epost fra svennm@

KjŸrekyrkjelydar i nord og s¿r!

 

NŒde vere meddykk, og fred frŒ Gud vŒr Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Under denneoverskrifta skal eg som konstituert sokneprest i ¯ygarden det komande Œret ikvart ¯ynytt framover fors¿ke Œ ta opp aktuelle sp¿rsmŒl frŒ kyrkje,prestegjeld eller rett og slett tida vi lever i.

 

Mitthjartelege ¿nskje for dykk.

 

I dag tenkjer egtilbake til 1.september dŒ fekk vere med pŒ det flotte 100-Œrsjubileet pŒ ÓNainÓ,Nautnes bedehus. Eg brakte dŒ ei helsing frŒ det viktige tekstavsnittetEf.3,14-4,6.

 

Bedehusa rundtom er pŒminningar om kva Kristi Kyrkje f¿rst og sist er.

 

Difor var detnaturleg Πta fram ei tekst kor den heilage Apostelen nettopp har dette somtema.

 

Men det var ogfint Œ stŒ under det fine biletet Ói GetsemaneÓ der Jesus bad si ¿versteprestelegeb¿n:

 

ÓFar, eg vilat dei du har gjeve meg(Kristi vener), skal vera hjŒ meg der Eg erÉ.Ó(Joh.17,24a)

 

Det er mitthjartelege ¿nskje at eg i tida mi i ¯ygarden mŒ fŒ visa dykk vegen til derKristus er, til der Kyrkja i eigentleg forstand er. For det er der vi vertfrelst. Det er der vi vert bevart som truande. Og, det er i den sanne KristiKyrkje vi saman med alt Guds Folk over heile verda, skal nŒ det mŒlet heime iHimmelen som Herren har kalla oss til.

 

SΠser eg framtil godt arbeidsfellesskap i Guds vingard saman med dykk.

 

svennam@hotmail.com