"Herleger huggen"

-Herrenstempelgard ved HjelmevŒgen.

Tankar vedkonfirmantjubileum i Hjelme og BlomvŒg sokn 2004.

Av dei som varkonfirmerte av sokneprest i dŒverande Herdla prestegjeld Einar Tesdal hausten1954, var mange tilstades ved H¿gmessene i Hjelme Gamle og BlomvŒg Kyrkjer hhv22.august og 10.oktober 2004(12.og 19. s.e. e pinse).

 

Ettergudstenestene var det middag, song og ordet fritt, ved det f¿rste h¿vet ikyrkjelydssalen i Hjelme og ved det siste pŒ Vik bedehus.


Det er alltid gildt Œ fŒvere med pŒ konfirmantjubileum. Du m¿ter mange kjekke folk, og det er alltidmykje Œ l¾re om lokal kyrkjegeografi, og –soge.

 

PŒ dessesamlingane kom det fram at sokneprest Tesdal nytta salmen "Herleg er huggen" underkonfirmantf¿rebuingane hausten for 50 Œr sidan:

 

"Herleger huggen,

Herre, iskuggen

Under dinveng.

Hjarta detgrundar,

Sukkar ogstundar,

Kvila dettreng,

Lengtar Œgjesta din heilagdom prud,

Lengtar Œ buhjŒ den livande Gud.Ó

 

Eit par av50-Œrskonfirmantane fortalde at pŒ Óoverh¿yringsgudstenestaÓ i Hjelme Gamle basoknepresten dei om Œ seie fram denne salmen. Dette fekk meg til Œ tenke. 12 Œrseinare var eg sj¿lv i same situasjonen pŒ kyrkjegolvet i Fanakyrkja, og prostHovda stilte meg eit overh¿yringssp¿rsmŒl som eg no har gl¿ymt. Men ikkje barehugsa Hjelmekonfirmantane i 1954 sp¿rsmŒlet, dei klarte —g Œ syngjasalmen-utanat-pŒ jubileet!

 

Men eg mŒttetenkje meir. Her har me med flinke konfirmantar, ein flink prest Œ gjera.

 

Og ikkjevanskeleg Πmerke Salme 84 bak denne Grundtvig-salmen:

 

Kor elskelegedine bustader er,

Herre, Allh¾rsGud!

 

Mi sjel lengta,ja brann av lengsle,

etter Herrenstempelgardar.

No jublar hjartaog kropp

mot den levandeGud.

        

Ja, fuglen harfunne ein heim,

svala har fŒttseg eit reir,

der ho kanleggja sine ungar,

ved dine altar,Herre, Allh¾rs Gud,

min konge og minGud.

 

S¾le er dei sombur i ditt hus,

dei skal alltidlova deg.

                                                     

S¾le er dei somhar sin styrke i deg,

dei som lengtaretter Πfara opp til templet.

 

NŒr dei fergjennom den turre dalen,

gjer dei han tilein kjeldevang;

haustregnet leggsi signing over han.

        

Dei gŒr frŒkraft til kraft,

til dei stigfram for Gud pΠSion.

 

H¿yr mi b¿n,Herre, Allh¾rs Gud,

lyd etter, duJakobs Gud!

                                                     

Gud, vŒrtskjold, vend augo hit,

og sjΠpΠhansom du har salva!

 

Ja, Žin dag idine tempelgardar

er betre enntusen andre.

 stŒ vedd¿rstokken til Guds hus

er betre enn Œbu i telt med gudlause.

 

For Herren vŒrGud er sol og skjold,

Herren gjev nŒdeog ¾re.

Den som er ¾rlegi si ferd,

nektar han ikkjenoko godt.

Herre, Allh¾rsGud,

s¾l er den somset si lit til deg.

 

Men her liggmeir:

 

Eg hugsa deiber¿mte orda til St.Augustin: ÓHjertet er urolig inntil det finner hvile ideg.Ó

 

http://www.katolsk.no/biografi/augustin.htm

 

SΠfint Πmerkeinspirasjonen som salmediktar, prest og konfirmantar hadde frΠSalme 84 ogkyrkjefaren Augustin!

Det kan vere storeperspektiver over landsbypresttenesta i eit landsens prestegjeld.

 

Slik som einhaustdag ved HjelmevŒgen 1954.

 

Eg trur Gud idag kallar oss til Œ finna Kyrkja sine r¿ter. I den lutherske reformasjonen, ja,men og i oldkyrkja, hjŒ apostlane og Kristus sj¿lv:

Gj¾vaste gŒva

Heve du lova

Til dine smŒ:

Kraft skaldei finna,

Voksterenvinna

Himlane nŒ,

Der ikkjeauga i tŒror seg ter,

Herren iherlegdoms fylla det ser.

(Nyn.Salme bok 31 v.4. Etter Grundtvig ved Skard. Tone av Erik Hoff(Hyggelig, rolig,Gud, er din bolig, Landstad Reviderte 41)

 

svennam@hotmail.com