Kyrkjeleg vestavind!

 

Mykje vestavind og mykje regn er ei typisk vermelding for Vestlandskysten!

 

Den raude fargen i logoen vŒr er Gud Heilaganden sin farge.

Han kjem med vind og regn!

Men —g med sol!

Han tiner, reinsar, n¾rer og varmer.

Han kjem med vekkjing, nytt liv, og ny kraft til oss og kyrkja i Norge frΠvest.

 

Difor ¿nskjer vi at det —g skal blŒse friskt frŒ ¯ygardskyrkjelydane-¯ygarden Prestegjeld

 

Ein merkevare frŒ ¯ygarden

 

¯ygarden Prestegjeld sin logo er inspirert av

eit motiv i den kvite serien i dei nye kyrkjetekstilane som kom pŒ plass i BlomvŒg kyrkje i 1999.

Formgjeving var ved biletkunstnar og tekstildesignar Greta Rimington, Son.

Logoen er hausten 2004 videreutvikla ved A5 ReklamebyrŒ, Sotra.

Den rommer sentrale kristne motiv som gjev mange almennkyrkjelege og lokalkyrkjelege assosiasjonar:

 

Fisken-ÓIchtysÓ: Gresk, kjend frŒ den f¿rste kristne kyrkja. Bokstavane stŒr for: JESUS-KRISTUS-GUDS SON-FRELSAR. Nytta som kode i forf¿lgjingstider..

 

Fisk og Kval: Folket i ¯ygarden Prestegjeld sin leveveg. Kvalfangst basert pŒ Blom¿y. FŒr oss og til Œ tenkje pŒ profeten Jona si gjerning og som f¿rebilete pŒ Kristus. Jesus kallar fiskarar til menneskefiskarar. ÓFiskarane sin teologi.Ó(Gregor av Nyssa) 

Jona 2,11; Matt. 4,18-22; 12,40

 

3 Fiskar og 3 Br¿d: Eukaristisk(Nattverd-)symbol etter Jesu under og undervisning om Livsens Br¿d i Evangeliet etter Johannes kap.6. Dei tre kyrkjene i ¯ygarden: BlomvŒg, Hjelme og Hjelme Gamle.

 

Br¿det: Det eine br¿det og den eine Kristi lekam. Ei heilag, apostolisk og allmenn kyrkje. Samling mellom dei truandeapostlane og profetane sin grunnvoll. 1.Kor.10,16-17

 

Trekanten: Den Tre-Eine Gud: Faderen, Sonen og Heilaganden.

 

Auge: Gud har all makt, og ser alt.

 

¯yar: Bibelsk omgrep. ¯ygarden. ÓNord om Svelgen.Ó ¯ygarden(tidlegare Herdla) Prestegjeld.

 

Syng ein ny song for Herren,
        lovsyng han frŒ heimsens endar,
        de som ferdast pŒ havet,
        og alt som fyller det,
        de ¿yar og strender
        og de som bur der! Jes 42,10

 

Fargar: Dei mest vanlege 4 fargane frŒ Kyrkja sitt heilage Œr:

Fiolett: Advent, Faste, Bot og SkriftemŒl

Kvit: H¿gtidene Jul og PŒske, PŒsketida, Fest, Ekteskap, og DŒpens Sakrament

Raud: Pinseh¿gtida: Heilaganden, VitnemŒl, NŒdegŒver, Konfirmasjon og Misjon.

Heilaganden: Vestavind.

-Han kjem og med vind og regn!

Han tiner, reinsar, n¾rer og varmer.

Han kjem med vekkjing, nytt liv, og ny kraft til oss og kyrkja.

Kyrkjeleg vestaver!

 

Gr¿n: Kristi vokster i oss(Openberringstida) og vŒr vekst i Kristus(Treeiningstida)

 

Sirkelen: Gud er frŒ ®ve til ®ve. Vi er kalla heim til Hans Himmelske Rike.

 

Ringen: Bruden(Kristi Kyrkje) sin truskap mot Brudgomen(Kristus). Ein rett biskop sin truskap mot Kristus og Kyrkja.

 

Ein gullring blant striler: Bisperingen som vart funnen pŒ Kyrkj¿yni, Hernar 1944[1]. ¯ygarden Prestegjeld si tilknytning til keltisk kristentru, St.Magnus-tradisjonen pŒ Orkn¿yane, kyrkje-og kristenliv i Nord-Europa, pŒ andre sida av Nordsj¿en og Atlanterhavet, i UK, Irland og Nord-Amerika, og den store kristne tradisjonen, grunnlagt pŒ apostlane sitt vitnemŒl om Kristus i Guds Heilage og Sanne Ord.

Kyrkjeleg vestaver!

 

Herren er konge!
Jorda skal jubla,
        ¿yar og strender É ventar pŒ hans l¾re. Sal.97,1+Jes.42,4

 

SjΠog Jes.42,12; 49,1; 60,9

 

-Kanskje du har lyst til Πmeditere vidare over logoen?

Send gjerne ein epost til

kontor@kyrkja.net[1] Med Nord-og Midhordland Sogelag til Hernar sumaren 1968. Liv Melkild: FrΠFjon til Fusa 1969, s.128 flg.

Ein gullring blant striler-ringfunnet fra Kyrkj¿yni ved Hernar. Frode Iversen: Kystmuseet. rbok 1997, s.21 flg.