LTB-metoden!

(=LES-TENK-BE)Ill.fra Bengt Pleijel/Berit Simonsson: Innersidan:
En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen, Stiftelsen Vetekornet, 1975-.


DAGLIG TRIM MED GUDS ORD

Du skulle hver dag ta deg tid til å lese i Bibelen.
Dersom du leser et kapittel om dagen,
vil det ta deg ca. 3 år å lese gjennom hele Bibelen.
Det vil si 1189 kapittel. Dersom du leser bare et vers om dagen,
vil det ta deg ca. 87 år å komme gjennom
alle de 31173 versene som Bibelen er delt inn i.

Her er en enkel metode,
LES-TENK-BE,
til hjelp i bibellesningen:

LES teksten.
Kanskje du kan lese andre steder om detsamme?
TENK over:
a)Hva er hovedsaken i det du har lest?
b)Er det noe du ikke skjønner?
Om det er slik, noter spørsmålet og
spør en prest eller leder du har tillit til.
BE stille med egne ord.
Kanskje det er noe du vil takke for,
be om hjelp til å gjøre
eller kanskje gjøre godt igjen?

Har du ikke tid til å lese i Bibelen, sier du?
Stå opp et kvarter før!
En liten morgentrim med Guds Ord
gir styrke for hele dagen.
Her er Dagens Bibelord fra Bibelselskapet:Og her er noen nettsider

hvor du kan få tak i Bibelleseplaner som kan ta deg videre:

Bibelleseringen
Bibelselskapet/Verbum
Les også gjerne en fin betraktning av Johnn Hardang

Stoffet her er oppdatert og utvidet av SM etter:
Mer enn du aner
Tore Kopperud, Hans Chr Lier
Luther Forlag, 1987

Send gjerne epost!


Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©30.juni 2013
JavaScript Scrolling Text