Ta og Les!

 

Vakker er soga tilkyrkjefaren Augustin.

Etter eit livborte frŒ Herren og mykje anfekting h¿yrde han ein dag at eit barn song:"Ta og les!"(ÒTolle Lege!Ó)

Han tok dette someit kall til Πlese i Bibelen.

Det f¿rste ordethan fann, var Romarbrevet 13, 13:

"Lat ossvandra s¿meleg, som pŒ lyse dagen, ikkje i festing og fyll, ikkje i hor ogutskeiing, ikkje i strid og misunning."

Dette eine ordet f¿rtetil at Augustin vart omvend.

Det stŒr vidare:

"...kleddykk i Herren Jesus Kristus,..(Rom.13,14a)

Men det er —g eitgodt ord for adventsfeiringa, som skal f¿rebu oss rett pŒ at Kristus kjem.

For —g denneheilage julefesten vil Herren ta inn i vŒre liv, i vŒre heimar, i samfunn-ogkyrkje.

 

Denne hausten harvi merkt st¿rre interesse for kyrkja frŒ politisk hald enn vanleg. Dette ser vipositivt pŒ, for likes¾le kunne ha vore eit teikn pŒ at det vi stŒr for harmindre interesse.

Det er tilh¿vetstat-kyrkje som vekker engasjement.

Slik —g ikommunen. Her ville fleirtalet framleis halde pŒ statskyrkja.

KyrkjestatsrŒdenhadde —g invitert soknerŒda i ¯ygarden til Œ gje frŒsegn i sp¿rsmŒlet om tilh¿vetstat-kyrkje skal endrast.

BŒde i BlomvŒg ogHjelme vart endring tilrŒdd, men det eine soknerŒdet hadde mest tru pŒ l¿ysaresamband stat-kyrkje, det andre gjekk for fullt skilje.

Mange veit nok atsoknepresten i mange Œr har vore motstandar av statskyrkja, og at eg gjerneviser til prof.dr.theol. Bernt T.Oftestad si bok:

"Den norskestatsreligionen"(1998)nŒr eg skal grunngje dette synet.

Men eg skulle ¿nskjeat de alle, uansett syn i statskyrkjesaka, om de kjenner dykk n¾r eller fjerntfrŒ kyrkja, ville ta med dykk vidare at Jesus sj¿lv hadde eit syn pŒ kva Kyrkjaer og skal vere.

Som prest ¿nskjereg Œ vere Hans tenar og tene Hans Kyrkje.

Slik vart det —gAugustin dŒ han vart omvend.

Tilh¿vet vŒrt tilJesus avgjer alt. Den kristne trua og den kristne kyrkja heng saman.

Eit viktig avsnittom kyrkja i Bibelen finn vi i Matt.16,13-19.

"Ta ogLes!"

 

 

svennam@hotmail.com

 

Mer om Augustinher:

 

http://www.bible-researcher.com/tolle-lege.html

http://www.copticchurch.net/topics/synexarion/augustine.html

http://www.katolsk.no/biografi/augustin.htm