Kirkens Grunn

 

Det er mange som er opptekne av korleis Den norske kyrkjaskal mta nye tider. Det gjeld bde kyrkjeleiarar, -byrkratar og -politikararav ymse fargar.

 

Men skal ein gje rd i slike saker br ein helst vite kvakyrkja er.

 

Jesus var heilt klr p at Han ville stifte ei Kyrkje.

 

Det sa Han i Csarea Filippi.(Matt.16, 13-20)

 

Samanhengen var at lresveinane vart spurde om kva folkmeinte om Herren. Men etter ein liten sesjon om dette fr dei sjlv sprsmlet:

 

Og de, spurde han, kven seier de at eg er? D svaraSimon Peter: Du er Messias, den levande Guds Son. Jesus tok til ords og sa:Sl er du, Simon, Jonason. For dette har ikkje kjt og blod openberra for deg,men Far min i himmelen. Og det seier eg deg: Du er Peter, og p dette bergetvil eg byggja mi kyrkje, og ddsrikeportane skal ikkje f makt over henne. Egvil gje deg nyklane til himmelriket; det du bind p jorda, skal vera bunde ihimmelen, og det du lyser p jorda, skal vera lyst i himmelen.

 

Tydelege ord. Likevel er det p luthersk mark pfallandelite interesse for saka.

 

Slik burde det ikkje vere. Det er ikkje nok at prestane erkjekke eller at preikene deira er gode. Det hyrer til vr kyrkje sin stoltetradisjon at ho har eit syn p kva ho er:

 

Kirken er forsamlingen av troende mennesker, derevangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rettelig(Augustana 7.) VrHerre og frelser har selv grunnet sin kirke og den kan aldri bli noenmakthavers organ. Kirken har Kristus til herre...(Om kirken og ordinasjonen,Kirkens Grunn, Psken 1942)

 

Dette vil vi holde fast p i ygarden prestegjeld.

 

svennam@hotmail.com