Versjon 2. feb. 2007.

Dette dokumentet vil bli oppdatert etterkvart.

 

EI ORDNING FOR PRIVAT SKRIFTEML

 

Bibelord til ettertanke:

Matt.16,19; 18,18. Joh.20,23; Hebr.7,24-25.

 

Personleg skrifteml br skje i kyrkjerom eller i alle hve ein stad ein kan f vera i ro og fred. Ljosa p altaret br vera tente. Drer skal ikkje vera lste, men ein m sj til at skriftemlet ikkje vert forstyrra.

 

Som oftast skjer skrifteml til ein prest ein har tillit til. Han har etter lova absolutt taushetsplikt. Presten skal helst nytta embetsdrakt med alba/rklin, fiolett stola eller samarie, eventuelt sivil geistleg drakt.

 

Ein kan og skrifte for lek kristen om ein ikkje finn tak i ein prest.

 

Fre skriftemlet br det som regel vera ein sjelesorgsamtale.

 

Sjlve skriftemlet omfattar to deler:

 

1.At ein vedkjenner synda.

 

2.At ein tek i mot avlysinga eller syndsforlatinga av skriftefaren som av Gud sjlv, og s ikkje tvilar p dette, men trur fullt og fast at syndene dermed er tilgjevne hos Gud i himmelen.

 

Den som skriftar, kneler, om mogleg p srskilt bneskammel. Skriftefaren sit slik at han ikkje ser den som skriftar i augo.

1 INNLEIING

SKRIFTEFAREN:

 

I Namnet t Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.

 

Seier vi at vi ikkje har synd, drar vi oss sjlve, og sanninga er ikkje i oss. Men dersom vi sannar syndene vre er Gud trufast og rettferdig, s han tilgjev oss syndene og reinsar oss for all urettferd. Men om nokon synder, har vi ein talsmann hj Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og Han er ein soning for syndene vre, ja, ikkje bare for vre, men for alle i heile verda.(1.Joh.1,8-9+2,1b-2)

 

2 SYNDSVEDKJENNING

 

SKRIFTEFAREN:

 

Lat oss bya oss for Gud og sanna syndene vre.

 

DEN SOM SKRIFTAR:

 

Ver meg ndig, Gud, i din truskap, stryk ut mine brot i di store miskunn! Gjer meg rein og fri for skuld, og reinsa meg for mi synd!  For mine brot kjenner eg, mi synd str alltid for meg. Einast mot deg har eg synda, det som er vondt i dine augo har eg gjort. S fr du rett nr du talar, og str der rein nr du feller dom. Ja, med skuld kom eg til verda, med synd vart eg avla i mors liv. Sj, du har hug til sanning i inste hjarta, s lr meg visdom i hjartedjupet! Reinsa meg for synd med isop, vaska meg, s eg vert kvitare enn sn! Lat meg kjenna fryd og glede, lat dei bein du knuste, jubla! Lyn ditt syn for mine synder, og stryk ut all mi skuld! Gud, skap i meg eit reint hjarta, gjev meg ein ny og stdig nd! Kasta meg ikkje bort fr ditt syn, ta ikkje fra meg din Heilage Ande! (Salme 51, 3-14)  

 

SKRIFTEFAREN:

 

Herre Gud, himmelske Far, hr i nde den vedkjenninga som denne tenaren din ber fram for deg. Gjev Du ved Din Heilage Ande hjelp til rett vedkjenning og anger, nde og kraft til betring og eit heilag liv!

 

3 PERSONLEG SYNDSVEDKJENNING

 

Den som skriftar vedkjenner s dei einskilde syndene etter ha prvd seg sjlv.

 

Etter vedkjenninga kan den som skriftar be denne bna:

 

Over desse og over mine andre synder som eg no ikkje kan hugsa, srgjer eg av hjarta og ber om tilgjeving for Jesu Kristi skuld. Amen!

 

Etter at skriftefaren har gjeve eventuell rettleiing og andelege rd, seier han:

 

Gud vere deg ndig og styrka trua di!

Svar: Amen!

Trur du at mi forlating er Guds forlating?

Svar: Ja!

 

4 SYNDSTILGJEVING(ABSOLUSJON)

 

SKRIFTEFAREN:

 

Det skal verta som du trur!

 

Skriftefaren legg handa p hovudet til den som skriftar:

 

Etter vr Herre Jesu Kristi ord og fresegn tilseier eg deg ndig forlating for alle dine synder i Namnet t Faderen, Sonen og Den Heilage Ande!

 

Han som tok til med ei god gjerning i deg, han skal fullfre henne inntil Jesu Kristi Dag!   (Fil.1,6)

 

5 VELSIGNINGA

Skriftefaren:

Herren velsigne deg og vare deg!

Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg ndig!

Herren lfte sitt syn p deg og gjeve deg fred!(+)

 

G i Herrens Fred!

 

Her kan flgja ein takkesalme eller ein lovsong.

 

Skriftefaren og den som skriftar tek avskil med kvarandre for denne gongen.

 

Les og om Skriftemlet i Luthers Vesle Katekisme og i Augustana 12.

 

Forklaringa av kva skriftemlet inneber og formen for syndstilgjevinga er henta fr Luthers vesle katekisme, utg. v. Harald Kaasa Hammer, Credo Forlag, Oslo 1977, ISBN 82-7053-091-3.

 

Utgjeve frst av arbeids-og bnefellesskapen Oremus, Oslo, ved sokneprest Agnar Sandvik. Revidert 1998 av Fr.Svenn Martinsen, PE.