Variert gudstenestetilbod-ja takk!

 

Slik var overskrifta i eitinnlegg i Vrt Land nyleg skrive av

kyrkjeverja i Oslo, som egkjenner fr skulelagstida i Fana.

Yngve Haugstvedt tek iOslo-samanheng til orde for

 

Ei gudsteneste kl 0900for ta omsyn til dei som og vil g p fur

p sundagen,

 

Ei dpsgudsteneste kl1100 med fokus p bom og familie

 

Hgmesse kl. 1100, gjernemed kor og mykje liturgi.

 

Ungdomsgudsteneste kl.1800, med tid til sosialt samver etterp.

 

Musikkgudsteneste og/ellerkveldsandakt kl. 1930.

 

Bakgrunnen hans er nsket omfornying av hgmessa spesielt og

gudstenesta generelt. Vi vilog tru at gudstenestefomyinga og

kyrkjelydsbygginga iStorsalen har gjort inntrykk p fleire enn han.

 

Vi nskjer ikkje lytte tilalt som kjem fr Oslo Bispedme, tvert i

mot. Men det er godt at detkjem ei ryst som set ord p det som utan

tvil rrer seg i tida:

 

Sterk ndeleg lengsel p detpersonlege plan.

 

nskje om n flest moglegmed evangeliet, ikkje minst bom og unge.

 

Kva gjer vi i ygarden?

 

Vi vil vere med i denneprosessen, og gjere sakene p vr mte.

 

Vi m lese p nytt Kol. l,26-27 om kva Kristi Kyrkje eigentleg er. Og

Rom.12,1-2 slik at viskjnar kva ei rett gudsteneste er. Vi les l.Tim .3,15

om korleis vi ferdast i Gudshus, og Sal.84 om gleda ved f samlast til

gudsteneste og mte Herren,og kvarandre.

 

Lat oss s tenkje nytt omsndag kl. 1100, som s langt vi ser, vil vere

hovudsamlinga til denoffisielle kyrkja hos oss. Andre tidspunkt p

sndagen er frst og framstfor bedehusa og det friviljuge kristne

arbeidet.

 

Kva om vi s etablerte forkvart sokn kvar 14.dag:

 

Ei gudsteneste td kl. 1000for ta omsyn til dei som vil g p tur

p sundagen, og med fokus pbom og familie. Liturgi og preike

vil her bli enklare, og samlingakortare. Her vil vi og kunne ha

dp.

 

Ei gudsteneste td kl.1130for ta omsyn til dei som nskjer meir

fordjupning i trua, gjernemed alternative hovudfokus: Den eine

gongen med hovudvekt pbibelundervisning, og den neste

med kor og mykje liturgi.

 

Ved srlege hve vil vikunne ha ungdomsgudstenester og

kveldssongar/kveldsbner. Avsrlege former er Tomasmessa slik

ho vart brukt i Mariakyrkjai Bergen

verdt studere.

 

Det er og viktig atkyrkjelydane m kjenne att den tradisjonelle

gudstenesta. I flge deisiste gudstenestestatistikkane held

deltakartalet seg og meirenn det. Difor trur vi at den "vanlege"

gudstenesta vert sett prisp. Men vi m og hyre nskjet om forbn

og at ndegvene m f komefram. Og kyrkjelydane, ikkje minst boma

m f ta del. Her trur vi atei ordning med fleire ministrant-team i

kvart sokn vil bli tilfornying og glede.

 

svennam@hotmail.com