Lokal Kyrkjesoge

Roeter er viktige. Difor vil vi leggja ut den lokale kyrkjesoga her etterkvart som ho vert bearbeidd for nettet.

Presterekkja i Manger, Herdla og Oeygarden Prestegjeld med tenesta i noverande Blomvaag og Hjelme Sokn
Herdla Prestegjeld, prestebilete 1933.
Jubileumsskrift. Gamle Hjelme Kyrkje 125 aar. Av Egil Saele.
Brosjyre. Vigsling av Hjelme Kyrkje 13.juni 1971.

Bilete: Biskop Per Juvkam.
Biskop over Herdla og Oeygarden Prestegjeld 1963-1976, legg ned grunnsteinen til Soereidekyrkja, 1972. Ukjend fotograf.


Soknepresten, Boks 144, NO5331 Copyright 2005


Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida
JavaScript Scrolling Text