Dei 3 kyrkjene i ¯ygarden Prestegjeld.

 

Hjelme gamle kyrkje, Hjelme

Langkyrkje, b.1875 i tre.

Ark.J.W.Nordan. Galleri. 180 sitjeplassar.

Altertavle: Kristusmotiv. K.Askeland, 1912

D¿ypefont: 1909

Orgel: Harmonium

 

 

Hjelme Gamle i 70-Œra. Foto: ¯ygarden Prestegjeld, Arkiv©.

 

NŒr du gŒr inn i kyrkja kan du be slik:

Du som kjem inn her

gl¿ym ikkje

at dette er Guds hus,

her er heilag stad.

Ver still

i vyrdnad for Gud

og for dei som h¿gtidar gudstenesta her.

Lytt med andakt til det frelsande Ordet

frΠJesus Kristus.

Vert sj¿lv ein levande stein

i Guds kyrkja pΠjord.

GΠikkje frΠkyrkja

f¿r du har bede for deg sj¿lv

for dei som dyrker Gud her

og for dei som gjer teneste her

Gud signe

din inngang og

din utgang!

Plakat frŒ d¿ra til kyrkjeskipet, Hjelme Gamle Kyrkje.


    Herren skal vara din utgang og din inngang
        frŒ no og til evig tid.

Sal.121,8

 

 

Hjelme kyrkje

 

Arbeidskyrkje, b.1971 i betong i naustform

Ark.Arne S.Halvorsen. Galleri. 340 sitjeplassar.

Kyrkjelydssal, kj¿ken, bŒrerom.

Altertavle: Jesus Velsigneren, Glassmaleri. Walter Judson, Los Angeles, CA, 1971. GŒve frŒ norsk-amerikanarane Knut og Ola Hovden, 28.September 1970[1].

Ola var tilstades dŒ kyrkja vart vigsla i ein alder av 86 Œr.

Preikestol: Os Treindustri, 1971.

D¿ypefont: 1971

Orgel: Vestlandske Orgelverkstad, Hareid, 1971, mek.

Kyrkjeklokker: 2 stk. Olsen Nauen, 1971. Inskrip:

ÓDei skal gjeva Herren ¾raÓ

ÓDei skal forkynna hans pris pŒ ¿yane.Ó

Kyrkjes¿lv: Nattv. og dŒpsutst. 4 lysest. 2 vaser, David Andersen.

Alterduk: Emma Knudsen, Hernar, 1971.

Messehakler: 1 lin, 1971.

Vanpoulles, Surrey. Raud, Gr¿n og Fiolett.

 

 

Hjelme Kyrkje 2004

Foto: Odd Normann Thormods¾ter©

 

 

 

Biskop Per Juvkam vigsler Hjelme Kyrkje 13.juni 1971. Planen om ny kyrkja for bygda vart fatta i 1963, til byggearbeidet trengtest 15 mŒnader. Kostnad 11/2 mill. Kroner.

Foto: Norwegian Pictorial Review del 2, 1971, s.238. Fotograf: Ukjend.

 

 

BlomvŒg kyrkje

 

Langkyrkje, b.1931 i tre.

PŒb.ca.1980. Rest.2010. BorggŒrd som tilbygg. Orgelgalleri.

300 sitjeplassar.

BŒrerom i a.tilbygg.

Altertavle: Jesus viser seg ved Tiberiassj¿en Th.Mattiassen 1931,

Glassmalerier: B.Hauglid/G.A.Larsen

Preikestol: 1931.

D¿ypefont: 1931.

Orgel: Gr¿nlund, 1931, mek.

Kyrkjeklokker: 2 stk. Olsen Nauen, 1971. Inskrip:

ÓKom til Guds Hus. Alle er velkommenÓ

ÓH¿r jeg kaller eder.Ó

Kyrkjes¿lv: Nattv. og dŒpsutst. 7-arma ljosest. 2 vaser.

Kyrkjeskip: Ole M.Torsvik

Maleri: Lauritz Haaland, Kvits¿y

Alterduk: Emma Knudsen, Hernar, 1971?

Antipendier: 4(Kvit, Raud, Gr¿n og Fiolett), av Greta Rimington 1999

Preikestolklede: 4, av Greta Rimington 1999

Messehakler/Prestestolaer: 4 Greta Rimington 1999

 

 

BlomvŒg Kyrkje 2004

Foto: Odd Normann Thormods¾ter©

 

 

Ichtys=Fisk. Bokstavane tyder: JESUS-KRISTUS-GUDS SON-FRELSAR. Med i prestegjeldet sin merkevare. Detalj preikestolen i BlomvŒg kyrkje. Foto: ¯ygarden Prestegjeld, Arkiv. ©1931.

Fleire bilete frŒ BlomvŒg kyrkje

Beskrivelse: Resize Assistant-1

 

Denne sida er bygd pŒ dei opplysningane vi sende inn til VŒre Kyrkjer i 1992.

Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen©2005-2013.

 [1] F¿lgjande tekst stŒr pŒ et foto av Knut Hovden med mor og far:

 "Alterbilledet er en gave til Hjelme nye Kirke.

Til minde om far og mor, fra Knut og Ola Hovden, sept. 28 de. September 1970"