Øygardspreiker

Sokneprest i Øygarden 2002-2013 Fr.Svenn Martinsen PE
Du kan sitere frå preikene med tydeleg kjelde.Guds Mor Maria og læresveinen som Jesus elska, Johannes under Jesu kross.
Joh.19,25-27.Tekstane i 1.rekke:


1 s i advent I: Blomvåg Kyrkje 1.desember 2002.

1 s i advent I: Hjelme Kyrkje 28.november 2004.

2 s i advent I: Hjelme Kyrkje 1.desember 2002.

2 s i advent I: Blomvåg Kyrkje 5.desember 2004.

2 s i advent I: Blomvåg Kyrkje 10.desember 2006.

3 s i advent I: Blomvåg Kyrkje 15.desember 2002.

4 s i advent I: Blomvåg Kyrkje 19.desember 2004.

Julaften: Tednebakkane Omsorgssenter/Hjelme Kyrkje 24.desember 2004.

Julaften: Blomvåg Kyrkje/Hjelme Kyrkje 24.desember 2005.

Julaften: Tednebakkane Omsorgssenter/Blomvåg Kyrkje/Hjelme Kyrkje 24.desember 2007.

Juledag: Hjelme Kyrkje 25.desember 2004.

Juledag: Hjelme Kyrkje 25.desember 2005.

Juledagane: Blomvåg kyrkje 25.desember 2007 og Hjelme Kyrkje 26.desember 2007.

S e Jul I: Hjelme Kyrkje 29.desember 2002.

Jesu Namnedag/Nyårsdag I: Blomvåg Kyrkje 1.januar 2003.

Jesu Namnedag/Nyårsdag I: Blomvåg Kyrkje 1.januar 2005.

Epifania/Kristi Openberringsdag I: Radiogudsteneste 7: Blomvåg Kyrkje 5.januar 2003.

Epifania/Kristi Openberringsdag I: Hjelme Kyrkje 2.januar 2005.

Epifania/Kristi Openberringsdag I: Blomvåg Kyrkje 7.januar 2007.

2 s e Kristi Openberring I: Blomvåg Kyrkje 19.januar 2003.

2 s e Kristi Openberring I: Hjelme Kyrkje 21.januar 2007.

4 s e Kristi Openberring I: Blomvåg Kyrkje 2.mars 2003.

Vingardssundagen I: Hjelme Kyrkje 9.februar 2003.

Vingardssundagen I: Hjelme Kyrkje 16.januar 2005.

Såmannssundagen I: Blomvåg Kyrkje 23.januar 2005.

Kristi Forklåringsdag I: Hjelme Kyrkje 30.januar 2005.

S f faste I: Blomvåg Kyrkje 6.februar 2005.

S f faste I: Blomvåg Kyrkje 18.februar 2007.

1 s i faste I: Hjelme Kyrkje 13.februar 2005.

2 s i faste I: Blomvåg Kyrkje 16.mars 2003.

3 s i faste I: Hjelme Kyrkje 27.februar 2005.

Midtfaste I: Bud Kyrkje 29.mars 1987.

Midtfaste I: Blomvåg Kyrkje 30.mars 2003.

Midtfaste I: Blomvåg Kyrkje 06.mars 2005.

Midtfaste I: Blomvåg Kyrkje 18.mars 2007.

Palmesundag I: Blomvåg Kyrkje 13.april 2003.

Palmesundag I: Blomvåg Kyrkje 20.mars 2005 kl.1100.

Skjærtorsdag I: Blomvåg Kyrkje 24.mars 2005.

Skjærtorsdag: Hjelme Kyrkje 5.april 2007.

Langfredag I: Hjelme Kyrkje 25.mars 2005.

Langfredag III: Blomvåg Kyrkje 18.april 2003.

Langfredag: Blomvåg Kyrkje 6.april 2007.

Påskedag I: Hjelme Kyrkje 20.april 2003.

Påskedag I: Hjelme Kyrkje 27.mars 2005.

Påskedag: Blomvåg Kyrkje 8.april 2007.

2.Påskedag I: Øygarden Eldresenter 21.april 2003.

2.Påskedag I: Blomvåg Kyrkje 28.mars 2005.

2.Påskedag: Hjelme Kyrkje 9.april 2007.

Misericordias Domini/2 s etter påske I: Hjelme Kyrkje 10.april 2005.

Jubilate/3 s etter påske I: Blomvåg Kyrkje 11.mai 2003.

Jubilate/3 s etter påske I: Blomvåg Kyrkje 28. og 29.april 2007.

Cantate/4 s etter påske I: Hjelme Kyrkje 24.april 2005.

Cantate/4 s etter påske I: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 5.og 6.mai 2007.

Rogate/5 s etter påske I: Blomvåg Kyrkje 1.mai 2005.

Kristi Himmelfartsdag/Helgetorsdag I: Vik bedehus 29.mai 2003.

Exaudi/6 s etter påske I: Hjelme/Blomvåg Kyrkjer 8.mai 2005.

