstenester med sakramental karakter, med salmesong, lesing og forkynning av Guds Ord om ekteskapet, forbn for, og velsigning av dei som giftar seg/er vigde borgarleg. Viktig er g at presten p kyrkja sine vegner gjer kjent at ekteskapet deira er kyrkjeleg gyldig.

 

5. Nr ei kvinne og ein mann er vigde borgarleg ein gong, kan dei i ettertid velje ha ei kyrkjeleg forbnshandling for ekteskapet, med dei element som er nemnde i pkt. I,4.

 

6. Vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap i kyrkja vert frebudd ved at presten etter prvinga har ei samtale med brudeparet/ekteparet. Her gr vi gjennom det praktiske ved vigsla, og liturgien for vigsla, gjer naudsynlege avtalar, og samtalar om kva ekteskapet er ut fr 4 Tar: Tillit, Truskap, Tilgjeving, Tru[1]. nskjer de dessutan ҿve, kan dette best skje i tilknytning til ei gudsteneste eller kyrkjeleg handling.

 

II Generelt om liturgien for vigsel og stadfesting av/forbn for vigsel.

 

De finn liturgien her:

 

http://www.stellamaris.no/viky.htm

 

Presten ser til at tenesta kan gjennomfrast p ein god og verdig mte. Alle innslag skal tilpassast at vigselshandlinga er ei gudsteneste og vera i samsvar med det klassiske trusgrunnlaget i Den norske kyrkja, og den apostoliske og almenne kyrkjelege tradisjonen. 

 

Det kan gjevast rom for medverknad av ulike slag. Vi ser gjerne at brudeparet/ ekteparet sjlve kan vere med p utforminga av gudstenesta, t.d. at nokon i bryllaups/ festflgjet kan medverke i somme av dei liturgiske ledda, og/eller det kan vera tillegg til handlinga i form av song og musikk, o.l., eventuelt kombinert med at det vert tent ljos i ljosgloben. Salmar og songar m p frehand godkjennast av den presten som har tenesta, og det musikalske stoffet av kantor.

 

Det kan g opnast for element som understrekar den etniske bakgrunnen til brudeparet/ ekteparet. Der den eine parten tilhyrer eit anna kyrkjesamfunn enn Den norske kyrkja, kan det opnast for deltaking fr vedkomande kyrkjesamfunn. Innslag som kjem som tillegg til liturgien, kan plasserast etter ledd 10, Forbn. Presten skal godkjenne srskilde uttrykksformer og andre tiltak som det er nske om i tillegg til sjlve liturgien. Det same gjeld opptak av bilete, film eller lyd.  I hovudsak gjeld at det kan fotograferast ved inngangs-og utgangsprosesjonane, mens ein m vere tilbakehaldande med fotografering under bn, preike og salmesang. P kyrkjetrappa etter gudstenesta har de etter mten god tid til fotografering, men ver gild ta omsyn til at eit evt. neste brudeflgje fr koma inn i kyrkja ca.10 min. fr deira oppsette tid. Det er normalt ikkje hve til fotografera brudeparet med fotograf i kyrkja mellom fleire vigsler.Videofilming med eit einskild kamera kan skje p tilvist plass etter srskild avtale med tenestegjerande prest.

 

Pynting og symbolbruk m hve til at vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap i kyrkja er gudstenester. Ein br syne mtehald med bruke ljos, blomar og liknande. I hovudsak srger kyrkja for pynting av kyrkja med blomar p altaret. Har de spesielle nske, m desse rettast til kyrkjetenar. For all pynting gjeld at ein m ta omsyn til kyrkjerommet som innvigd rom. Blomar br i hovudsak vere skorne, og fargane br tillempast vigsla si kyrkjelege farge,(Kvit)og/eller den aktuelle kyrkjerstida.

 

III Spesielt om brudeparet/ekteparet eller andre si deltaking

 

Generelle moment og rd

 

Det er lurt at brudeparet i drleg vr tek med enkelt regnty/paraply.

Fem minutt fr vigsla br brudeparet vere p plass.

Bruden gr/sit p venstre, brudgommen p hgre side av kyrkja. Dei bruker same sida av kyrkja under heile vigsla.

