Bergenspresten som ble en legende pŒ S¿rlandet.

 

Sokneprest Trygve Sigvard Nortvedt, Heilosvingen 7, 4626 Kristiansand, d¿de 15.juni 1995, 85 Œr gammel, etter noen tids sykdom.

 

Han var f¿dt 18.juni 1910 i Bergen. Foreldrene var snekkermester Hans Nortvedt og husmor Martha Tvedt, opprinnelig fra Fusa.

 

Han tok artium 1929. Teologisk embetseksamen tok han ved Menighetsfakultetet i h¿stesemesteret 1934, praktisk-teologisk eksamen  samme sted vŒren 1935, og han ble presteordinert 1937.

 

Det Norske Misjonsselskap ble hans f¿rste tjeneste, og han var ungdomssekret¾r i Skien fra 1935, inntil han flyttet til samme tjeneste i Oslo krets av NMS i 1939.

 

I 1949 ble han utnevnt til sokneprest i Valle i Setesdal, og fra 1956 i Birkenes prestegjeld. Fra 1963 var han sokneprest i det nye Grim prestegjeld, i Kristiansand, der han ogsŒ fikk v¾re med pŒ Œ fŒ reist ny kirke, etter at menigheten hadde tilbrakt flere Œr i barakk.

 

Det er sagt at han ble en legende som prest, og dette kan det nok v¾re mye i. Han var en djerv og tydelig Kristusforkynner, og en uttrettelig menighetsarbeider, noe som ikke minst kom til uttrykk i Grim, der han fikk stŒ midt oppe i et levende ungdomsarbeid selv i eldre Œr. Jeg opplevde dette selv pŒ n¾rt hold: Sommeren 1977 var jeg pŒ bes¿k i Grim, og ble tatt med pŒ ungdomskveld i kirken. Ungdom i Oppdrag var der, og et karismatisk ungdomsmilj¿ kunne tydelig spores. Da klokken ble 2300, ymtet jeg frempŒ om at nŒ var det vel snart slutt. Men nei, Òdet er nŒ det begynner!Ó

 

Og i Valle husker man enda den lille, smilende presten fra Bergen som trŒkket opp og ned i tre kirkesokn mellom Bykle og Hylestad pŒ sykkel!

 

Soknepresten var ogsŒ en sv¾rt flittig gjest ved mange sykesenger, ikke minst under Kristiansand-tiden, da mangt et soknebarn fra Setesdal og bygdene rundt Birkeland fikk bes¿k under sykehusopphold i byen.

 

Han hadde et sv¾rt godt sprŒk¿re, noe som f¿rte til at den opprinnelige bergenser fra Skoleveien(Dragefjellsbakken) 3 ofte ble tatt for Œ v¾re s¿rlending. Fra Valle fortelles det at han maktet setesdalsdialekten med dens endelser i bŒde entall, totall og flertall! Han var et oppkomme av historier og anekdoter om kristenliv og kristenpersonligheter. Han fortalte f.eks. en gang lattermildt  om en mann som  datt ned i fanget pŒ tre setesdalsjenter i bunad fra galleriet under en konfirmasjon i Hylestad kyrkje. Det kunne gŒtt riktig ille, men som han sa, presten talte videre akkurat som Paulus gjorde, Apg.20,9-12.

 

Han var ogsŒ en glimrende imitator, som i festlig lag kunne forlyste bŒde med bemerkninger fra professorer og prester, og bŒde Hallesby og Fr¿vig sto pŒ hans reportoar.

 

Sokneprest Nortvedt var medlem av komitŽen for ÒSangbokenÓ i 1947-54, og redakt¿r av en av forl¿perne til ÒNy HorisontÓ, ÒKorsmerketÓ 1939-1949. Han var med i, og primus motor i redaksjonen for Œrboken  til Agder Bisped¿mmerŒd i en Œrrekke, 1959-1977, og var med og redigerte jubileumsskrift for stiftet i 1975 og 1984. Det samme gjaldt jubileumsskrift for Grim menighet 1988. Han sto flere av Biskopene n¾r, s¾rlig gjaldt dette Biskop Erling Utnem. Han var en mye benyttet taler flere steder i landet, og fra disse kanter ikke minst kjent som taler ved flere evangeliske aksjoner, som ved fellesm¿tene i Birkeland kirke(Nesttun) 1958, da det ble vekkelse, og mange ble frelst.

 

Han huskes s¾rlig ogsŒ for sine mange gode brev til familie, venner og kontakter.

 

Soknepresten var en klart konservativ teolog og prest, som hadde tydelige standpunkter i teologiske og kirkelige sp¿rsmŒl. Det passet godt at han var vert da FBB holdt sin f¿rste viktige dŒpskonsultasjon h¿sten 1978. Han var ogsŒ villig til Œ kjempe for den sunne l¾re, selv om dette ikke alltid var like enkelt. Han maktet Œ kombinere dette med sitt lyse sinn, gode smil, varme vesen, og sin store humoristiske sans. Vi i familien her vest har mistet vŒr Òonkel TrygveÓ, og jeg en god venn, en kj¾r kollega, og forbeder.

 

Han etterlater seg hustru Magnhild, f. ¯stbye, som han ektet 1939, og  6 barn. Han ble gravlagt fra Grim kirke 22.juni 1995.

 

Kapellan 1 i Fjell Svenn Martinsen.