Prestegjeldet Vest i Havet.
(Presentasjon 2005.)

Til 1967 hadde Øygarden Prestegjeld namnet Herdla og femna om kommunen av same namn.


Frå 2013 er sokna i Blomvåg og Hjelme direkte knytt opp mot Vesthordland Prosti.


Dei bad i hatten. Frå Sokneprest Bjørn Godø Zachariassen si presteteneste.

Utlysningstekst Sokneprest Øygarden Prestegjeld 1985

Utlysningstekst Sokneprest Øygarden Prestegjeld 2003


Bilete: Utsyn over Salem Bedehus og hus, Hernar, lengst nord i Prestegjeldet.

Sokneprest Emeritus, Boks 100, N5331 Rong. ©2005-2013.


Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida
JavaScript Scrolling Text