Til startsiden LK

Frste del
DE 10 BUD

Frste budet
Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast p ham.

Andre budet
Du skal ikke misbruke Guds navn.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke bruker hans navn til banne og sverge, men kaller p Gud i all nd, ber, lover og takker.

Tredje budet
Du skal holde hviledagen hellig.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke forsmmer samlingen om Guds ord, men holder Ordet hellig, gjerne hrer og lrer det.

Fjerde budet
Du skal hedre far og mor, s det gr deg godt og du fr leve lenge i landet.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke setter oss opp mot foreldrene vre eller andre som Gud har satt over oss, men viser dem re, elsker og lyder dem.

Femte budet
Du skal ikke sl ihjel.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke skader vr neste p hans legeme eller gjr ham noe ondt, men hjelper ham nr han er i nd.

Sjette budet
Du skal ikke bryte ekteskapet.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ektefolk skal elske og re hverandre.

Sjuende budet
Du skal Ikke stjele.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke tar penger eller gods fra vr neste eller narrer noe fra ham, men hjelper ham til berge sin eiendom og bedre sine kr.

ttende budet
Du skal ikke lyve.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke lyver p vr neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.

Niende budet
Du skal ikke begjre din nestes eiendom.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke med list trakter etter vr nestes arv eller eiendom eller prver ta noe fra ham med knep, men hjelper ham s han fr ha sitt i fred.

Tiende budet
Du skal Ikke begjre din nestes ektemake eller hans arbeidsfolk eller noe som hrer din neste til.

Det er: Vi skal frykte og elske Gud, s vi ikke lokker eller truer fra vr neste hans ektemake eller noen som arbeider hos ham, men minner alle om vre trofaste 09 gjre sin plikt.

Hva er summen av budene?
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det strste og frste bud. Men det er et annet som er likes stort: Du skal elske din neste som deg selv. (Matt. 22,37-39.)

Hva sier Gud om sine bud?
Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud, som hjemsker synden inntil tredje og fjerde ttledd hos dem som hater meg, men gjr miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

Andre del
TROEN

Frste artikkelen - OM SKAPELSEN
Jeg tror p Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Det er: Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger. Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser. Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for leve. Jeg tror ogs at han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Dette gjr han av bare nde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det. For alt dette skylder jeg takke og love ham, tjene og lyde ham.

Andre artikkelen - OM FRELSEN
Jeg tror p Jesus Kristus, Guds enbrne Snn, vr Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige nd, fdt av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, dd og begravet, fr ned til ddsriket, stod opp fra de dde tredje dag, fr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders hyre hnd, skal derfra komme igjen for dmme levende og dde.

Det er: Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, fdt av Faderen fra evighet, og sant menneske, fdt av jomfru Maria. Han er min Herre, som har gjenlst meg fortapte og fordmte menneske, kjpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra ddens og djevelens makt, ikke med gull eller slv, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og dd. Dette har han gjort for at jeg skal vre hens egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet, liksom han har sttt opp fra de dde, lever og regjerer i evighet.

Tredje artikkelen - OM HELLIGGJRELSEN
Jeg tror p Den Hellige nd, en hellig, allminnelig kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Det er: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro p Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige nd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. P samme mte kaller, opplyser og helliggjr han hele den kristne kirke p jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den felles kristne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig meg og alle troende alle synder. P den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle dde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv.

 

Tredje del

FADER VR

Fader vr, du som er i himmelen.
Det er:
Gud innbyr oss her kjrlig til tro at han er vr rette far og vi hans rette barn, s vi trygt og med full tillit kan be til ham, slik som gode barn ber sine kjre foreldre om noe.

Frste bnnen
Helliget vorde ditt navn.
Det er:
Guds navn er hellig, og vi ber her at det m bli stort og hellig blant oss. Det skjer nr Guds ord blir lrt klart og rent, og nr vi rer Guds navn i ord og gjerning og ikke sker re for oss selv.

Andre bnnen
Komme ditt rike.
Det er:
Vi ber her at Gud vil la sitt rike komme til oss og til alle folkeslag, s vi tror Guds ord og lever med ham bde her i tiden og siden i evighet.

Tredje bnnen
Skje din vilje som i himmelen s og p jorden.
Det er:
Vi ber her at Gud m bye vr egenvilje, s vi gjr hans vilje med glede og legger alt i vr himmelske Fars hnd. Og vi ber at Gud vil bryte alle onde planer og all ond vilje, s Guds gode vilje skjer p jorden som i himmelen.

Fjerde bnnen
Gi oss i dag vrt daglige brd.
Det er:
Vi ber her at Gud hver dag m gi oss og alle det vi trenger, og lre oss ta imot alt med takk. Med daglig brd mener vi slikt som mat og klr, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og trofaste venner, et godt styre, rett og fred p jorden.