Ved inngongsprosesjonen br mtet mellom brudgom og komande svigerfar, brudgom og brud vere enklast mogleg.

Bruden sin forlovar kan hjelpa bruden med praktiske oppgver i vpenhuset fr inngangsprosesjonen, deretter nr bruden set seg p sin plass, og ved forflytningar seinare.

Presten gjev vegleiing om nr brudeparet skal sitje, st, og knele.

Forlovarane reiser seg under vigsla.

Presten tek familiane p kvar side i handa etter vigsla.

 

Brudeparet/ekteparet og brudeflget har elles hve til gje innspel om sine nskjer ved fleire ledd i liturgien:

 

Prosesjonane inn og ut av kyrkja

 

Skal brudeparet/ekteparet g inn saman, og skal bruden g inn saman med ein representant for familien? Skal det vere med brudepiker og brudesveinar? Dersom det er nskjeleg, kan brudeparet(in av dei eller begge )/ekteparet, forlovarane, representant(ar) for familiane, og presten g inn i kyrkja i prosesjon. Bruden gr p venstre sida i prosesjonen, den som gr med henne p hgre sida. Etter gudstenesta er det fint om brudepar/ektepar, forlovarar og familiane gr ut i prosesjon. Bruden gr d ut p same sida av kyrkja som ho kom inn, brudgomen p motsett side av henne.

 

Plassering av brudeparet

 

Det fins fleire ordningar.

 

Brudepar plar sitja anten med andletet mot altaret eller 90 grader p dette, bruden p venstre, brudgomen p hgre sida av koret. Forlovarane sit ved frste dme 90 grader p altaret litt bak brudeparet, og ved det andre slik at brudgomen sin forlovar sit ved sida av han og bruden sin forlovar ved sida av henne. Familiane sit framst i kyrkjeskipet, bruden sin familie p venstre, brudgomen sin p hgre.

 

 

Her kan de sj korleis brudepar og forlovarar kan sitja i koret, iflg. ei av ordningane over.

 

Skriftlesningar og salmar

 

Bibeltekstane kan lesast av medlemmar av bryllupsflgjet. Eller vil brudeparet helst at presten skal lese? Sj liturgien:

 

http://www.stellamaris.no/viky.htm

 

Brudeparet kan vere med p velja salmane som skal syngjast under vigsla.

Dme p salmar som hver godt:

 

Norsk Salmebok 202 Lov Jesu Namn

Norsk Salmebok 223 Kjrlighet er lysets kilde

Norsk Salmebok 261 O Store Gud vi lover deg

Norsk Salmebok 268/Salme 97 40 Herre Gud ditt dyre navn

Norsk Salmebok 270 Store Gud vi lover deg

Norsk Salmebok 272 Hellig, hellig, hellig

Norsk Salmebok 276 Lovsong skal all heimen kveda

Norsk Salmebok 278 Deg lysets Fader

Norsk Salmebok 300/299 No takka alle Gud med hjarta, munn og hender

Norsk Salmebok 302/301 Lovsyng vr Herre, den mektige konge med re

Norsk Salmebok 307 Til himlene rekker

Norsk Salmebok 308 Alt str i Guds faderhnd

Norsk Salmebok 311 Himmelske Fader, herleg utan lik.

