Velsignelse av hus og hjem (I)[1]

 

Presten br begynne med be dem som bor der, fortelle hva de har sett eller opplevd i huset. Presten br samle husets folk der de har sett eller opplevd noe, og kan holde andakt der.

 

Liturgien begynner med en salme og innledning som i gudstjenesten. Deretter sier presten: Alle ting helliges ved Guds ord og bnn. Det gjelder ogs hjemmet. Hjemmet er Guds gode gave. Vi vil n overlate dette huset og dere alle til Guds omsorg og varetekt, sa dere fr bo her i fred og fordragelighet. Vi minnes Herrens ord: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matt 18,20.)

 

Skriftlesning

 

Til skriftlesingen som flger etter dette, er det alternative tekstforslag.

 

Enten Luk 19,1–10 (I dag er frelse kommet til dette hus.)

 

Eller Luk 10,38–42 (Marta tok imot ham i sitt hjem.)

 

Eller Kol 3,12–13.16–17 (La Kristi ord f plass blant dere.) Dersom det er uro i huset, kan presten i tillegg lese fra Salme 121 eller Matt 28,18–20 eller Joh 14,1.14.27 eller Kol 1,15–20.

 

Salme og kort tale

 

Salmer som anbefales ved slike anledninger er for eksempel Vr Gud han er s fast en borg, Herre, signe du og rde, Mektigste Kriste eller I dine hender, Fader blid. En kort tale br helst ha forbindelse med en av de oppleste tekstene. Etter talen kan eventuelt forsakelsen og trosbekjennelsen flge.

 

Bnn

 

Deretter ber presten flgende bnn (eventuelt en fri bnn): Gud vr Far, vi takker deg for dette hjemmet og vi ber deg: Ta dette hjemmet i din ndige og sterke varetekt. Gi dem som bor her, helse og evne til bry seg om hverandre og sttte og oppmuntre andre. Vr med dem bde i medgang og motgang. Gled dem, trst dem i sorg og gi dem tro og tillit, slik at de tar imot hver dag med trygghet og glad forventning. La din kjrlighet og fred prege dette hjemmet, slik at alle som besker det, vil merke det. La ikke noe ondt feste rot mellom dem eller sre dem. Velsign dette hjemmet, dem som bor her og dem som gr inn og ut her. Amen. S flger Fadervr.

 

Herrens velsignelse

 

Presten lyser deretter velsignelsen (den aronittiske) over dem som er samlet. Andaktsstunden avsluttes med en salme.

 

Velsignelse av hjem (II)[2]

 

Flgende ordning kan anvendes nr man nsker velsigne et nytt hjem. Vievann kan brukes, og rkelse, om det er nskelig. Man kan g i prosesjon rundt (utenfor og inne i) leiligheten/huset mens veggene bestenkes el./og berkes, mens man synger en egnet salme. P en sentral plass kan man stanse og si : Prest: Vr hjelp er i Herrens navn. Alle: Han som har skapt himmel og jord.

                                           

Hilsen og bnn:

 

Herre, himmelske Far, allmektige, evige Gud, hr oss i din nde og send din hellige engel til vokte, beskytte og forsvare alle som bor i dette hjem. Gjennom Jesus Kristus, vr Herre. M dette hjem helli + ges gjennom vr Herres Jesu Kristi makt.M all ondskap vike herfra og m som bor her f helse og glede. Han som lever og regjerer med Gud Fader og Den Hellige nd, i all evighet. Amen.

 

Velsignelsen fremsies/synges over de tilstedevrende.

 

VELSIGNELSE AV ULIKE GJENSTANDER

 

Skriftlesning: 1. Tim 4: 4: "For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig nr det mottas med takk. Det blir helliget ved Guds Ord og bnn."

 

Kol 3: 17: '"La alt dere sier og gjr, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham."

 

Disse skriftstedene er bakgrunnen for at vi velsigner skapte ting og gjenstander.

 

Presten: La oss be: Gud, ditt Ord helliger alt, og ingenting av det du har skapt er urent. Utgyd din velsignelse X over dette/denne/disse ............., slik at den/det/de blir brukt til menneskers hjelp og til din re. Ved Jesus Kristus, vr Herre. Amen.

