Credo!(Jeg tror!)

Nicaenum. Den nikenske trosbekjennelse:
(Se Norsk Salmebok nr. 945)


Vi tror på én Gud,
den allmektige Far,
som har skapt himmel og jord,
alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre,
Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
født av Faderen før alle tider,
Gud av Gud,
lys av lys,
sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt,
av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen,
og ved Den Hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod.
Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus,
led og ble begravet,
oppstod den tredje dag etter Skriftene og fór opp til himmelen,
sitter ved Faderens høyre hånd,
skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde,
og hans rike skal være uten ende.
Vi tror på Den Hellige Ånd,
som er Herre og gjør levende,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.
Vi tror på én hellig, allmenn(KATOLSK)og apostolisk kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.Amen.


Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©2005-2013.

Fint om du gir respons!

Bruk tilbakepilen for retur til forrige side.

Tilbake til startsiden

JavaScript Scrolling Text