Utkasttil Hyrdebrev fra Veilederne i SKG Kristi Himmelfarts Dag 1999:

 

Veiledernei Samrd p Kirkens Grunn(SKG) hilser alle menigheter og alle brdre og sstrei troen p Vr Herre Jesus Kristus:

 

Ndevre med dere, og Fred, fra Gud vr Far, og Herren Jesus Kristus!

 

Fallp kne og tilbe Herren!

 

PKristi Himmelfarts Dag, eller Helgetorsdag, vil vi frst gjerne hilse dere mednoen vers fra dagens Hellige Evangelium:

 

"Defalt p kne og tilbad ham og vendte s tilbake til Jerusalem i stor glede.Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud." (Luk. 24,52-53)

 

KristiHimmelfart innebrer ikke at Vr Herre Jesus Kristus blir borte, bare at Hanblir skjult for vre yne. Han lever like mye i dag som da Han vandret pjorden. Men Den Oppstandne kommer til oss p en ny mte, i "templet",den Hellige, kristne kirken, som vi fr ha midt i blant oss, men som ogs erutbredt over hele jorden. 

 

IApostelgjerningene leser vi videre:

 

"Innei byen gikk de opp p den salen hvor de pleide holde til. Det var (de 11).Alle disse holdt sammen og var utholdende i bnn; ogs kvinnene og Maria, Jesumor, og hans brdre var med dem." (Apg, 1,13-14)

 

Menogs oss kaller Han sammen: Han kaller oss inn til et levende kraftsenter: Denmenighet som Han har vunnet ved sitt dyre blod. Der er Han, og der skal vi f vremed Ham. Og her sender Han oss sin Gode Hellige nd:

 

"Idenne kristne kirke..."

 

Itrosbekjennelsen ber vi:

 

JEGTROR P DEN HELLIGE ND, EN HELLIG ALMENN KIRKE, DE HELLIGES SAMFUNN, SYNDENESFORLATELSE, KJDETS OPPSTANDELSE OG DET EVIGE LIV. 

 

Dettebetyr, sier Luther:

 

"Jegtror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro p Jesus Kristus minHerre, eller komme til Ham. Men Den Hellige nd har kalt meg ved Evangeliet,opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.P samme mte kaller, samler, opplyser og helliggjr Han hele den kristne kirkep jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene, sanne tro. I dennekristne kirke tilgir Han daglig alle synder hos meg og alle som tror. P denytterste dag skal Han vekke opp meg og alle dde og gi meg og alle som tror pKristus, evig liv.

 

Skde Helliges Samfunn!

 

"Idenne kristne kirke..." kommer Den Hellige nd.

 

Nrvi samles i Jesu Navn.

 

Indens enkle midler. I dpens bad. I ordet fra Gud. I den Hellige nattverd.

 

Idpen tar Han oss inn i sitt Rike. I Guds Ord og ved alterbordet styrker Hanoss, og hjelper oss til holde kursen hjem til HImmelen.

 

Vedndens midler kan vi f holde oss til Ham, vre hos ham. Det vre dptforplikter. For det innebrer leve med Jesus, og vre Hans disippel.

 

Derforer det s viktig for den som vil vre en kristen ske de Helliges Samfunn.Samfunnet om de Hellige ting. Fordi her kommer Han til oss, taler til oss, ogsetter kursen for livet vrt. Slik gr vi den veien som Han pnet for oss pkorset, og ved sin seier over dden. Slik at vi kan n vrt hjemland iHimmelen.

 

Slikkan Jesus f sette sin Hellige vilje ut i livet i vre liv.

 

Hansverk skal frem.

 

PKristi Himmelfarts Dag kunne vi si at temaet er:

 

Hansverk skal frem.

 

"Mendere skal f kraft nr Den Hellige nd kommer over dere, og dere skal vre minevitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender."(Apg. 1,8)

 

Da  Jesus var blitt usynlig for disiplenes yne,skulle de vitne om Ham! I Jerusalem by, i omegnen, lenger unna, ja, like tiljordens ender.

 

Menkallet gjelder ogs oss.

 

ForHan vil gjre sitt verk gjennom alle som vil hre Ham, ta imot Ham.

 

Sskal ogs vi vre Hans vitner.

 

Hanventer ikke at liksom skal dra oss etter hret og prestere vre Hans vitne.

 

Derforsender Han oss sin gode Hellige nd.

 

Slikat vi kan vitne om Ham! Hjemme, i familien, til naboer og venner.

 

Slikat vi kan vre Hans talerr.

 

OmHans soning og seier. Om Hans Hellige vilje.

 

IGuds Rike, I kirke, bedehus, misjon, p skolen, p arbeidsplassen. Noen vil Hankanskje sende nettopp til jordens ender!

 

Laikke hjertet bli grepet av angst og motlshet!

 

"(Han)...blelftet opp mens de s p, og en sky skjulte Ham for ynene deres."(Apg.1,9b)

 

-Detoppleves nok ofte vanskelig for noen hver at Jesus er skjult for vre yne. Detkan bety at vi av og til ikke forstr Ham. Hvor var Han da det vonde hendte?Hvor er Han i alle ulykkene? Kan Han vre med i all sorgen og nden i verden? Ivr nd?

 

Vim bekjenne at det hender vi ikke forstr Gud vi heller. 

 

Menom skyen skjuler Ham, slik at vi ikke ser Ham, s har Herren ikke glemt oss.

 

ForHan har sendt oss sin Hellige nd!

 

Nstunder Den Hellige Pinsehytiden til.

 

Pinseevangelietminner oss p at:

 

"...talsmannen,Den Hellige nd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lre dere alt ogminne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred girjeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst ogmotlshet."(Joh.14,26-27)

 

Jesuslever!

 

"...DenneJesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen p samme mtesom dere har sett Ham fare opp til himmelen." (Apg. 1,11)

 

Jesusskal komme igjen synlig for alle. Og gjre slutt p alt vondt, all sorg, allsynd. P ddens makt.

 

Vitror at Han kommer snart! La Han finne oss i sin tjeneste nr Han kommer!

 

Imellomtiden kaller Han som var, er og kommer oss alle til vre Hans vitner.Og til leve i Helligndens kraft fra det hye.

 

Jesuslever.

 

ndeliggudstjeneste!

 

Derforkaller vi dere til sist i Kristus inn til Den Hellige Apostels Ord:

 

"VedGuds barmhjertighet formaner jeg dere, brdre, til bre legemet fram som etlevende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal vre deres ndeligegudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nvrende verden, men la dereforvandle ved at sinnet fornyes, s dere kan dmme om hva som er Guds vilje:det gode, det som er til Hans behag, det fullkomne."(Rom.12,1-2)