 

Gjenstanden(e) kan om nskelig bestenkes med viet vann.

 

 

Velsignelse av hjem (III)[3]

 

Tjenesten kan gjerne skje i husets stue. P forhnd har en bygget opp et enkelt alter bestende av et ikon og et krusifiks. En Bibel ligger oppsltt, to lys p hver side er tent.

 

Presten: X I Faderens og Snnens og den Hellige nds navn.

 

Alle: Amen.

 

Presten: Fred vre med detle hus og med alle som bor her.

 

Alle: Og med din nd.

 

Presten:  Kjre brdre og sstre, Ia oss rette vr inderlige bnn til Kristus, som lot seg fde av Maria og bodde iblant oss. Vi ber om at han m g inn under dette tak oq velsigne dette hus med sitt nrvr. Mtte Kristus, Herren, vre midt iblant dere, styrke deres kjrlighet, dele deres gleder og lindre deres sorger. Flg Kristi bud og eksempel. s dette hjem blir en kjrlighetens bolig, der Kristi godhet brer seg lik duft av rkelse.

 

Sknftlesning: Luk.19,1-10

Jesus gikk inn i Jeriko og vandret gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus: han var sjef for tolloppkreverne og en rik mann. Han provde f se Jesus, men han var for liten av vekst og kom ikke til for folkemengden. Da lp han i forveien og klatret opp i et morbrtre for f se ham, p et sted hvor Jesus mtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, s han opp og sa til Sakkeus: Sakkeus, skynd deg nedl For i dag tar jeg inn hos deg." Da klatret Sakkeus ned s fort han kunne, og tok gledesstrlende imot ham. Folk s det og ble forarget over at han tok inn hos en syndig mann. Men Sakkeus stod frem og sa til Herren: "Herre. halvdelen av mitt gods vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset for meget av noen. skal han f firedobbelt igjen," Da sa Jesus til ham: "I dag er frelsen kommet til dette hus.'

 

Omkved: I dag er frelsen kommet til dette hus.

 

Fra salme 127 og 128

 

Vil Herren ikke bygge huset, arbeider bygningsmannen forgjeves.

 

Vil Herren ikke vokte byen. vokter vekteren til ingen nytte.

 

Herren gir i overflod til sine venner mens de sover.

 

Snner er Herrens gaver, Iivsens frukt en lnn.

 

Salig den som frykter Herren. som vandrer p hans veier.

 

Frukten av dine henders arbeid skal du nyte. Iykkelig er du, det gr deg vel.

 

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk inne i ditt hus.

 

Dine barn er som oljekvister omkring ditt bord.

 

Se. slik blir den mann velsignet som frykter Herren.

 

Herren velsigne deg fra Sion, og la deg f skue Jerusalems Iykke alle dine dager.

 

Forbnner:

 

Presten: La oss med takknemlighet og glede pkalle Guds Snn, himmelens og jordens Herre, som ble menneske og tok bolig iblant oss.

 

Alle: Bli hos oss, Herre.

 

Presten:  Herre Jesus Kristus, du helliget familielivet da du Ievde sarnmen med Josef og Maria. Ta bolig i dette hus og la oss forsl at du er vr gjest og vr Herre.

 

Alle: Bli hos oss. Herre.

 

Presten: Du er den som holder hele byggverket sammen s det reiser seg som et hellig tempel. La dem som bor i dette hus ogs bygges opp til et tempel for deg, Hellige nd.

 

Alle: Bli hos oss. Herre.

 

Presten:  Du har lrt dine troende bygge sitt hus p fjellgrunn. Gi at denne familie holder fast ved ditt ord og helhjertet tjener deg i enighet og samhold.

 

Alle: Bli hos oss. Herre.

 

Presten:  Du som gav avkall p et hjem og i fattigdommens nd tok imot dine venners gjestfrihet, vis oss hvordan vi kan hjelpe de huslse til finne en bolig.

 

Alle: Bli hos oss, Herre.

 

Velsignelsen Presten: La oss be: Allmektige Gud og Far, vi ber deg for dette hus og for alle som bor her, at du vil velsigne og helliggjre dem og gi dem dine gaver i rikt ml. Skjenk dem overflod av hirmnelens goder og jordens frukter, hr deres inderlige bnner, og led dem p din miskunns vei. Velsign + og helligjr dette hus som vi n gr inn i, slik du

velsignet Abrahams. Isaks og Jakobs boliger. La dine hellige engler bo i dette hus. og verne alle som bor her. Ved Kristus. vr Herre.

