Jeg tror på ...en hellig, katolsk kirke...
(Apostolicum, 3.art.):
Ressurser til kirke,-kristenliv-og Tjeneste i Guds Rike.
Kristi Fødsel av Jomfru Maria.
Ikon benyttet i den Ukrainsk-Katolske kirken i USA.

Kirkelige Bekjennelser og Dokument

Apostolicum. Den Apostoliske Trosbekjennelse

Apostolicum. Den Apostoliske Truvedkjenninga, NYN.

Niceanum. Den Nikenske Trosbekjennelse

Niceanum. Den Nikenske Truvedkjenninga, NYN.

Athanasianum. Den Athanasianske trosbekjennelse

Den Lille Katekismen(1528)

Den Lille Katekismen(1528, pdf)

Den Vesle Katekismen(1528, nyn)

Den Vesle Katekismen(1528, nyn, pdf)

Confessio Augustana. Den Augsburgske Bekjennelse(1530)

Confessio Augustana. Den Augsburgske Bekjennelse(1530,pdf)

Kirkens 7 Kjennetegn, Martin Luther(1539)

Kirkens Grunn(1942)

Journeying together in Christ. Gammel-katolske/Romersk-katolske samtaler(1986-).

Westminstererklæringen(1994)

Porvooerklæringen(1996)

Joint Declaration(1997)

Grund Och Gränser. Dokument fra Gøteborg Biskop Bertil Gärtners kirkemøte, Linkøping(1997)

Statement of Faith. Avtale mellom PNCC/Polish National Catholic Church og SKG 8.april 1999. Offisiell SKG-utgave.

Utrechterklæringen. Offisiell SKG-utgave 1999.

Kirkelig Fornyelse: Basis og Konstitusjon(1969-2002)

Veiledning om Ekteskapet

Åpent brev fra ledere i kristne kirkesamfunn og organisasjoner om kjønnsnøytral ekteskapslovgivning

Nei til kjønnsnøytral ekteskapslov!

Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Bredt kirkelig nei til ny ekteskapslov

Det utvidede ekteskapsbegrepet(2014). Av pastor Ole Fredrik Kullerud.

Katolsk Veiledning om Ekteskapet

Katolsk veiledning om ekteskapsloven(2003-)

Katolsk veiledning om ekteskapslovgiving(2005)

Pro Ecclesia 1925-:
Dokumenter om og fra en Presteorden i Den norske kirke

Sogneprest, lic.theol. Stein Eirik Foss, RIP: Bakgrunnen for presteordenen Pro Ecclesia på 1900-tallet.(Gran, 050196)
Transkribert av pastor Ole Fredrik Kullerud. Fra Lære og Liv. Originalmanuskript.

SKG/Samråd på Kirkens Grunn 1990-2004:
Dokumenter fra gamle skg.no I
Uttalelser fra Veilederkollegiet og enkeltveiledere

Statement of Faith. Avtale mellom PNCC/Polish National Catholic Church og SKG 8.april 1999. Godkjent av SKGs Veiledere.

Kirkebot-og Veien videre. Uttalelse fra Veilederne i SKG Påsken 1999.(Synodebladet, 2/1999)

Avgjørende Veivalg. Uttalelse fra Veilederne i SKG 8.mai 1999.(Synodebladet, 2/1999)

Troens Lydighet. Uttalelse fra Veilederne i SKG 31.mars 2000.(Synodebladet, 1/2000)


Tom Hængsle SKG Region Borg: Prioriter arbeidet i SKG(Synodebladet, 3/1997)

Tom Hængsle SKG Region Borg: "...det var ikke den enhet Jesus Kristus ba om for sin kirke(Joh.17,21)."(FBB-Nytt 3/1998)

Tom Hængsle SKG Region Borg: Troens Lydighet.(Synodebladet, 2/2000)

Tom Hængsle SKG Region Borg: Veilederbrev (2000)

