Til Bj¿rgvin Bisped¿mekontor

Juni 2005

Stiftsm¿tet i Ulvik 2005: Evaluering.

 

1 Det var sv¾rt uheldig at det ikke var oppsatt alternativmesse pŒ tirsdag for tilhengere av Œ f¿lge kirkens tradisjon iembetssp¿rsmŒlet.

2 Biskopen var ellers prisverdig klar i presentasjonen avdet NTlige materiale med hensyn til homofilisaken, men skulle tatt en myetydeligere grenseoppgang overfor domprosten.

3 I stedet for Œ si sŒ mye Ósammen omÓ(jfr. m¿tets tema) erdet bedre at kirken nŒ offentlig flagger at den er splittet. Det er alleredeklart at det er to syn i homofilisaken, og disse kan ikke leve side om side.Dette er en ¾rlighet og redelighet som en vil forstŒ utad.

 

La oss fΠslutt pΠdet uverdige for alle parter at man lagerfellesskap der dette ikke er mulig.

 

 

Svenn Martinsen

Sokneprest i ¯ygarden