SKG/SamrŒd pŒ Kirkens Grunn                   

Dato:19-10-97

Kj¾re dere alle!

 

Guds NŒde og Fred!

 

Dette brevet gŒr til SKG-prester i BergensomrŒdet. Hvis dere vetom noen som ÇsoknerÈ til SKG, som kunne v¾re interesserte, gi dem beskjed.

 

-Vi vil invitere dere til et m¿te mandag 3.november kl.1800, iLandro Kirke, 5363 gotnes.

 

M¿tet har som tema:

 

ÇDen ¿kumeniske utfordring for SKG.È

 

-Vi starter med vesper ved veileder Arnfinn Haram, og fortsettermed innledning og samtale i dŒpssakristiet. Ta med matpakke. Kaffe serveres.

 

-F¿r m¿tet ber vi dere finne fram eller skaffe f¿lgendedokumenter:

 

 -Tekstene til de 7f¿rste ¿kumeniske konsiler: Nikea 325, Konstantinopel 381, Efesos 431, Kalkedon451, Konstantinopel 553, Konstantinopel 680-81, Nikea 787.

-Professor Bernt T.Oftestads notat: Enhet-Kirke-Embete. Den¿kumeniske utfordring for SKG.

-Utrecht-erkl¾ringen 1889.

-Old Catholic-Orthodox Conversations: Doctrine of God 1975.Christology 1975/1977. Ecclesiology 1977/1979/1981.

PNCC: Liturgi.(Finnes ogsΠpΠInternett.)

 

-Alle disse dokumentene kan dere ellers fŒ fra SKGs sekret¾r:

Pastor Boe Johannes Hermansen

Hovland, 1640 RŒde

Tlf.69 28 52 26/94 31 50 71 (mobil)

 

-Gj¿r dere ogsŒ gjerne kjent med NCC-National Catholic Church,USA(Tidligere PNCC, Polish National Catholic Church) og deres hjemmeside pŒInternett:

 

http://www.users.sgi.net/~fgszat/PNCC/PNCC.html

 

S¿k gjerne ogsŒ pŒ ÇOld CatholicsÈ pŒ MetaCrawler,

http://www.metacrawler.com.

 

Noen interessante oppslag finnes ogsŒ der, men husk at ikke alleer like seri¿se, og at ÇOld CatholicsÈ ikke er noe entydig begrep.

 

Det er f.eks. viktig Πha splittelsen blant gammelkatolikkene imente, og man vil her bl.a. finne kirker og grupperinger som er for kvinneligeprester.

 

Dere b¿r ogsŒ v¾re kjent med Porvoo-erkl¾ringen som finnes i norskutgave.

 

Andre viktige dokument for tiden er:

-Professor Bernt T.Oftestads notat: Kirkens enhet og troensfundamenter.

-Svenska Kyrkans Fria Synod: Uttalande med anledning avBiskopsutnŠmningen.

 

Kopi kan fŒes pŒ m¿tet. Gi signal.

 

med beste hilsen

SKG prester Region Vest:

Arnfinn Haram/s/, veileder

Svenn Martinsen/s/

Otto Odland/s/

SKG prestarRegion Vest:

 

(19 prestar)