Roald Flemestad SKG Region Oslo og Hamar: Luthersk Læretradisjon i kirkelig og kulturell kontekst(1996)

Roald Flemestad SKG Region Oslo og Hamar: Arbeidsdagene i Bergen-Et forum for dialog(Synodebladet, 1/1997)

Roald Flemestad SKG Region Oslo og Hamar: Hva skal vi lære av tidens tegn?(Synodebladet, 1/1998)

Roald Flemestad SKG Region Oslo og Hamar: Kommentar til avtalen med PNCC og Troserklæringen.(2000)

Roald Flemestad SKG Region Oslo og Hamar: Katolsk-Hva betyr det?(2001).

Roald Flemestad SKG Region Oslo og Hamar: Sendt til verden med Kanaans sprog.(2002)

Asle Dingstad SKG Region Tunsberg: Nattverden-Gave eller Offer?(FBB-Bjørgvin 2.september 1996)

Asle Dingstad SKG Region Tunsberg: Kallet til et hellig liv(Synodebladet, 4/1997)

Asle Dingstad SKG Region Tunsberg: Tid for Oppbrudd(Kirkestevne SKG 16. august 1998. Fullstendig utgave av art. Synodebladet, 3/1998)

Asle Dingstad SKG Region Tunsberg: Tunsbergsaken-Momenter til uttalelse(2000)

Asle Dingstad SKG Region Tunsberg: På denne klippe vil jeg bygge min kirke(Kirkestevne SKG 20. august 2000)

Asle Ambrosius Dingstad: Nattverdens Offergave(2002)

Asle Ambrosius Dingstad: Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Om enhet og sannhet etter Lærenemnda.(2006)

Arnfinn Haram, RIP SKG Region Vest: Vegleiarbrev 1993-1997

Arnfinn Haram, RIP SKG Region Vest: Konsolidering og misjon(Synodebladet, 3/1996)

Arnfinn Haram, RIP SKG Region Vest: Tid for konstruktivt arbeid(Synodebladet, 3/1997)

Svenn Martinsen SKG Region Vest: Vegleiarbrev 1998-2001

Svenn Martinsen SKG Region Vest: Kjære brødre og søstre i SKG(Synodebladet, 1/1999)

Svenn Martinsen SKG Region Vest: SKGs vei videre(St.Jørgen Kirke 11.oktober 1998)

Svenn Martinsen SKG Region Vest: Til trøst(Synodebladet, 3/2000)

Svenn Martinsen SKG Region Vest: Hands Across the Sea(November 2000)

Ronny Heimli SKG Region Møre: SKG som økumenisk fellesskap(Synodebladet, 1/2000)

Sverre Johannes Alfsen SKG Region Hålogaland Veilederbrev(Synodebladet, 3-4/1999)

SKG/Samråd på Kirkens Grunn 1990-2004:
Dokumenter fra gamle skg.no II
Andre viktige dokumenter

Lover for SKG(2000).

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Quo Vadis, SKG?(Synodebladet, 3/1996)

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Kyrkjerådet sitt Dialogmøte(1998)

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Kvar skal vi tilbe Gud i det tredje årtusen(Synodebladet, 1/2000).

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Kvar skal vi tilbe Gud i det tredje årtusen(2001).

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Skriftemålet-ei hjelp for trua(2001).

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Alt under ett tak(2001)

Formann i SKGs Landsstyre Ottar S.Myrseth: Game Over(2001)

Evangelisk-Katolsk Kirke. Kommentar til Troserklæringen.(Svenn Martinsen, Veileder, og Otto Odland, regionstyreformann SKG Region Vest)(Juli 2000)

Svenska Kyrkans Fria Synod(Red.Synodebladet,3/1997)

Konfirmasjonsopplegg for SKG, utkast fra SKGs Konfirmasjonsutvalg(Thor Sommerseth, Ketil Nødtvedt, Svenn Martinsen, 1997).

