Heiser flaggetfor ekteskapet

Sokneprest Svenn Martinsen er forferdaover fjorrets skilsmissetal for ygarden. – Alt hp er aldri ute. Drami str open for dei som treng hjelp, seier han.

 

Vestnytt: Marit Kalgraf

 

YGARDEN: Soknepresten tykkjer det ertrist at flagget vaiar p halv stang for s mange ekteskap bde i ygarden ogandre stader. I fjor var det nesten dobbelt s mange som tok ut separasjoneller skilsmisse enn dei som gav kvarandre sitt endelege ja i ygarden.

Ta ei skuffe om gangen

– Eg fr henvendingar fr par som trenghjelp. Likevel hpar eg fleire vil koma dersom dei bli mint p at dei ervelkomne, seier soknepresten. Han har erfaring i sjelesorg og det lytta tilfolk, og han har mange konkrete rd koma med.

– Eit vanleg problem er at einblandar saman inntrykk og ubevisst gjev ektefellen skulda for ting som harskjedd i kvardagen. For eksempel om ein kjem utslitt heim fr jobb ogektefellen krev at du tek stilling til ei sak eller eit praktisk problem. Dhar ein det ofte gande, seier Martinsen. Han trur det finst mykje eit par kangjera for lysa opp i konfliktar dersom problema trnar seg opp og samlivetverkar umogeleg.

– Det er lurt sorera, rydda i eiskuffe om gangen, understrekar han.

Bli einige om sexfrekvens

Martinsen meiner det er viktig identifiseraproblema fr ein kan lysa dei.

– Eit vanleg konfliktfelt erseksuallivet. Her kan det vera lurt bli einige om ein rytme eller frekvens,freslr presten. Ogs konomien er for mange eit minefelt.

– Den eine parten er kanskje entenein big spender eller i overkant sparsommeleg. Her er budsjettet til god hjelp,og ein m setja av ein post til felles hygge og moro, understrekarsoknepresten. Ei helg p hotell eller eit rimelegare alternativ er ein god ide,tykkjer han.

Martinsen ppeikar at enkelte mnader iret er tyngre p utgiftssida enn andre, og at det difor er lurt ha ein kontoder ein set av pengar til dette.

– Er ein komen opp i eit ufrekonomisk, finst det likevel lysingar. Ein m koma fram til ei ordning med deidu skuldar pengar. Bankane gjer ofte lna avdragsfrie i ein periode dersom deter trong for det, seier Martinsen.

Lojalitet til ektefellen

Par kranglar ofte om oppsedinga av barna,om kor strenge eller liberale ein skal vera.

– Ein kan somme tider hyra einforelder seia at eg rr ikkje med han. Det er verkeleg ei bombe, for det erikkje barna som skal bestemma, seier Martinsen.

Han meiner det viktigaste i alle dessesprsmla er at det i botnen ligg ein vilje til truskap.

– Sjlv om det er ein fordel at einhar felles syn p sentrale felt, er det viktigaste at ein forstr den andre sinststad, at ein har fellesskap i desse sprsmla. Ein treng ikkje vera einigeom alt, understrekar han.

Soknepresten er svrt tydeleg nr detgjeld forholdet til resten av familien.

– Jesus seier at mannen skal forlatafar sin og mor si og bli eitt med kvinna. Du skal med andre ord ha sterkarelojalitet til ektefellen enn til foreldrene dine, seier Martinsen.

Utroskap

Dersom du har sra den andre utan veraklar over det, skal du be om orsaking. Og du skal helst vera den frste somgjer det, meiner presten.

– Men dersom du har sra den andremed vilje, d m du be om tilgjeving. D trengst det eit oppgjer, seierMartinsen. Han nemner utroskap som eksempel.

– Utroskap er synd, og er alt annaenn anbefala. Men ektefeller skal ikkje g fr kvarandre p grunn av eittsidesprang, meiner soknepresten. Han forstr at det kan vera vanskeleg svelja.

– Jesus identifiserer utroskap somekteskapsbrot, s relasjonen er broten. Ein br likevel prva tilgje, for deter mogeleg, understrekar Martinsen.

Skal ikkje tilgje misbruk

Han meiner likevel det finst tilfelle derein ikkje skal tilgje og g vidare med samlivet.

– Misbruk og vald skal ein ikkjetilgje. Vedkomande kan bli tilgjeven av Gud, men i slike tilfelle anbefaler egseparasjon, seier Martinsen. Det same gjeld i ekteskap med rusproblem ellerutroskap som skjer p nytt og p nytt. Hans syn p ekteskapet gjer det likevelumogleg for han r til skilsmisse.

– Ekteskapet er heilagt, og eg erblant dei prestane som ikkje vier folk som har vore gift fr, seier han. Detgjeld ogs om rsaka til skilsmissen var nettopp vald eller misbruk. Hanfordmmer likevel ikkje dei som i slike hve vel g vidare i livet og opplevakjrleiken p nytt.

– Tvert imot forstr eg det svrtgodt. Men d tykkjer eg dei skal gifta seg borgarleg, seier han.

Gjev folk opp for lett?

Martinsen trur det er fleire som strevar iekteskapet enn me anar.

– Sjlv om ekteskapet er heilagt,har eg stor forsting og respekt for dei som opplever nederlag, understrekarhan. Soknepresten fryktar likevel at folk gjev opp for lett.

– Eg blir forferda overskilsmissetala. P bakgrunn av dei kan ein stilla seg sprsmlet om folk jobbarnok med ekteskapet, undrar Martinsen. Hans rd er skja hjelp.

– Verkar det som om alt hp er ute,kan det henda at ein tredjeperson kan vera til hjelp. Fler ein at kyrkja erfeil stad, finst det andre. Det er alltid hp, understrekar han. Martinsenpstr likevel ikkje at det er lett.

– Livet er vanskeleg. Men snakk mednokon. Til meg kan ein koma og slenga beina p bordet og snakka, lovarsokneprest Svenn Martinsen.

 

 

Sokneprest Svenn Martinsen i ygarden erforferda over skilsmissetala som stadig stig. – Ekteskapet skal vera einstad vera. Det handlar om utnytta forskjellane, seier han. Foto: MaritKalgraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta:

 

For frste gong er det meir enn 50 prosentsjanse for at nye ekteskap i Noreg vil ende i opplysing.

I ygarden var det nesten dobbelt s mangesom kasta korta enn dei som gifta seg i fjor. 32 par valde separasjon ellerskilsml. 17 par gifta seg.

I Fjell kommune var det 93 par som tok utseparasjon eller skilde seg. 89 par gjekk inn i ekteskapet.

I Sund kommune gjekk 22 ektepar frkvarandre, medan 32 gifta seg.

I Norge var det 24.250 par som tok utseparasjon eller skilde seg. Det er det hgaste talet nokonsinne. 22.350 pargifta seg.

sidan 1980 har talet p skilsml nestenblitt dobla.

Dei fleste ektepar som vel ta utskilsml gjer det i dei frste fem ra av samlivet.

Nr eit ekteskap har vart i 10 r er detberre 11,6 prosent av dei som truleg endar med knall og fall.

 

Kjelde: Statistisk Sentralbyr (SSB).