Norsk Salmebok 387 Ungdommens Frelser

Norsk Salmebok 416 Alltid freidig

Norsk Salmebok 418 Med Jesus vil eg fara

Norsk Salmebok 426 Med Jesus fram i dei beste ra

Norsk Salmebok 490 Blott en dag

Norsk Salmebok 529 Om alle mine lemmer

Norsk Salmebok 586/587 Lovsyng Herren

Norsk Salmebok 596 I dine hender

Norsk Salmebok 599 Herre signe du og rde

Norsk Salmebok 603 Kom la oss kjrlig vandre

Norsk Salmebok 611 Vi syng med takk og glede

Norsk Salmebok 669 Kjrlighet fra Gud

Norsk Salmebok 670 La huset bli bygget

Norsk Salmebok 671 Allmakts Gud og kjrleiks Fader

Norsk Salmebok 672 Gud Fader, du velsigne deim

Norsk Salmebok 673 Kom Jesus vr gjest

Norsk Salmebok 674 Herre over alle slekter

Norsk Salmebok 696 Herre eg hjarteleg

Norsk Salmebok 698 leva det er elska

Norsk Salmebok 706 Til kjrleik Gud oss skapte

Norsk Salmebok 710 Vi rekker vre hender frem som tomme skler

Norsk Salmebok 712 Syng ein song av hjartans grunn

Norsk Salmebok 715 Himmelske far du har skapt oss

Norsk Salmebok 716 Gud du er rik

Norsk Salmebok 738 Gud signe Noregs land

Norsk Salmebok 739 Gud signe vrt dyre fedreland

Norsk Salmebok 740 Fagert er landet

Norsk Salmebok 746 Velsignet er det hjem

Norsk Salmebok 750 Eg har ei teneste stor for Gud

Norsk Salmebok 751 Kvardagskristen vil eg vera

Norsk Salmebok 752 Gud lys om heimen vr din fred

Salmer 1997 88 Jeg vil gi deg Herre min lovsang

Salmer 1997 98 Guds godhet sang i sinnet

Salmer 1997 273 Gud, velsigna desse to som str for dine augo

Landstad Rev 844 Det er s yndig flges ad

 

Den aktuelle kyrkjerstida, og kristent arbeid ein har vore med i kan g gje idar til salmar ein kan tenkja seg synge, slik som t.d. i juletida Norsk Salmebok 56 Deilig er Jorden, i psketida Norsk Salmebok 187 Deg vre re, Norsk Salmebok i pinsetida 763 Den blomstertid nu kommer, og- Norsk Salmebok 86 Navnet Jesus, Norsk Salmebok 346 Han tek ikkje glansen av livet, Norsk Salmebok 387 Ungdommens Frelser.

 

Musikk

 

Brudeparet kan vere med p koma med framlegg til musikk som skal nyttast under vigsla. Dme p musikk som hver godt[2]:

 

Trad: Brudemarsj fr Fana(samla av Sigmund Skage)

Trad: Brudemarsj fr Ldingen

Trad: Brudemarsj fr Saltdal

Trad: Brudemarsj fr Seljord

Trad: Brudemarsj fr Valsyfjord

Trad: Brudesltt fr Beiarn

Trad: Brudesltt fr re

Trad: Brurmarsj frn Florsen i Burs

Trad: Jmtlandsk Brurmarsj

Trad: Gamal Fbodpsalm frn Dalarna

Arild Andersen: Bryllupsmusikk

Bach: Preludium i Ess-Dur

Charpentier: Te Deum 

Clarke : Trumpet Voluntary / The Prince of Denmark's March

Ferlin/Strand: Men gr jag ver ngarna

Jan Magne Frde: Bruremarsj

Jan Magne Frde: Setersltt

Gershwin : Summertime

Harmony: Amazing Grace

Ellington : Almighty God

Elgar: Pomp and Circumstance

Mendelsohn-Bartholdy: Tema fr En midtsommernattsdrm

Nordraak : Purpose fr Maria Stuart.

Purcell : Trumpet Tune

Ugland : Intrada

Wagner: Tema fr Lohengrin

Sj g

http://kollandsrud.tk/demo1.htm

http://www.royken.kirken.no/index.cfm?id=370202

http://www.sjomannskirken.no/tjenester/bryllup-i-utlandet/karusell/hor-brudemarsjer

 

Det er mogleg, men ikkje naudsynt, at programmet blir trykt p eit eige ark.

  

 

Sjlve vigselshandlinga

 

Ein kan velje mellom to mtar gje ekteskapslfta p. Den eine mten er den tradisjonelle i Den norske kyrkja, at  presten stiller to sprsml til kvar av brudefolka, som dei kvar for seg svarar ja p, fr presten proklamerer ekteskapet for Gud og menneske.

 

Den andre mten er inspirert av anglikansk og katolsk tradisjon, at brudefolka sjlve seier fram ekteskapslfta ved ta desse oppatt etter presten: Eg tek deg NN til ektemake. Eg vil elska og ra deg, og vera trufast hos deg I gode og vonde dagar, til dess dden skil oss t. Deretter proklamerer presten ekteskapet for Gud og menneske.