Exaudi/6 s etter påske I: Hjelme Kyrkje 20.mai 2007.

Pinsedag I: Blomvåg Kyrkje 8.juni 2003.

Pinsedag I: Blomvåg Kyrkje 15.mai 2005.

Pinsedag: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 27.mai 2007.

2.Pinsedag I: Salem Bedehus, Hernar 9.juni 2003.

2.Pinsedag I: Salem Bedehus, Hernar 16.mai 2005.

Hl.Treeiningssundag I: Hjelme Kyrkje 22.mai 2005.

Hl.Treeiningssundag I: Vik Bedehus 3.juni 2007.

4 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 6.juli 2003.

5 s e pinse I: Blomvåg Kyrkje 13.juli 2003.

5 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 18.juni 2005.

Aposteldagen/6 s e pinse I: Skogsøy 20.juli 2003.

7 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 3.juli 2005.

8 s e pinse I: Blomvåg Kyrkje 10.juli 2005.

9 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 17.juli 2005.

11 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 24.august 2003.

13 s e pinse I:Hjelme Gamle Kyrkje 19.august 2007.

13 s e pinse I:Blomvåg Kyrkje 26.august 2007.

Tirsdag 14 s e pinse I/Bispevisitas: Hjelme Kyrkje 13.september 2006.

15 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 28.august 2005.

17 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 5.oktober 2003.

17 s e pinse I: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 23.september 2007.

18 s e pinse I: Blomvåg Kyrkje 18.september 2003.

19 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 25.september 2005.

19 s e pinse I: Blomvåg Kyrkje 07.oktober 2007.

20 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 14.oktober 2007.

21 s e pinse I: Hjelme Kyrkje 9.oktober 2005.

21 s e pinse I: Blomvåg Kyrkje 21.oktober 2007.

Helgemesse/Alle Helgens Dag I: Hjelme kyrkje 2.november 2003.

Helgemesse/Alle Helgens Dag I: Hjelme kyrkje 6.november 2005.

Helgemesse/Alle Helgens Dag I: Blomvåg kyrkje 4.november 2007.

23 s e pinse I: Hjelme kyrkje 16.november 2003.

Kristi Kongefest/Siste s. i kyrkjeåret I: Hjelme kyrkje 25.november 2007.

Grunnlovsdagen I: Hjelme Kyrkje 17.mai 2003.


Tekstane i 2.rekke, og tilleggstekstar:


1 s i Advent II: Hjelme kyrkje 30.november 2003.

1 s i Advent II: Blomvåg kyrkje 27.november 2005.

1 s i Advent II: Blomvåg kyrkje 02.desember 2007.

1 s i Advent T: Hjelme Kyrkje 3.desember 2006.

2 s i Advent II: Blomvåg kyrkje 7.desember 2003.

4 s i Advent II: Blomvåg kyrkje 21.desember 2003.

4 s i Advent II: Hjelme kyrkje 18.desember 2005.

Julaften: Tednebakkane Omsorgssenter/Hjelme Kyrkje 24.desember 2004.

Julaften: Blomvåg Kyrkje/Hjelme Kyrkje 24.desember 2005.

Julaften: Tednebakkane Omsorgssenter/Blomvåg Kyrkje/Hjelme Kyrkje 24.desember 2007.

Juledag: Hjelme Kyrkje 25.desember 2004.

Juledag: Hjelme Kyrkje 25.desember 2005.

Juledagane: Blomvåg kyrkje 25.desember 2007 og Hjelme Kyrkje 26.desember 2007.

St.Stefanus' Dag/2.Juledag II: Hjelme Kyrkje 26.desember 2005.

St.Stefanus' Dag/2.Juledag T: Hjelme Kyrkje 26.desember 2006.

Jesu Namnedag/Nyårsdag II: Blomvåg Kyrkje 1.januar 2004.

Jesu Namnedag/Nyårsdag T: Hjelme Kyrkje 1.januar 2007.

Jesu Namnedag/Nyårsdag T: Blomvåg Kyrkje 1.januar 2008.

1 s e Kristi Openberring II: Hjelme Kyrkje 15.januar 2006.

2 s e Kristi Openberring II: Blomvåg Kyrkje 18.januar 2004.

2 s e Kristi Openberring II: Blomvåg Kyrkje 22.januar 2006.

3 s e Kristi Openberring II: Hjelme Kyrkje 25.januar 2004.

3 s e Kristi Openberring II: Hjelme Kyrkje 29.januar 2006.

Vingardssundagen II: Blomvåg Kyrkje 1.februar 2004.

Vingardssundagen T: Blomvåg Kyrkje 5.februar 2006.

Vingardssundagen II: Blomvåg Kyrkje 13.januar 2008.

Vingardssundagen og Såmannssundagen T: Hjelme Kyrkje 28.januar 2007 og Blomvåg Kyrkje 4.februar 2007.

Kristi Forklåringsdag T: Blomvåg Kyrkje 27.januar 2008.

Sf faste II: Hjelme Kyrkje 22.februar 2004.