Femte bnnen
Og forlat oss vr skyld, som vi g forlater vre skyldnere.
Det er:
Vi ber her at Gud vil tilgi oss vre synder og ikke for deres skyld si nei til vr bnn. Vi er ikke verd f noe av Gud, for vi synder daglig og fortjener straff. Derfor ber vi at han vil gi oss alt av nde. S vil ogs vi av hjertet tilgi alle som synder mot oss, og gjre godt mot dem.

Sjette bnnen
Og led oss ikke inn i fristelse.
Det er:
Vi ber her at Gud m verge oss og hjelpe oss, s ikke djevelen, verden og vrt eget kjd fr lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi m vinne seier og holde fast p seieren.

Sjuende bnnen
Men fri oss fra det onde.
Det er:
Vi ber her at vr Far i himmelen vil frelse oss fra alt ondt bde p sjel og legeme, og nr vr siste time kommer, gi oss d salig bort fra denne verden og i nde ta oss til seg i himmelen.

For riket er ditt, makten og ren i evighet.
Amen.

Amen betyr: ja, det skal skje.
Jeg skal vre viss p at min Far i hi
mmelen hrer denne bnnen. Han har selv lrt oss be slik og har lovt hre oss.

Fjerde del
DPSSAKRAMENTET

1. Hva er dpen?
Dpen er ikke bare vann. Den er vann som er helliget ved Guds befaling og forent med Guds ord.

2. Hva er Guds ord og befaling om dpen?
Vr Herre Jesus Kristus sier: "Meg er gitt all makt i himmel og p jord. G derfor ut og gjr alle folkeslag til disipler, idet dere dper dem til Faderens og Snnens og Den Hellige nds navn, og lrer dem holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" (Matt 28,18-20).

3. Hva gang har vi av dpen?
Dpen virker syndenes forlatelse, frelser fra dden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og lfte.

4. Hvordan lyder Guds ord?
Vr Herre Jesus Kristus sier: "Den som tror og blir dpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordmt" (Mark 16,16)

5. Hvordan kan vann gjre s store ting?
Vann gjr det ikke, men Guds ord som er forent med vannet, og troen som liter trygt p dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dp, men med Guds ord er det en dp, et ndens bad til gjenfdelse ved Den Hellige nd.

6. Hvor str det skrevet?
Apostelen Paulus sier: "Gud frelste oss ved badet til gjenfdelse og fornyelse ved Den Hellige nd" (Titus 3,5).

7. Hva betyr det bli dpt med vann?
Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og d med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet.

8. Hvor str dette skrevet?
Apostelen Paulus sier at ved dpen ble vi begravd med Kristus, og s skal vi ogs leve et nytt liv med ham, slik som Kristus ble reist opp fra de dde (Rom 6,4).

Tillegg

OM SKRIFTEMLET

1. Hva er skrifteml?
Til skrifteml hrer to ting: for det frste at vi bekjenner syndene vre, for det andre at vi tar imot avlsning eller tilsigelsen av syndenes forlatelse, i Faderens og Snnens og Den Hellige nds navn.

2. Hvem skal vi bekjenne syndene for?
For Gud skal vi bekjenne alt, ogs at vi ofte gjr synd som vi selv ikke merker. For presten eller en annen kristen bekjenner vi slikt som tynger samvittigheten og rver vr fred.

3. Hva gagn har vi av skriftemlet?
I skriftemlet fr vi hjelp til prve oss selv, men framfor alt fr vi hjelp til tro at Gud virkelig har tilgitt oss for Jesu skyld.

Det str skrevet: "Dersom vi bekjenner vre synder, er han trofast og rettferdig, s han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet" (1. Joh. 1,9).

Og til disiplene sine har Jesus sagt: "Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de dem tilgitt" (Joh. 20,23).

Femte parten
NATTVERDSSAKRAMENTET

1. Hva er nattverden?
Nattverden er vr Herre Jesu Kristi legeme og blod, som han gir oss i brdet og vinen.

2. Hva sier Guds ord om dette?
"Vr Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrdt, tok han brdet, takket brt det, ga sine disipler og sa: Ta dette og et det. Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjr dette til minne om meg!
Likes tok han kalken etter aftensmltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle derav. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere til syndenes forlatelse. Gjr dette, s ofte som dere drikker det, til minne om meg."

3. Hva fr vi i nattverden?
Det ser vi av disse ordene: "Det gis for dere" og "det utgytes for dere til syndenes forlatelse". Med disse ordene fr vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet. For der hvor syndenes forlatelse er, der er ogs liv og salighet.

4. Hvordan kan det at vi eter og drikker virke s store ting?
ete og drikke gjr det ikke. Det som virker, er Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brdet og vinen er disse ordene hovedsaken i sakramentet.

5. Hvordan bruker vi nattverden rett?
Vi gr til alters med det rette sinn nr vi tror disse ordene: "Dette gis for dere" og "det utgytes for dere til syndenes forlatelse". Disse ordene krever hjerter som tror.