 

Der namna skal nemnast, kan ein bruka fullt namn eller fornamn, etter som det er naturleg i det einskilde tilfellet. I sprsmla under ledd 8, Ekteskapsinnging skal det brukast fullt namn.

 

Dersom brudeparet vil, kan dei velje gi kvarandre ringar rett etter vigselshandlinga.

Overrekkinga kan skje ved at ringane blir sette p etter at presten har sagt: Gje no kvarandre ringane, som de skal bera til teikn p lftet om truskap. Alternativt kan det skje ved at bruda og brudgommen i samband med overrekkinga av ringane sjlve seier fram flgjande etter presten: NN, eg gjev deg denne ringen som eit teikn p lftet mitt om kjrleik og truskap.

 

Ringar er det vanleg at brudgommen sin forlovar har med.

 

Under forbna kjem brudeparet fram til altarringen og knelar under forbna. Her er det mogleg leggje til ei fritt formulert bn som til dmes brudeparet sjlve har vore med p utforme eller velje ut. Her kan dei gi uttrykk for sine voner og tankar for livet som ligg framfor dei.

 

I sndagsgudstenesta etter tenesta, vil kyrkjelyden be for brudeparet/ ekteparet i Forbna.

 

Bryllaupsmesse

 

Det er g mogleg feire vigsel/stadfesting av vigsel som ei messe, det vil seie at det inngr eukaristifering(nattverd) i vigsla. Begge brudefolka m d vere dypt med kristen dp.

 

IV Praktiske opplysningar om vigsel

 

Kvar tek vi kontakt nr vi vil gifte oss?

 

Ta kontakt med prestekontoret/kyrkjekontoret der du bur.

 

Fr prestekontoret/kyrkjekontoret fr de eit innmeldingsskjema som g kan lastast ned her:

http://www.stellamaris.no/vinnm.htm

Her kan de koma med Dykkar nskje nr det gjeld dag og tid for vigsel.

 

Her finn de eit skjema til hjelp ved planlegginga av vigsla:

http://www.stellamaris.no/vigsskj.htm

 

Korleis fr vi klarsignal om at vi kan gifte oss med kvarandre?

 

Det nemnde innmeldingsskjemaet gjeld bare avtalen med kyrkja, d Folkeregisteret no har ansvaret for den juridiske prvinga av ekteskapsvilkra[3]. Brur, brudgom og forlovarar m difor fylle ut og signere kvart sett av dei offentlege skjema og levere dei til Folkeregisteret. P dette grunnlaget blir det utferda Prvingsattest fr folkeregisteret. Denne er gyldig i 4 mnd. og m vere p kyrkjekontoret seinast 14 dagar fr vigsla.

 

Tidsbruk

 

Det kan vera fleire par som vert vigde p same dagen, og d er det viktig at vi held oss innafor dei fastsette tidsrammene. Det er ein time mellom kvar vigsel; til vanleg kl. 13. 00  -  14.00  -  15.00  -  16.00.

 

Difor ber vi dykk om koma presis til kyrkja, og med det meiner vi at gjestene kjem 10-15 minutt fr handlinga tek til. Brudeparet og forlovarane kjem 5 minutt fr vigselen byrjar. Handlinga tek om lag 35 minutt fr de startar inngangsprosesjonen til de er klare for gratulasjonar p kyrkjetrappa eller i vpenhuset.  

 

Kven vil ha tenesta?

 

Nr soknepresten sjlv er i tenesta nskjer han ha dei tenestene som kjem i dei kyrkjene han har ansvar for, slik at han kan n flest mogleg som prest.

 

Dersom han "lever og har helsa" den dagen det gjeld vil det difor vera han som er vigselsmann. Men sjlvsagt kan ein annan bringe ei helsing, lese tekst o.l., sj t.d. pkt.  5  Innsetjingsord/Skriftlesing i ordninga for vigsel, jfr. dokumentet p denne peikaren:

 

http://www.stellamaris.no/viky.htm

 

Det er og hve til personlege innslag etter nrare avtale med presten.

 

Kan vi gifte oss i den kyrkja vi vil?

 

Dersom de vil gifte dykk i ei anna kyrkje enn i kyrkjene i ygarden, tek de kontakt med prestekontoret/kyrkjekontoret der de vil gifte dykk. Adresseopplysningar og telefonnummer finn de i telefonkatalogen

http://www.1890.no eller p

http://www.kyrkja.no .