Konfirmasjonsliturgi for SKG, Kvitsundordningen(1998).

Konfirmasjonsopplegg for SKG(1999).

Professor dr.theol. Bernt T.Oftestad: Hellig, Katolsk og Apostolisk(Synodebladet, 2/3/4 1997)

Stat-Kyrkje. Uttale frå Landsstyret i SKG 16.august 2002

Carissimi!

Carissimi!(2007)

Joachim Grün: Finnes en vei ut av grøftene?(2005)

Knut Alfsvåg. Enhet og sannhet etter Lærenemnda.(2006)

Dag Øivind Østereng: Er da Kristus blitt delt?(2006)

Dag Øivind Østereng: Lærenemnda-Et vendepunkt?(2006)

Dag Øivind Østereng: Kirkelig Fellesskap-med hvem om hva?(2007)

Gøteborgbiskopene Bo Giertz og Bertil Gärtner

Biskop Bo Giertz: Materiale

Annen grunnvoll kan ingen legge(Biskop Bertil Gärtner)(norsk utg. 2001).

Grund Och Gränser. Dokument fra Gøteborg Biskop Bertil Gärtners kirkemøte, Linkøping(1997)

Bispeembetet Dnk

Bispemøtet: Om Ekteskap og Samlivsformer(1975)

Mindretallsuttalelsen, Tunsbergsaken, Lærenemnda 2000.(Biskop Odd Bondevik/Professor Ola Tjørhom)(2000)

Bjørgvin Biskop: Dåpssamtalen(1975)

Bjørgvin Biskop: Papirlause Ekteskap(1975)

Vesthordland Prosti

KFUK-KFUM og Ekteskapet, Frå Sokneprestane i Vesthordland Prosti.(2001)

Etter KM 2007: Prosten si vegleiing

Diverse dokument fra norske bidragsytere

Professor dr.theol. Leiv Aalen, RIP: Skriftsynet(1966)

Professor dr.theol. Leiv Aalen, RIP: Antropologi og teologi(Luthersk Kirketidende 1981-1982)

Professor dr.theol. Sverre Aalen, RIP: Ånden i dåpen og Åndens fylde(Fra arkiv, Lære og Liv).

Gen.Sekr.Helge Aarflot, RIP: Dåpssamtalen er kommet for å bli(Fra arkiv, Lære og Liv, 1981).

Professor dr.theol. Ola Tjørhom. Bispeembetet i Økomenisk perspektiv(1996)

Forstander Helge Unneland PE: Rublev: Den hellige treenighet

Pastor Odd Sverre Hove: Voksenkatekisme 1998

Prost Njål Klevberg. Kallet til Lydighet og Etterfølgelse i dagens kirkevirkelighet(1998)

Professor dr.theol. Arvid Tångberg, RIP: Veien i GT(2000)

Lærer Reidun Jofrid Kleppestrand: Utviklingen av nattverdliturgien fra NT til Hippolyt(2001)(Kommer)

Sokneprest Harald Grønnevik: Reisebrev frå soknepresten

Leder UIO Alv Magnus: Demonteringen av den kristne kultur(2002)

Diverse dokument fra utenlandske bidragsytere

Dag Sandahl: "...dei utvalde som lever i framande land, spreidde ikring." Framand som kristen identitet i verda.(Arbeidsdagar Bergen 2002)

Dag Sandahl: Kristus eller Herodes?Når Kyrkan måste välja mellom sanningen och makten.(Arbeidsdagar Bergen 2002)

Peter Halldorf: Bønn og faste

David Virtue: Should bishops cross sacred boundary lines?(2001)

Verdt å sjekke ut!

Lenker

Lynkurs i kristen tro!

Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 Rong, ©2005-2014.
Oppdaterte sider 14.mai 2014.

Bruk bakoverpilen for retur til forrige side.

Tilbake til startsiden
JavaScript Scrolling Text