Framover i tru!

 

Lewisham, i Sr-London 10.august 2003. Eg er p vitjing hos vener i nabolandsbyen Greenwich. Dei kjenner den lokale soknepresten, og slik vert eg som norsk prest invitert til konselebrere (feire gudsteneste) hgmessa saman med han i soknekyrkja St. Stephens.

Det er ein varm dag. rets varmaste, ja, den varmaste ein veit om p dei trakter. Dagen fr hadde Heathrow 37 grader celsius. No er det over 38 her aust ved Themsen. Sjlv om vi str i sakristiet, renn sveitten.

Her kjem Kenneth, ein av ministrantane og henger p meg alba, stola og grn messehakel.

Soknepresten leier oss i bn fr vi stiller opp i prosesjon. P slaget 10.00 gr ein annan ministrant, Robert frst med rykjelseskaret, og s kjem resten av oss, prestane sist. Eg har ftt bere den store Evangelieboka sidan eg i dag er tiltrudd lesa Det Heilage Evangeliet.

Mens vi er p veg opp kyrkjeskipet under inngangssalmen kjem trene. Og det er slett ikkje bare p grunn av rykjelsen! For eg tenkjer p orda i Salme 84:

Kor elskelege dine bustader er,

Herre, allhrs Gud!

Mi sjel lengta,

ja brann av lengsle,

etter Herrens tempelgardar.

No jublar hjarta og kropp mot den levande Gud.

Framme ved altaret byer vi oss for Herren, og finn plassane vre. Messa (ordet kjem av same roten som misjon), der Gud sender seg til oss, og sender oss ut til teneste i verda er i gong.

 

Fargeglad kyrkje

 

Det er interessant at i eit land og i eitt kyrkjesamfunn (Church of England) med generell svikt i kyrkjeskninga, kan denne sokna vise til auke.

Kva kan vere grunnen til dette?

For kyrkja er fullsett. Born, vaksne, unge og gamle. Her sit tti prosent med karibisk bakgrunn, ti % med afrikansk, kvite fem prosent og resten har indisk bakgrunn. Guds kyrkje er fargeglad!

St. Stephens er ei av de kyrkjene i England som er uttalt gamaltruande. Det tyder at dei vil st p den klassiske kristne trua, slik vi finn ho i Skrifta og den kristne tradisjonen.

Ein annan rsak er at den lokale soknepresten er bde ein dyktig liturg, som fr folk til skjna at rett liturgi-bde ved altaret og i kyrkjeskipet- frer til et mte med Den Heilage. Rom.12,1-2

Men han er g ein dyktig predikant, som tek kyrkjelyden inn til eit mte med Herren i Ordet.

Vidare er han og dei andre to prestane ikkje redde for seia kva dei meiner og kor dei str i den kampen mellom apostolisk kristendom og liberal teologi som g fins i Church of England. Ofte med humor og snert!

Prestegjeldet har g valt den gamaltruande biskopen av Fulham, John Broadhurst til sin biskop.

St. Stephens er utan tvil ein del av ein veksande mot-trend mot den utviklinga i liberal retning som vi finn i alle dei historiske kyrkjene i bde England og Noreg, ja, i heile Vesten. Prestane her er sterkt knytt til den gamaltruande rrsla Forward in Faith(Framover i tru)www.forwardinfaith.com

Likevel-full kyrkje!

Kanskje stemmer ikkje dette heilt med forventningane til kyrkjeideologane rundt om, ikkje minst i vrt land.

Men kanskje har truande fr den tredje verda lettare for ta Guds Ord som det str.

Her er det uansett ei djup sanning: Den som vil st p Guds Ord vil hauste velsigning, sjlv om det slett ikkje er enkelt mange gonger:

Lat oss gjera det gode og ikkje trytna! Nr tida kjem skal vi hausta, berre vi ikkje gjev opp, (Gal.6,9).

 

Gamaltruande kyrkjeleg nettverk

 

Det var stort f lesa Evangeliet om Jesus som Livsens Brd fr preika. No kallar soknepresten meg fram til altaret. Saman bed vi eukaristi- (takkseiiings-) bna som er det sentrale i nattverdliturgien. Ved Herrens innsetjingsord rekker eg fram handa til teikn p det heilage mysteriet: At Kristi lekam og blod er nrverande i brdet og vinen.

Ved utdelinga kjem trene p nytt. Her str vesle meg med kalken med Kristi blod midt i kyrkja i Lewisham. Eg opplever det sterkt at ein liten sersjant og Kristi tenar fr eit anna land vert teke inn i noko som er mykje, mykje strre enn han sjlv.

Og at det er mange, mange fleire enn eg og oss som vil st p det vi har ftt av Herren sjlv og apostlane i Ordet.

Eg trur at det ville vere srs trusstyrkande for fleire enn meg oppleve at vi er ikkje kristne for oss sjlv.

Luther talte klrt om Kristi kyrkje som del av vr tru, bde i Katekisma (1528) og i Konsilene og Kyrkja (1539).

Difor ville det vere mykje til tryst og styrke om vi gamaltruande kunne danne eit kyrkjeleg nettverk, bde i vrt land, og saman med alle dei som vil st p same grunnvollen i andre land.

Men stadig, p nytt og p nytt treng vi, som dei truande i St. Stephens, kome saman i vr eiga soknekyrkje og synge Herrens pris og re bde i kyrkjebenk, ved altar og ved altarbord.

S ser eg fram til godt arbeidsfellesskap i Guds vingard saman med dykk g denne hausten.

Vil de ta kontakt er de hjarteleg velkomne til det:

 

Dykkar tenar i Kristus Jesus

Svenn Martinsen