Kristen pske i r!

 

Pske kjem fr dethebraiske pesach, som er den gamaltestamentlege festen som jdane den dag idag held til minne om utgangen fr Egypt. Sidan Jesu liding, dd og oppstodefall saman med denne festen, vart han g kyrkja sin strste fest. Det hebraiskenavnet vart p latin forenkla til pascha, som er grunnlaget for vrt ordpske.

 

I pskehgtida er frstepskedag spesiell. I urkyrkja vart dette g den store dpsdagen i kyrkjeret.Pskenatt vart alle som hadde fulgt dpsopplringa i fastetida tekne opp i denkristne kyrkja i dpens sakrament. Deretter gjekk dei til messe for frstegong, og tok i mot evcharistien, nattverdens sakrament. Sjlvsagt vart diforpskefesten i Kyrkja sterkt prega av glede og jubel.

 

Korleis er det hos oss?

 

Rekreasjon og familieliv erverdifullt, og m prioriterast. Men nr eg no nskjer dykk alle ei velsignapskehgtid, vonar eg at samlinga om Vr Levande Frelsar og Herre g kjem isentrum i r. For deg sjlv, og for heile familien.

 

Vi vart g dypte i detheilage dpssakramentet, i Namnet t Faderen, Sonen og Heilaganden for at viskulle hyre Herren til. For at vi skulle bli hos Han, og n mlet heime iHimmelen. Men d treng vi mta Jesus der Han kjem til oss, i Ordet og vedBordet.

 

Det er godt leve med Han,og i den ryndomen Jesus trysta Marta med, d bror hennar var dd:

 

Eg er oppstoda og livet. Den som trur p meg, skal levaom han s dyr. Og kvar den som lever og trur p meg, skal i all ve ikkjedy.(Joh.11,25)

 

Svenn Martinsen

svennam@hotmail.com