Kors-og Krunekyrkja, Sotra:

Landro kyrkje er kyrkja for Nordre Fjell Kyrkjelydsdistrikt i Fjell Prestegjeld. Her var eg prest frå 1990-2002.

Kyrkjelydsutvalet i Nordre Fjell sitt framlegg til Fjell Soknerård, 1996.
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1996, I
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1996, II
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1996, III
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1996, IV
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1997, I
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1997, II
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1997, III
Innlegg i Kyrkjeblad for Fjell, julenummeret 1997, IV
Landrokyrkja si flotte julekrybbe, 2000
I 1999-2003 var Landro Kyrkje sett pår kartet i media,
dår tre radiogudstenester vart sendt frår kyrkja.
Her er NRK sitt oppslag om den siste av dei.

Bilete: "Ein dag i dine gardar.."(Salme 84)Landro kyrkje, 29.september 1990. Dette var og innsetjingsdagen for Kapellan Svenn Martinsen i "Kyrkja i Nordre Fjell.".


Sokneprest Em.Svenn Martinsen, Boks 100, N5331© 2005-2013


Bruk attendepilen for retur til forrige sida.

Attende til startsida
JavaScript Scrolling Text