Porno p TV og Internett:

Ein bodskap fr Sacramento

 

Den amerikanske pinsevennpastoren David Wilkerson, for oss mest kjend fr boka Narkomaner og storbygjenger(The cross and the switchblade fekk p 80-talet ein profetisk bodskap som har ftt namnet Wall of Fire.(Ein mur av flammer)

 

Mens ein stundom kan stille sprsml om slike bodskap i ymse kyrkjelege samanhengar er ekte, er det liten tvil om at dette i hovudsak er det, ettersom Wilkerson ber fram eit stykke av Guds Ord slik at det slr inn i ein konkret situasjon, som no i 2005, er velkjend.

 

Wilkerson fortel at han var p eit motell i Sacramento, California,  og skrudde p TV etter eit vekkjingsmte. I staden for siste nytt traff han p ein musikkvideo, som p den tida sjlvsagt var noks nymotens. Det var likevel det demoniske innhaldet med seksuelle overtonar som pastoren merka seg.

 

Han fortel at han bygde kne i bn, samstundes som blgjer av tidlegare inntrykk av forfall fr media og samfunn kom over han. Det var sex p avvegar, ekteskapsbrot, vald, drap, narkotika, svindel, satanisme og gudlyse.

 

Men Heilaganden kom over han med ein bodskap om tryst, som gav lys i mrkret:

Herren skal frelse deg og borna dine og heile folket sitt ved vre ein mur av flammar rundt dykk.

 

Wilkerson fortel at han s vart mint p Sak.2,9:

Sjlv skal eg vera ein eldmur kring byen,

lyder ordet fr Herren,

og midt i han vil eg syna min herlegdom.

 

Gud nskjer eit heilag folk, og utruste sine til heilag strid i tida som kjem. Nr synda aukar, skal dei truande finne vern bak Guds mur av flammer.

 

Nr det gjeld resten av denne bodskapen fr eg vise til originalteksten, som er lett finne p Internett, sj peikarane under.

 

Lat meg no f fokusere p ein spesiell del av Wilkerson sin Sacramento-profeti, som tangerer noko eg for min del i lang tid har vore mint skrive om: Umoral i moderne media. Er det ikkje noks taust fr kyrkja om dette sprsmlet? Dessutan var nok prestane flinkare til ptale offentleg umoral tidlegare.

 

Porno p satellitt-TV

 

Som de veit er eg srs interessert i kringkasting, srleg gjeld dette radio, og heilt fr eg var gut har eg likt skru fr frekvens til frekvens for sj kva eg kunne hyre.

 

For tre r sidan fekk eg hve til investere i satellitt-utstyr, og starta d utforske eit nytt kringkastingsband, fr 10,7-12,7 GHz.

 

Fr mange radio-og TV-sendarar plassert m.a. p satellittane Thor, Sirius, Hotbird og Astra over Ekvator, tek me her i landet inn krystallklar lyd og bilete fr mange hundre stasjonar.

 

Det er som ein ny versjon av kortblgja.

 

Her er verdfulle tilbod som nyhende fr Sky News og CNN, og kristne program fr EWTN og God Channel.

 

Men mens kortblgja hadde problem med sty av ymse slag, m vi no peike p ein ny sort sty i form av somme satellittstasjonar og –programtilbod.

 

M.a. i dei to store skandinaviske satellitt-paraplyane Viasat(eigd av Modern Times Group)[1] og Canal Digital(eigd av statseigde Telenor)[2] er det i dei dyraste abonnementpakkene sjarane kan kjpe stasjonar som sender pornografiske filmar ein del av dagen . Det er verd merke seg at elektronikkjedene ofte sel mottakingsutstyr for ei krone mot at ein nettopp teiknar abonnement p desse pakkene. Men d er ein i lomma p den moderne mediekapitalismen. Andre stasjonar i Europa sender slikt materiale kontinuerleg. Her g m ein kjpe dyre kodekort.

