Sokneprest Emeritus Fr.Svenn Martinsen:
Rettleiingar.
Som prest i Dnk gjennom 35 år har eg skrive og gjeve
klår rettleiing om kva Guds Ord seier
og kva Kyrkja si lære er.
Som Sokneprest i Øygarden Prestegjeld 2002-2013
skreiv eg desse Rettleiingane om Kyrkja sine Sakrament,
truslivet
og kyrkjelege handlingar:
Bilete: Frå arkiv, Lære og Liv.

Dåp og Dåpspraksis:

Rettleiing ved Dåp

Kva vil det seia å svara JA! ved døypefonten?(2002)(Etter Asle Dingstad)

Kva vil det seia å svara JA! ved døypefonten?(.pdf)(2013)(Etter Asle Dingstad)


Skriftemål:

Rettleiing ved Skriftemål


Konfirmasjon:

Rettleiing ved Konfirmasjon


Bøn:

Hvordan skal vi da be?(2003)


Eukaristi(Nattverd):

Dette er min lekam.(2002)

Rettleiing ved Nattverd(Eukaristi)

Sjukesalving:

Om sjukesalvinga.(2007)

Rettleiing ved Sjukesalving


Velsigning av hus og heim:

Ikkje til å spøkja med.(2007)

Liturgier for Velsignelse av hus og hjem(Fleire kjelder)

Liturgier for Velsignelse av hus og hjem,pdf(Fleire kjelder)


Ekteskap og samliv:

Det er lett!(2002)

(Frå Vest-Nytt):Heiser flagget for ekteskapet.(2005)

Rettleiing ved Vigsel

Rettleiing ved Vigsel, pdf


Sorg, død og gravferd:

Guds åker. Når me møter døden.(2003)

Ny ordning for Gravferd.(2005)

Rettleiing ved Gravferd

Tillegg: Preiker og kasualia

Preiker av Sokneprest Em. Fr.Svenn Martinsen, PE, med tekstane ordna etter gamle Tekstrekker I, og II.

Godt å komme hjem. Prekener på 7 radiogudstjenester på NRK P1.(2003)

Kom, lat oss bygge!
Tilleggstekstar, Kasualtaler, Andaktar, Bibeltimar og Helsingar av Sokneprest Em. Fr.Svenn Martinsen, PE

Lynkurs i kristen tro!Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida

Fint om du gjev respons!

Oppdaterte sider 30.juni 2013.

Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©2013
JavaScript Scrolling Text