Hve til gifte seg der kan vere avgrensa dersom dette er ei populr kyrkje gifte seg i. De m som regel ogs betale ei avgift dersom de vel vigsel i ei anna kyrkje enn i den kyrkjelyden de geografisk hyrer til. Det same gjeld om de bur utanfor ygarden og vil gifta dykk hj oss.[4] Meir opplysningar fr de fr kyrkjekontoret.

 

Dersom de vil gifte dykk i ei sjmannskyrkje i utlandet, kan de f vite meir p denne lenken.

 

Kan vi gifte oss utanfor kyrkja?

 

Gudstenesta skal skje i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

 

Tanken bak er at kyrkja nskjer autorisera nokre heilt f plassar der utandrs vigsel kan finna stad.  Dme i Bjrgvin bispedme er Kristkyrkjetomten p Bergenhus, og i vrt prosti Mizpa stemnestad (Strusshamn), og kyrkjesteinane p Tyssy. Dessutan kyrkjeruinane p Lysekloster, Halsny, Svany og Selja.  Fullstendig liste finn du her:

 

Slik vert det opna for par som veldig gjerne vil gifta seg ute.  Samstundes er det ei kraftig presisering av at vigslar skal finna stad der kyrkjelyden kjem saman.

                 

Kva dersom ein av oss eller begge har vore gift fr, og ekteskapet er opplyst av andre grunnar enn ved dd?

 

D Den norske kyrkja mangler ein kyrkjeleg rett som kan ta avgjersler i slike situasjonar, tek eg ikkje noverande sokneprest slike vigslar, for at alle i denne kategorien skal handsamast likt.

 

Kva dersom ein av oss er medlem i eit anna trussamfunn eller tilhyrer ein annan religion?

 

At ein av brudefolka er medlem i Den norske kyrkja, vil til vanleg vere nok for at vigsel kan skje i kyrkja. Presten har likevel hve til nekte vie brudefolka dersom ein av dei ikkje tilhyrer Den norske kyrkja. Kyrkjeleg vigsel kan ikkje krevjast dersom ingen av brudefolka tilhyrer Den norske kyrkja. Les liturgien for Ordning for Vigsel og stadfesting av/forbn for ekteskap p

 

http://www.stellamaris.no/viky.htm

 

Leige av kyrkja

 

Andre kristne kyrkjesamfunn som str p den apostoliske truvedkjenninga og som respekterer vr ststad, kan ske om leige av kyrkja til vigsel nr eit brudepar ikkje hyrer under Den norske kyrkja.

 

Apostelen Paulus har sagt om ekteskapet:

 

Dette er eit stort mysterium. (Efes.5,32)

 

Det er sant, og-spanande. Vi trur at her ligg nkkelen til f det godt saman.

 

Navigatrene

http://www.navigatorene.no

 

En test p kommunikasjon i ekteskapet

 

Kommunikasjon.

 

Kopir over i tekstbehandler og prv dere selv!

 

1 Meget god kommunikasjon omkring

2 Brukbar kommunikasjon

3 Bra kommunikasjon

4 Drlig kommunikasjon

5 Ikke noe srlig kommunikasjon

 

Sett poeng, og se hvor lav poengsum dere fr!

 

Budsjett og konomi

 

Planlegging av fremtiden

 

Bruk av fritiden

 

Hans arbeid

 

Hennes arbeid

 

Oppdragelse av barn

 

Vrt seksuelle forhold

 

Ektefellens nre venner eller venninner

 

Ferier

 

Ansvar for husarbeid

 

Kristen tro og forsamlingsarbeid

 

Innerste flelser

 

Ansvar for bil, hage, hytte og bt

 

Annet

 

Poeng:

 

 

Litteratur:

 

Kristne normer for seksualmoral. Et ord fra kirken. Med forord av bispemtets preses Johannes Smemo, Land og kirke 1971

 

Walter Trobisch: I loved a girl/Jeg elsket en pike Harper&Row, London/New York m.fl. 1965/Norsk utg. Nomi, 1969.

Walter Trobisch: I married you/Lykkens Telt Harper&Row, London/New York m.fl. 1969/Norsk utg. Nomi, 1971.