Sf faste II: Hjelme Kyrkje 3.februar 2008.

Sf faste T: Hjelme Kyrkje 26.februar 2006.

1 s i faste II: Blomvåg Kyrkje 5.mars 2006.

2 s i faste II: Hjelme Kyrkje 7.mars 2004.

2 s i faste T: Blomvåg Kyrkje 4.mars 2007.

3 s i faste II: Blomvåg Kyrkje 19.mars 2006.

3 s i faste T: Hjelme Kyrkje 11.mars 2007.

Marimesse/Maria Bodskapsdag II: Blomvåg Kyrkje 28.mars 2004.

Marimesse/Maria Bodskapsdag T: Hjelme Kyrkje 25.mars 2007.

Palmesundag T: Hjelme Kyrkje 09.april 2006.

Skjærtorsdag II: Hjelme Kyrkje 08.april 2004.

Skjærtorsdag II: Hjelme Kyrkje 13.april 2006.

Påskedag II: Blomvåg Kyrkje 11.april 2004.

Påskedag II: Blomvåg Kyrkje 16.april 2006.

2.Påskedag II: Hjelme Kyrkje 12.april 2004.

2.Påskedag II: Hjelme Kyrkje 17.april 2006.

Dominica in albis/1 s etter påske II: Blom Bedehus 11.april 2010.

Misericordias Domini/2 s etter påske II: Blomvåg Kyrkje 29.og 30. april 2006.

Jubilate/3 s etter påske II: Hjelme Kyrkje 2.mai 2004.

Jubilate/3 s etter påske II: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 6.og 7. mai 2006.

Cantate/4 s etter påske II: Blomvåg Kyrkje 8. og 9.mai 2004.

Rogate/5 s etter påske II: Hjelme Kyrkje 16.mai 2004.

Helgetorsdag/Kristi Himmelfartsdag T: Vik bedehus 5.mai 2005.

Helgetorsdag/Kristi Himmelfartsdag II: Vik bedehus 25.mai 2006.

Exaudi/6 s etter påske II: Blomvåg Kyrkje 28.mai 2006.

Pinsedag II: Blomvåg Kyrkje 30.mai 2004.

Pinsedag II: Blomvåg Kyrkje 4.juni 2006.

2.Pinsedag II: Salem Bedehus, Hernar 5.juni 2006.

Hl.Treeiningssundag II: Blomvåg Kyrkje 11.juni 2006.

3 s e pinse T: Hjelme Kyrkje 05.juni 2005.

4 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 27.juni 2004.

4 s e pinse T: Blomvåg Kyrkje 12.juni 2005.

5 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 4.juli 2004.

5 s e pinse T: Blomvåg Kyrkje 9.juli 2006.

Aposteldagen/6 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 11.juli 2004.

7 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 18.juli 2004.

11 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 20.august 2006.

12 s e pinse II: Hjelme Gamle Kyrkje 22.august 2004.

12 s e pinse II: Hjelme Gamle Kyrkje 27.august 2006.

13 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 18.august 2002.

13 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 29.august 2004.

13 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 3.september 2006.

13 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 10.september 2006.

14 s e pinse T: Hjelme Kyrkje 25.august 2002.

14 s e pinse T: Blomvåg Kyrkje 21.august 2005.

15 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 1.september 2002.

15 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 12.september 2004 kl.1100.

15 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 12.september 2004 kl.1200.

16 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 8.september 2002.

16 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 4.september 2005.

17 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 26.september 2004.

18 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 8.oktober 2006.

19 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 10.oktober 2004.

19 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 15.oktober 2006.

20 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 6.oktober 2002.

20 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 22.oktober 2006.

21 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 24.oktober 2004.

21 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 24.oktober 2004.

22 s e pinse II: Hjelme Kyrkje 20.oktober 2002.

23 s e pinse II: Blomvåg Kyrkje 12.november 2006.

Helgemesse/Alle Helgens Dag II: Blomvåg kyrkje 7.november 2004.

Helgemesse/Alle Helgens Dag II: Hjelme kyrkje 7.november 2004.

Helgemesse/Alle Helgens Dag II: Hjelme kyrkje 5.november 2006.

26 s e pinse T: Blomvåg kyrkje 13.november 2005.

Kristi Kongefest/Siste s. i kyrkjeåret II: Blomvåg Kyrkje 21.november 2004.

Kristi Kongefest/Siste s. i kyrkjeåret II: Blomvåg Kyrkje 21.november 2004.

Kristi Kongefest/Siste s. i kyrkjeåret II: Blomvåg Kyrkje 26.november 2006.

Grunnlovsdagen II: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 17.mai 2004.

Grunnlovsdagen T: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 17.mai 2005.

Grunnlovsdagen II: Blomvåg og Hjelme Kyrkjer 17.mai 2006.Godt å komme hjem. Preiker på 7 radiogudstenester på NRK P1.(2003)


Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©2005-2013.

Fint om du gjev respons!

Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida
JavaScript Scrolling Text