Studiepermisjon for Soknepresten

 

VŒren 2007 innvilga Det Regionale Etterutdanningsutvalet i Bj¿rgvin Bisped¿me(BBD) meg Studiepermisjon i 2008.

s¿knaden vart sendt, var det 13 Œr sidan siste Studiepermisjon, og 24 Œr sidan den f¿rste.

 

Eg har no vore sokneprest i ¯ygarden i innpŒ 6 Œr.

 

Eg trur eg har funne eit bra emne, som er henta frŒ gudstenesteprosjektet i ¯ygarden Prestegjeld:

 

Den Store Lovsongen: Fullversjon, pdf.

Den Store Lovsongen: Utskriven ordning, pdf

Den Store Lovsongen: Versjon Kyrkjelyd

Den Store Lovsongen: Alternative Forb¿ner, pdf

Den Store Lovsongen og Kyrkja sin tradisjon,pdf

 

som sj¿lvsagt —g vil nedslag i artikkelen eg planlegg, med tanke —g Dnks sin liturgireform som skal ferdigstillast 2010, etter det some r opplyst:

 

"Den Store Lovsongen. Den Heilage Messa-2008"(Arbeidstitel)

 

Bakgrunnsmaterialet er boka til den store engelske anglikanske presten og augustinarmunken Dom Gregory Dix(1901–1952)"The shape of the liturgy".

http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Dix

 

Dix' tese er at det alltid har vore 4 element i den klassiske nattverdliturgien:"The Four-Action shape of the Eucharist", dvsOffertoriet, Eukaristib¿na(her vil vi lutheranarar mŒtte presisere Innsetjingsorda)Br¿dsbrytinga og MŒltidet.

 

Utanom nemnde bok har eg dei siste Œra fŒtt andre b¿ker av Dom Gregory som gŒve av ein kontakt i USA:

 

Jurisdiction in the early church

The Theology of Confirmation in relation to baptism

The image and likeness of God

God's way with man

The power and wisdom of God

Jew and Greek

 

Eg kjem —g til Œ nytta meg av viktige bidrag til liturgisk tenkning som er gjeve ut dei seinaste Œra, av sokneprest ¯ystein Thelle, kyrkjelydsprest Stein Barlaup, og kateket Reidun Jofrid Kleppestrand.

 

Eg har lenge tenkt at eg kunne tenkja meg Œ auke min generelle, s¾rleg liturgiske kompetanse ved hjelp av dette materialet ved ein studiepermisjonEg vonar —g om Œ kvile og vere meir i b¿n enn det den utfordrande "f¿rstelinetenesta" gjev h¿ve til. No er tida komen, idet Prosten har fastsett permisjonen til mandag 4.februar-s¿ndag 13.april 2008.

 

Prosten har samstundes sett sokneprest em.Otto H¿vik til vikarVi trur Otto H¿vik vil h¿ve godt i ¯ygarden Prestegjeld. Han er alt godt kjend mellom oss som ein av fleire vikarlista og er sett stor pris av mange, ikkje minst gjennom si sentrale forkynning. Otto H¿vik er tidlegare m.a. sokneprest i Borgund, og lands-og Generalsekret¾r i Den Norske Israelsmisjon. Han har —g vore prest ved Immanuelskyrkja i Tel Aviv. Saman med kona Annlaug bur han Straume i Fjell kommune.

 

Lat oss be for Otto H¿vik si teneste mellom oss!

 

sjŒast vi om ikkje altfor lenge!

 

Eg gler meg til Œ m¿ta dykk att!

 

svennam@hotmail.com