Jean Banyolak/Ingrid Trobisch Better is your love than wine Editions Trobisch, Baden-Baden 1972

Ingrid Trobisch: On our way rejoicing Editions Trobisch, Baden-Baden 1975

Harper&Row, London/New York m.fl. 1975

Ingrid Trobisch: The joy of being a woman-and what a man can do Harper&Row, London/New York m.fl. 1975

Walter Trobisch: Kjrlighetens Mysterium, Credo 1975

Bo Giertz: Tre syn p ekteskapet, Credo 1975

Gordon Johnsen: Det gjelder ditt ekteskap Vrt Lands Forlag 1971

Gordon Johnsen: Samlivets vitaminer : en bok om kjrlighet. Oslo : Vrt Land forlag, 1979

Egil stebrd/Ole-Magnus Olafsrud: Sammen i kjrlighet, Navigatrene 1989

 

Johannes Smidt: Konflikter i ekteskapet Land og Kirke 1961

Ivar Ramvi: Kjrlighet og Ekteskap, Nomi 1966

Tim La Haye: How to be happy Though Married Tyndale House 1968

Vibeke Engelstad: En del av hverandres liv Gyldendal 1970

Erich Fromm: The art of loving/Om kjrlighet Dreyer 1971

Anfin J.Skaaheim: Ja til livet Credo 1971

Ja til livet Aksjonshefte 1974

J.B.Donovan: To plasser til Hastings Credo 1977

Ola Garli: Fr vigselen. Sprkkurs for par Skrifthuset 1997

Dette br du vite nr du gifter deg Rettsregler i ekteskapet Justisdepartementet

 

Andre nyttige internettsider:

http://www.ekteskapsdialog.no/

 

Dr.Hans Olav Tungesvik hadde for nokre r sidan ein verdifull programserie om samliv p Kystradioen, Bergen som var produsert av Euromedier, no Pe7(Kristen Riksradio). Kontakt Pe7 om du er interessert i denne:

 

http://www.p7.no/

 

Etter id av orkdalsmenighetene.no ,

og Utkast til Vigselsbrosjyrer Bud Prestegjeld, 1990; Fjell Prestegjeld, 1993, 1999.

 

 

Sokneprest Em.

Svenn Martinsen

Postboks 100, 5331 Rong

Mobil: 950 67890

svennam@hotmail.com

 

 

 [1] Presten vil koma inn p ekteskapet si sakramentale side, kall, truskap og vilje.

 

[2] Vi kan g vurdere vestlandsk/skotsk/irsk/keltisk/country/ musikk som kan hve i ein vigsel.

 

[3] Folkeregisteret har tatt over prestens rolle ved prving,

I lange tider har prestane i Den norske kyrkja ordna med papir for folk som skulle gifta seg. Fr 1. oktober 2004 har Folkeregisteret teke over denne oppgva. Prestane har ikke lenger rett til prva om vilkra er tilstades for ekteskap. Eit klrt varsel om at kyrkjeleg vigsel er p veg ut! Fr no av m difor brudeparet kontakte Folkeregisteret for f utlevert skjema for prving av ekteskap. Deretter m dei utfylte skjema innleverast p Folkeregisteret. Folkeregisteret gjev s ein prvingsattest til brudefolka. Dei tek s med seg denne til ein vigselsmann. Med dagens sammenslingar av folkeregister-kontora, vil dette verta drlegare service overfor folk som nsker gifta seg, men det er dette Stortinget har vedteke. Det er difor naturleg gje det rd at brudefolk br ta kontakt med Folkeregisteret i god tid fr planlagt vigsel, slik at dei er sikre p at papira er ordna i tide. Sprsml om ny vigselsattest for vigslar fr 1. oktober 2004 skal ikkje rettast til Folkeregisteret, men til den vigselsmannen som har utfrt vigselen.
Soknepresten i ygarden, etter id av

Prost Birger Foseide, Orkdal.

 

[4] Biskopen har fastsett at det kan krevjast betaling for vigsel nr begge brudefolka er busett utanfor presten sitt tenestedistrikt. Det same gjeld om de bur utanfor ygarden og vil ha vigsel hj oss. (Ikkje i rett opp-og nedstigande line.)