Fra Vest-Nytt:

(Eivind Algr¿y)

 

Frykter ikke ny ekteskapsordning

Intervju med sokneprest Svenn Martinsen

 

Venstre og SV ¿nsker Œ dele den religi¿sedelen av ekteskaps-inngŒelsen fra den juridiske. – Intet nytt undersolen, sier Svenn Martinsen.

Tanken om gj¿re ekteskapsinngŒelsen til enjuridisk sak, for sŒ Œ Œpne for en religi¿s seremoni i etterkant, er ingen nytanke if¿lge sokneprest i ¯ygarden, Svenn Martinsen.

– Den tanken har blitt luftet f¿r,ogsŒ i kirkelige sammenhenger. Det er vanskelig Œ si hvordan en slik ordningvil falle ut for kirken. Det jeg kan si er at det ikke vil fŒ noen innvirkningpŒ kirkens syn pŒ ekteskapets ordning, slŒr Martinsen fast.

Kan bli realitet

Forslaget er altsŒ lagt frem avVenstresiden i norsk politikk. Men bŒde H¿yre og Arbeiderpartiet har uttalt segpositivt. Dette kan tyde pŒ at forslaget kan fŒ flertall i Stortinget og dermedbli et aktuelt sp¿rsmŒl innen kort tid.

– Hvilken agenda som ligger bakdette vil jeg ikke gjette pŒ. Som representant for kirken er mitt ansvar Œ v¾relojal ovenfor det kristne syn pŒ ekteskapet. Hvordan ekteskapet inngŒs juridisker et politisk sp¿rsmŒl, sier Martinsen. Han presiserer at han som sokneprestikke har noen politisk agenda.

Forb¿nn og velsignelse

Martinsen tror en deling avekteskapsinngŒelsen vil kunne bidra til en revisjon og forbedring av  liturgien for forb¿nn for borgerligstiftet ekteskap.

 

– Det kan jo v¾re en positiv f¿lgeet slikt forslag kan fŒ. Vi vil mŒtte tenke over det vi gj¿r pŒ en ny mŒte.Hvis vi holder oss til det Guds ord sier om ekteskapet har vi ikke noe Œfrykte, tror han.

Ryddigere forhold

Forslaget kan skape ryddigere forhold iekteskapsinngŒelsen tror Martinsen. Han peker pŒ at en kan fŒ et st¿rre fokuspŒ det kirken stŒr for.

– Skulle dette bli en realitet, vilfolk mŒtte ta et valg om de ¿nsker den kirkelige velsignelsen over ekteskapet ist¿rre grad enn en kanskje gj¿r med dagens ordning, tror Martinsen.

En del av tanken bak forslaget er enlikestilling av homofile og heterofile nŒr det gjelder muligheten for Œ inngŒekteskap.

– Hvilke ordninger staten legger tilrette for mŒ ikke pŒvirke kirkens rett til Œ ut¿ve det synet Bibelen har pŒekteskapet mellom mann og kvinne, mener sokneprest i ¯ygarden, Svenn Martinsen.