UKE-senderen i Trondhjem fra 1945

Fra nrhf.no

Gjengitt med tillatelse.

 

Annet hvert Œr (ulikt Œrstall) arrangerer studentene i Tronheim en studenter-uke som varer i 3 uker i tiden oktober -november. Hovedattraksjonen under UKA er UKE-revyen som spilles for byens befolkning i Studentersamfundet. Hensikten med UKA er Œ skaffe penger til driften av det "R¿de Runde Hus" (Samfundet).

 

F¿rste fors¿k med UKE-sender var under UKA i 1933. Da ble programmet laget i Samfundet og direktesendt pŒ kortb¿lge til Tyholt hvor det ble sendt ut igjen over Tr¿ndelag kringkaster. I alle Œr har Akademisk Radioklubb - ARK (LA1K) stŒtt for den tekniske bygging og drift av UKE-senderen i Trondheim.

 

Egen kringkaster for UKA kom i 1945. En hadde da tre kortb¿lgesendere (Philips) til disposisjon som tyskerene hadde plassert pŒ Skipsmodelltanken som st¿ysendere. Ved freden overtok Svakstr¿mslaboratoriet pŒ NTH to stk, mens Tr¿ndelag Kringkaster fikk den tredje som reservesender. Alle tre var i drift ved UKA i 1945, senere ble bare to benyttet. Tyholt-senderen til Tr¿ndelag Kringkaster var i drift til og med i 1959, mens den pŒ NTH gikk for siste gang i 1967.

 

Televerket var stort sett raus med Œ dele ut frekvenser som kunne benyttes. Men av hensyn til lytterene ¿nsket en ikke Œ skifte frekvens midt under UKA. I 1949 hadde ukesenderen "Voice of America" som n¾r nabo i 41- og 49-meter bŒndet. Russerne gjorde hva de kunne for Œ jamme amerikanerne pŒ den tiden og det hendte at de traff UKE-senderen i istedenfor. En tok ogsŒ hensyn til atmosf¾riske utbredelsesforhold og fikk Forsvarets Forskningsinstitutt til Œ utarbeide frekvensvarsler for UKE-senderen.

 

PŒ 50-tallet hadde en som nevnt to Kb-sendere som nŒdde bl. a. til Danmark og S¿r-Sverige, men det var vanskelig Œ dekke ¯stlandet. Et fors¿k pŒ Œ ha egen sender i Oslo i 1955, hvor programmene skulle tas opp og fly-sendes til Oslo, ble godkjent av Televerket, men torpedert av NRK i kraft av sin monopolstilling.

 

Til UKA i 1959 bygget ARK en egen 200W mellomb¿lge-sender, og denne ble benyttet helt frem til og med 1975. Under UKA i 1959 ble senderen benyttet til Œ gjennomf¿re Norges f¿rste stereo-sending. H¿yre kanal gikk pŒ mellomb¿lge, venstre kanal pŒ kortb¿lgen og den tredje senderen (Kb) med begge kanaler. Enkelte stereo sendinger etter pilottone prinsippet gikk pŒ lufta under UKA i 1969, riktignok uten velsignelse fra de h¿ye herrer i NRK (avslag pŒ s¿knad om stereo sendinger). Dette var f¿rste stereo sendinger utenfor Oslo.

 

Til UKA i 1965 bygget ARK en FM sender, som fikk en 1.5kW effektforsterker i 1969. UKE-senderne har i alle Œr stŒtt pŒ NTH (unntatt Kb-senderen pŒ Tyholt). F¿rst pŒ svakstr¿mslaboratoriet og fra 1969 pŒ Sentralbygg II (h¿yblokk, ca 40m). Riktignok ble FM-senderen flyttet til Moholt fra og med 1989 for Œ gi bedre dekning i byen.

 

UKE-senderen ble tidlig meget popul¾r p.g.a. av lette programmer og mye grammofon-musikk. En mŒ huske pŒ at NRK hadde monopol pŒ sendinger. PŒ 50 til 70-tallet var det kun pŒ slutten av ¿nskekonserten pŒ mandagene at en kanskje (hvis en var heldig) fikk h¿re et par "slagermelodier", ellers sendte NRK stort sett bare foredrag og klassisk musikk.

 

UKE-senderen hadde kun tillatelse til Œ sende nŒr NRK var av lufta. Mellomb¿lgesenderen gikk en tid pŒ Stavanger-frekvensen (1313 kHz). PŒ 60-tallet hadde NRK bŒde formiddags-og ettermiddagspause, samt at sendingene sluttet relativt tidlig om kvelden (kl. 23.00) slik at dette var da ikke noe problem. Etterhvert utvidet NRK sine sendinger og det ble kun sen nattsending igjen. I 1971 fikk UKE-senderen for f¿rste gang lov til Œ starte sendingen kl 24.00 selv om NRK fortsatt var pŒ lufta. Monopolstillingen til NRK strammet seg til pŒ midten av 70-tallet og i 1977 og 1979 s¿rget NRK ved Einar F¿rde at det ikke ble noen UKE-sender. Rett f¿r UKA-start i 1981 fikk en pŒ ny tillatelse, men da var det ikke mulig pŒ grunn av den korte tidsfristen, Œ fŒ liv i den gamle Mb-senderen. Kun FM kom da pŒ lufta. Ved neste UKE i 1983 hadde ARK igjen selv bygget en ny Mb-sender, den fikk riktignok kort levetid for i 1985 var UKE-senderen igjen kun med FM pŒ lufta. Men fra og med 1987 var UKE-senderen igjen pŒ lufta med bŒde Kb, Mb og FM (riktignok var Mb-senderen ikke i drift i 1999).

 

Foruten Œ v¾re f¿rst ute med stereo (1959) var UKE-senderen f¿rste n¾rradio med RDS fra og med 1993, og f¿rste n¾rradio med DAB i 1999 (kanal 12C).