Ç-Her skal jeg feire tusenŒret.È

 

Slik var overskriften i BT en mandag pŒettersommeren.

 

Og ingressen fortsatte:

 

-Se for dokker det dere! Tenk Œ fŒ v¾re pŒtusenŒrsball pŒ Fl¿yen nŒr rakettene gŒr til v¾rs!È

 

Det er formann i en av Bergens foreninger somutbryter dette til avisen i det Çhun(fra Fl¿yen) strekker ut armene mot helebyen.È

 

Foreningen har nemlig leid bŒdeFl¿yrestauranten og Fl¿ibanen pŒ selveste nyttŒrsaften 1999.

 

Planleggingen startet allerede i 1989, ogforeningen spŒr at sp¿rsmŒlet om hvor du var nyttŒrsaften 1999 vil bli likeviktig som hvor du var da Oddvar BrŒ brakk staven(i VM i Oslo 1982). ÇHer kanvi se rakettene helt til Fedje,...È

 

Det er allerede helt fullt pŒ den storekvelden, sŒ Çhvis du vil v¾re med, mŒ du smiske mye med de inviterte utenf¿lge.È(BT0208899, av Kristian Hovstad.)

 

II

 

ÇFar, jeg vil at der jeg er, skal de som du hargitt meg, v¾re hos meg, sŒ de fŒr se min herlighet, som du har gitt meg, fordidu elsket meg f¿r verdens grunnvoll ble lagt.È(Joh.17,24)

 

Slik ber Jesus pŒ slutten av det vi ofte kaller sin¿versteprestelige b¿nn , som fyller hele Joh.17.

 

Alt annet er mindre viktig enn dette:

 

Det gjelder Œ v¾re hos Jesus!

 

-Foran det nye tusenŒret er dette et godt og aktuelttema!

 

III

 

Det er ikke rart at den tilstundende nyttŒrsfesten,det utgŒende hundreŒret og det nye milleniet engasjerer. Det gŒr dypt inn i ossat noe gŒr, og noe kommer. Det vet vi fra hvert eneste Œrsskifte. Her er detbŒde sorg og forventning pŒ Žn gang.

 

Og fester trenger vi, med lys og glede midt ihverdagen. Vi kunne gjerne ha mer av dette hos oss, bŒde i hjem, menighet, bygdog by.

 

Det gir store perspektiver at Den Herre Jesus Kristusvirkelig forstŒr seg pŒ fester. Bare les beretningen om Bryllupet i Kana. DerstŒr det sv¾rt tankevekkende:

 

ÇJesus og disiplene hans var ogsŒ innbudt(tilfesten).È(Joh. 2.2a)

 

Men er det ikke slik at vŒre fester og raketter, vŒreeventuelle dataproblem(Y2k) og annen 2000-Œrsproblematikk kan stŒ i fare for Œoverskygge Ham som faktisk det hele begynte med?

 

Han kan jo ogsŒ finne pŒ Œ komme snart  igjen i sin herlighet, og NRK har daogsŒ i h¿st avertert et program i serien ÇGydas veiÈ med at Jesu gjenkomst erŒrtusenskiftets st¿rste kulturbegivenhet!

 

AD 2000-Tjue-Null-Null-etter Kristus!

 

Alt begynner og slutter med Ham!

 

IV

 

Det gjelder Œ v¾re hos Jesus!

 

Hos Ham er det fremdeles plass, og du slipper ŒÇsmiske mye med de inviterte uten f¿lge Çhvis du vil v¾re med.È

 

Ja, du fŒr virkelig komme inn. Inn til Faderen, vedS¿nnen.

 

ÇGjennom ham har vi begge i Žn nd adgang til Faderen.È

Ef.2,18)

 

Jeg vil nŒ kalle deg til et nytt kirkeŒr, et nytt Œr,et sekelskifte, et nytt millenium

 

-Sammen med Jesus!

 

Du kommer ikke utenom Jesus om du skal bli frelst!

 

Ç-Hos Ham skal jeg feiretusenŒret.È

 

(Svenn M. Etter preken i Fjell kyrkjeved H¿gmesse 22.s.e.pinse 241099.)