 

Alle: Amen.

 

(Etter katolsk ordning stenker)Presten(her hjemmet og de tilstedevrende med vievann og) sier:

 

Mtte (dette vann minne oss om )(vi komme i hu) vr dp og vende vre tanker mot Kristus. som gjenlste oss ved sin lidelse og sin oppstandelse.

 

Alle: Amen.

 

Presten:  Kristi fred rde i vre hjerter. Kristi ord bo rikelig i oss. s alt vi gjr i ord og gjerning, m skje i Herrens navn.

 

Alle: Amen.

 

Velsignelse av hjem (IV)[4]

 

Tjenesten kan gjerne skje i husets stue, med vandring til enkeltrom etter som det er naturlig. P forhnd har en bygget opp et enkelt alter bestende av et ikon og et krusifiks. En Bibel ligger oppsltt, to lys p hver side er tent.

 

Den flgende ordningen er brukt i et hjem hvor et lovbrudd er skjedd, og urene gjenstander ble oppbevart. Disse ble i samrd med den ansvarlige i familien fraktet utenfor huset og destruert, fr bnnen.

 

DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

 

L. Jeg tror p Gud Fader, den allmektige,

A. Himmelens og jordens skaper.

Jeg tror p Jesus Kristus, Guds enbrne Snn, vr Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige nd, fdt av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, / korsfestet, dd og begravet, for ned til ddsriket, stod opp fra de dde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Guds, den allrnektige Faders hyre hnd, skal derfra komme igjen for dmme levende og dde.

Jeg tror p Den Hellige nd, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjdets oppstandelse og det evige liv! Amen.

 

INNLEDNING

 

L. Herre, opplat mine leber !

A. S skal min munn forkynne din re!

L. Gud, kom meg til redning!

A. Herre, skynd deg til min frelse!

L. re vre Faderen og Snnen og Hellignden,

A. Som i begynnelsen s nu og alltid, og i all evighet. Amen. Halleluja!

 

SALME 95. VENITE.

 

Invitatorium. Herren er vr frelse; kom alle, la oss tilbe!

 

F. Kom la oss juble for Herren; la oss rope av glede for vr frelses klippe! La oss tre frem for hans syn med takksigelse og lovsang! La oss juble for ham med salmer!

 

Inv.

F. For Herren er en veldig Gud, og en stor konge over alle guder! Han har jordens dyp i sine hender, og fjellenes hyder i sin eie! Han eier havet, for han har skapt det, og det trre land har hans hender laget !

Inv.

F. Kom, la oss kaste oss ned og bye kne; la oss knele for Herrens, vr Skapers syn! - For han er vr Gud og vi er det folk han fder! - Vi er hjorden som hans hyre hnd leder!

Inv.

F. re vre Faderen og Snnen og Hellignden, som i begynnelsen s nu og alltid, - og i all evighet. Amen.Antifon. Herren hrer frelsen til, over ditt folk vre din velsignelse!

 

SALME 27.

 

Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?

 

Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

 

Nr ugjerningsmenn nrmer seg imot meg for oppsluke meg, mine motstandere og mine fiender, s snubler de selv og faller.

 

Om en hr leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte.

Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.

 

En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at at jeg m bo i Herrens hus alle mine levedager,

 

For skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel.

 

For han gjemmer meg i sin hytte p den onde dag, han skjuler meg i sitt telts skjul, han frer meg opp p en klippe.

 

Jeg vil ofre jubeloffere i hans bolig, jeg vil prise og lovsynge Herren.

 

re vre Faderen og Snnen og Hellignden,

Som i begynnelsen s nu og alltid, og i all evighet. Amen.

Antifon. Herren hrer frelsen til, over ditt folk vre din velsignelse!

 

LESNING FRA JOSVA 24,14-15

 

HYMNE

 

Velsignet er det hjem for visst

der lyset er vr Herre Krist!

Hvor han ei er, er verden tom,

med ham hvert hus en helligdom.