 

Det fins g opne kanalar som ser ut til m.a sikte p f folk til kjpe slike mottakingskort samstundes som ein vil pvirke folk til bruke mange pengar p telefonsex og prostitusjon. Her ser g ut til vre koblingar med gambling og spkoneverksemd.

 

Vi ser her ein turbokapitalisme i media som tydelegvis er heilt ute av styring.

 

Porno p internett

 

Om mogleg end verre str det til p Internett.

 

Cyberspace er som ein global by. Med eit bilete: Her er mange fine gater og hus, men g bakgater og etablissement ein br halda seg borte fr.

 

Problemet er likevel at medan ein tenkjer seg vel om fr ein gr i mrke bakgater i ein verkeleg by, er tilsvarande p internett bare eit klikk unna.

 

Den frie flyten av informasjon i cyberspace har frt til ei oppblomstring av ugras som det skal bli vanskeleg kontrollere, for ikkje seie: bli kvitt.

 

Dei som har greie p det seier at den kommersielle sexindustrien sitt nedslag p nettet er ptakeleg, med pornografiske nettstader i hundretusenvis, men g har ymse slag undergrunnskultur som fr kanskje kunne finnast nettopp i ein butikk i ei bakgate no kome bare eit klikk unna.

 

I fjor haust kom Nye Kripos og Telenor p banen med eit srs prisverdig tiltak. Dei som gr inn p internettsider av det slaget som vert ramma av norsk lov vert mtt av ein plakat som venleg, men tydeleg ptaler tilhvet.

 

Etterkvart er det g lettare ha oppsyn med internettsk etter slikt materiale.

 

Kyrkja m seie seg glad for at demoniske krefter kan haldast i sjakk. Men samstundes m eg f ppeike at det m vere kyrkja sitt syn at lovleg pornografi heller ikkje m f breie seg.

 

St.Georg og dragen

 

Eg skriv dette til dykk i fastetida. Ved messa i Hjelme p 1. s i faste den 13.februar forkynte eg fr Guds Ord om at Kristus er sterkare enn djevelen fr Matt.4.

 

Ja, Kristus er vr sigerherre. Og, for seie det med ordet fr Sacramento: Han er ein mur av heilagdom rundt oss, for at vi som Hans Folk g skal vere heilage. Her er det mykje tryst og utrustning! Gud er ein heilag Gud!

 

Og helgenskaren og dei truande som har gtt fret og no er ute av den heilage striden og no er heime hj Herren, er ein stor tryst og styrke for oss.

 

Det gr verkeleg an sigre over freistingar, synd og den vonde.

 

No er vi etter pske. 23.april er helgendagen for St.Georg(Jrgen). Han var ein riddar fr Kappadokia i Tyrkia. Om han vert det fortalt at han angrep en drage som terroriserte en landsby i Libya, stakk den med sin lanse og frte den som fange inn til byen, som om den var fullstendig tam. Georg ba folket om ikke vre redde. Hvis de ville tro p Jesus Kristus og bli dpt, ville han befri dem fra uhyret. Kongen og folket gikk med p det, Georg drepte dragen og15.000 mennesker ble dpt. Georg ville ikke ha noen belnning, men ba kongen om skaffe kirker, re prester og vise medflelse med de fattige.

 

 

Eit kall til nettriddarteneste

 

Kanskje vi kan be fram ei ny nettriddarteneste i Kyrkja, at nye Georg-typar kan st fram, som kan st opp mot den dragen som terroriserer medielandsbyen vr fr space og cyberspace.

 

Ta Guds fulle rustning p, s de kan st dykk mot djevelens lumske tak. For vi har ikkje strid mot kjt og blod, men mot makter og herredme, mot verdsens herrar i dette mrkret, mot vondskapens ndehr i himmelrmda.  Ef.6,11-12

 

Eit srs aktuelt Guds Ord. Men lat oss ikkje ndeleggjere ein djupt alvorleg situasjon.

