JUL I BERGEN F…R 70 R SEDAN

 

"Det kan sŠgasoŠndligt mycket om radions sociala och kulturella betydelse. Jag skall bara nŠmna en sida och icke den minst viktiga, jag tŠnker pŒ alla de sjuka och de gamla.Ó

 

Dette uttalat lektor Olaf Valeur till tidningen ÓProgrambladet for Bergen KringkastingsstasjonÓ strax fšre jul 1928. Det var dŒ tre Œr sedan ÓradiofonienÓ kom till Bergen.

 

PŒ den tiden fanns inte Norsk Rikskringkasting utan fšretaget hette Bergen Kringkastingsstasjon - ett privat aktiebolag som startat en sŠndare i Sjšmansskolans švre vŒning med studios i Musikakademins kŠllare. Det var skralt med sŠndareffekten, men i de fall lyssnare klagade šver svag utsŠndning gav man skulden fšr de dŒliga resultatenfel i mottagaranlŠggningen. Eller som det hette i annonserna: ÓKun det beste er godt nok! Det vil si krystallapparat av typen Onkel B med multidetektor, pluss hodetelefonder og Hellesens radiobatterierÓ.

 

De som var entusiaster kunde skaffa sig anodspŠnningsapparat, vŠxelstršmsmottagare och hšgtalare - den sŒ kallade idealiska kombinationen.

Och med en antenn med nŒgotexklusivt som "vulkaniserad gummiisolation" kunde man inte enbart fŒ in Bergen pŒ 370,4 meter utan ocksŒ lŒngdistansmottagning av Oslo eller engelska, tyska. svenska och danska

stationer.

 

Bergen Kringkaster hade den 1 december 1928 9.442 registrerade lyssnare som hade betalt sina 20 kronor i Œrslicens. Troligen var antalet lyssnare mycket stšrre, fšr tjuvlyssnare var ett problem som stŠndigt togs upp i programtidningens spalter.

 

Vad kunde radion bjuda pŒ en storhelg fšr 65 Œr sedan? Vi tittar i ÓProgrambladetÓ. Jo, kvŠllen fšre julafton inleddes programmet kl 20 med en konsert med bl a Bach-GounodÕs ÓAve MariaÓ. Kl 21 ett fšredrag med titeln ÓSpetsbergen kors och tvŠrsÓ och 21.50 kom kvŠllens kulturella hšjdpunkt, nŠmligen ett mšte med sŒngerskan Ragnhild Halvorsen som efter sin succedebut i Bergen 1918 ocksŒ blivit kŠnd lŒngt utan fšr landets grŠnser.

 

VŠderleksrapport och nyheter fšljde kl 22 och medan de sista hektiska fšrberedelserna infšr julhelgen pŒgick sŠnde man frŒn klockan 22.15 ÓRetransmissionÓ dvs man helt enkelt ŒterutsŠnde utlŠndska stationers program via en lokal mottagare, mestadels var det frŒga om dansmusik.

 

Julaftonens program bšrjade klockan 12 med en kvarts grammofonmusik fšre de fasta programpunkterna valutakurser, nyheter, vŠderleksrapport, slaktpriser och fiskerimeddelanden. Fšr de som tror att julen alltid var vit fšrr i tiden sŒ kan berŠttas att sŒ inte alltid var fallet. I vŠderleksrapportenjulafton kunde man hšra ÓI afton sydlig kuling med regnÈ i morgon sydvŠstlig till vŠstlig bris, regnbyar

 

Juldagen var det hšgmŠssa frŒn Domkyrkanfšrmiddagen plus de fasta programpunkterna. PŒ kvŠllen var utbudet en timmes šverfšring av Juloratoriet frŒn Oslo. VŠderleksrapporten redan kl 21 denna kvŠll, satte punkt fšr juldagens program.

 

Annandag jul bšrjade med hšgmŠssa frŒn Johanneskyrkan ochkvŠllen var det aftonsŒng frŒn samma kyrka. En orkesterkonsert med Schubert, Sibelius och Wagner fšljde kl 20.00. Fšre nyheterna och vŠderleksrapporten kl 22.00 spelade pianisten Maja Hjort Vemmestad smŒ klassiska stycken som lŠtt gled in i šrat, kl. 22.15 var det Œter retransmission av dansmusik frŒn utlŠndska stationer fram till midnatt.

 

detta vis kunde alltsŒ ett radioprogram i Bergen se ut en storhelg Œr 1928. Att stationerna skulle avsluta sina program vid midnatt idag Šr en dršm att stilla bedja om.

 

Efter BT 1978 ved Tore Larsson, ARC