 

Velsignet er det hjem, den tt

hvor aile er i troen ett,

hvor sammen de vil tjene Gud

og trofast flge Herrens bud.

 

Velsignet er hvert hus og rom

som gjres til en heliigdom

der bnnens ild er stadig tent

og Faderen i nd er kjent.

 

Velsignet folk, velsignet land

hvor troen hjemstavn firme kan,

hvor Herrens fred og varetekt

er hellig arv fra slekt til slekt.

 

O Herre Jesus, hjelp du meg,

s jeg og mine tjener deg,

i troskap lever som du vil

og hrer deg for evig til.

T CCL von Pfeil 1746,1782

O Gustav Jensen 1915

M Svenska Koralpsalmboken 1697

 

TE DEUM.

 

Antifon. Til deg, o Gud, tar jeg min tilflukt, aldri i evighet skal jeg bli til skamme. Amen.

F. O Gud, vi lover deg!

A.  Vi bekjenner at du er Herre !

I Deg evige Fader rer all jorden.

II Deg priser alle engler og himler og makter.

I Kjeruber og serafer forener sine rster og roper: Hellig, Hellig, Hellig er du Gud, Herre Sebaot! Himlene og jorden er fulle av din herlighet!

II Deg rer og lovsynger det salige apostelkor.

I Deg lover og priser profetenes opphyede skarer.

II Deg tilber og velsigner martyrenes hvite hr.

I Og den hellige kirke bekjenner deg til jorderiks ende: Deg, Fader, allmektige, evige, Og Snnen, den enbrne, den sanne og hylovede, Og Hellignden, vr Trster og Talsmann!

II  O Kristus, herlighets konge !

I  Du er Faderens Snn av evighet!

II Til verdens frelse ble du menneske og skydde ikke fdsel av jomfruskjd.

I Du brt den hrde ddens brodd og opplot himmelriket for alle som tror p deg.

II Du sitter ved Guds hyre hnd i Faderens herlighet.

Vi tror du igjen skal komme som alle menneskers dommer.

II  Derfor ber vi deg: Hjelp dine tjenere, som du har forlst med ditt dyre blod.

I Og la dem f en evig re i din helgenskare.

II O Herre, frels ditt folk og velsign din arv og din eiendom!

l Og led du dem og opphy dem til evig tid!

II Alle vre dager tilber vi deg, Herre.

I Vi priser ditt navn i evighet, ja i all evighet.

II O Herre, la idag din nde

II bevare oss fra alle synder.

I Forbarm deg over oss Herre, forbarm deg over oss.

II Din miskunnhet vre over oss, Herre, sledes som vi hper p deg.

Antifon. Til deg, o Gud, tar jeg min tilflukt, aldri i evighet skal jeg bli til skamme. Amen.

 

BNN

L. Herren vre med eder! A. Og med din nd!

L. La oss alle be!

Herre Gud, himmelske Fader, vi takker deg fordi du har latt oss vkne opp til denne dag og pny lar oss hre det glade budskap om din Snn, Jesus Kristus, som du har oppreist fra de dde og gjort til Herre over din kirke. Vi ber deg: pne vre hjerter ved din Hellignd, s vi rett tar imot frelsens evangelium, og gi oss kraft tii vandre efter din vilje i et hellig liv og levnet. Ved denne din Snn, Jesus Kristus, vr Herre. A. Amen.

 

 

HERRENS BNN

Fader vr, du som er himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje som i himmelen s og p jorden; gi oss idag vrt daglige brd; og forlat oss vr skyld, som og vi forlater vre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde! Ti riket er ditt, og makten og ren i evighet!

Amen.

 

F. La oss prise Herrenl

A. Gud vre lovet!

L. Ta imot velsignelsenl Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og vre deg ndig! Herren lfte sitt syn p deg og gi deg fred!X A. Amen.

 

 

 

 

 

 [1] Liturgi brukt i Nord-Hlogaland bispedmme som anbefales brukt nr folk ber presten komme og vigsle nye hus, og nr presten blir bedt om komme til hus der man plages av uro.

[2] Etter Sokneprest Sverre Alfsen.

[3] Etter Den romersk-katolske bnnebok.

[4] Etter Norsk Tidebnn, Oremus/Kirkelig Fornyelse 1968-

ved Svenn Martinsen.