 

Eg trur at under den moderne mediekapitalismen er det bare marknadsmakt som gjer inntrykk, nemleg at distributrar av drleg materiale ikkje fr brukarar og at ein offentleg held fram det forkastelege i deira verksemd. Dei er medskuldige i at naudsynlege grenser vert nedbrotne og at synda sitt ugras aukar. Difor nokre f framlegg til strakstiltak. Det er ikkje nok at den einskilde feier for sin dr. Dette er viktig nok i seg sjlv, men stoppar det her, gymer vi lett hovudet i sanden. Difor:

 

1. Send e-post og brev om tilhva i satellittkringkasting og p Internett til Familie og Medier(som alt har eit engasjement), mediepolitikarar i Stortinget, politisk leiing i Kulturdepartementet, og Medietilsynet. Truleg er internasjonalt samarbeid naudsynt.

2. Sjlv om eg kan erte p meg fotballfans som abonnerer hos dei nemnde satellittparaplyene: Abonner helst ikkje p dei dyraste pakkene dei tilbyr.

3. Send epost og brev til deira respektive kundeservice og protestr p at dei sender pornografi.

4. Send epost og brev til internettleverandrane og protestr p at dei formidlar pornografi. Det burde vere mogleg for nettsurfarar anmelde suspekte, men lovlege nettstader dei kjem over t.d. i skjelister i Google.com anonymt til eit sentralt register og at desse sidene s kan verte blokkert av styresmaktene.

5. G ikkje inn p internettsider som formidlar pornografi, om det aldri s mykje skulle vere lovleg. For distributrane er det bare ein ting som tel: For jo meir treff dei fr, jo meir tener dei.

6. Ta ikkje vare p noko slags pornografisk materiale. Har du noko slikt, kast det. Det kan samanliknast med avgudsbilete! 2.Mos.20,4-6.

7. Gjennom whois.com er det mogleg finne ut kven som str bak internettsider, og p det viset rykja dei ut og stille dei til ansvar. Men dette vert ikkje ufarleg. Det er sterke krefter i sving.

 

Eit siste ord

 

Pastor David Wilkerson avsluttar Sacramento-profetien med eit anna Sakarja-ord:

 

S seier Herren, Allhrs Gud:

Gr du p mine vegar og rettar deg etter det eg har fastsett, skal du f styra mitt hus og vakta mine fregardar,... (Sak.3,7)

 

Dei som lyder Herrens vilje skal f oppleve at Guds eldmur er eit vern for dei som i frykt for Herren lyder Hans vilje.

 

Sj til Herren i dag, seier han og be om at at Hans mur av flammar g m verna deg og dine. Vent at Han skal syne sin herlegdom! Be g for borna dine, at dei m ha det same vernet. Dette er det som Heilaganden har synt meg.

 

svennam@hotmail.com 

 

Adresser for vidare orientering og kjelder:

 

http://www.fom.no

http://www.lyngsat.com

http://www.viasat.no

http://www.canaldigital.no

http://www.medietilsynet.no

http://www.katolsk.no/biografi/georg.htm

http://www.churchsaints.btinternet.co.uk/stgeorge/stgeorge.htm

http://www.tscpulpitseries.org/english/indexchr.html

http://www.tscpulpitseries.org/english/undated/tswall.html

 [1] Sj korrespondanse med Viasat her:

http://www.kyrkja.net/viasat.htm

 

[2] Sj korrespondanse med Canal Digital og Kyrkje-og Kulturdepartementet her:

http://www.stellamaris.no/kkd.htm

I denne pakka, og p vanleg TV i mestedelen av landet finn ein g TV Norge, som annonserer for pornografi p tekst-TV sidene sine. Sj korrespondanse med BTV som har konsesjon i Hordaland(eigd av Bergens Tidende) sin redaktr her:

http://www.stellamaris.no/tvn.htm