ÒDagar me aldrigl¿ymerÉÓ

-Olav Fjose-vŒr prestin memoriam

 

H¿sten 1966 sluttetFanas popul¾re prost Theodor Hovda etter 18 Œrs prestetjeneste vedmiddelalderkirken.

 

Som alltid ved en avholdtprests avgang var det stor spenning om hvem som skulle bli etterf¿lgeren.

 

KirkestatsrŒden kunnevelge fra en lang s¿kerliste, men de voksne vi h¿rte uttale seg om saken varikke i tvil: Det mŒtte bli Lars Bergo i Ullensvang eller Olav Fjose i rdal.

 

Valget falt pŒ Fjose, ogetter en rekognosering i oktober 1966 kom den nye prestefamilien til FanaprestegŒrd i desember.

 

PŒ nyŒret 1967 hadde RŒog Hop kristelige skolelag 5-Œrsjubileumsfest i aulaen pŒ RŒ realskole.

 

Det var Fjose som talte.Men ikke bare var han en god taler, noe vi ogsŒ la merke til igudstjenestesammenheng. Han var ogsŒ en utmerket talentspeider. og senere pŒvŒren ble skolelagstyret "innkalt" til Œ lede en konfirmantkveld iFana menighetshus. PŒ en behendig mŒte(var det hans lederegenskaper framotstandskamp og det milit¾re som lŒ bak?) s¿rget den nye presten for atkvelden gikk sin gang med lagsungdom og kretssekret¾r i NorgesKr.Ungdomsforbund Olav AlvsŒker(lysbilder og appell) ved roret. Om etoppf¿lgingsm¿te for ledere samme h¿st skriver Fjose:

 

ÓFormannen i detkristelege skulelaget var med, og han overtok heile styringa. Dette vartstarten pŒ eit ungdomsarbeid som bygde seg meir og meir opp pŒ grunn av godemedarbeidarar, bŒde av dei unge sj¿lv og andre.Ó(Fra ÒDagar me aldri gl¿ymer.Ó)

 

Som kjent gikk det ikkemer enn 1 Œr til AlvsŒker var hentet til Fana som prest, f¿rst i den ledigehjelpepreststillingen, og sŒ fra 1970 som res.kap. I dette prestevalget visteFjose hvilken god strateg han var, og et godt prestefellesskap som skulle varei 7 Œr, tok til.

 

ÒEg mŒtte ha kollegialhjelp, og fekk Olav AlvsŒker til kapellan. Han var spesialist, og var snarthovudleiar for ungdomsarbeidet. .Ó(Fra ÒDagar me aldri gl¿ymer.Ó)

 

Men allerede h¿sten 1967var skolelagsstyret blitt konvertert til klubbstyre. For s¿ndag 15.oktober 1967hadde Fana kr, Ungdomsklubb presentasjonsfest i Fana kapell.

 

Dette ble begynnelsen tildet store og frodige kristne ungdomsarbeidet i Fana, som i storhetstiden rundtTT i Bergen og Jesusvekkelsen 1972 rommet 200 ungdommer.

 

Tiden med Fjose var enflott tid. Han hadde som prest og person stor romslighet og raushet overfor osssom fikk lov til Œ v¾re unge i Fana i hans presteŒr der. Han maktet Œ v¾re bademild og tolerant og samtidig veldig dannende pŒ oss. PŒ en v‡r mŒte fikk vigrunnleggende livsholdninger.

 

ÒDŒ eg kom til Fana,hadde eg fŒtt noko r¿ynsle i ungdomsarbeid i ein kyrkjelyd. Utgangspunktet varŒ kombinera konfirmantf¿rebuinga med ungdomsarbeidet. PŒ den mŒten vart detbrei rekruttering, og pŒ alle kull var det nokon som var opne for slikaktivitet. Somme av desse hadde gode f¿resetnader for Œ verta leiarar.Ó .Ó(FraÒDagar me aldri gl¿ymer.Ó)

 

Fjose var bŒde en avholdtforkynner og liturg i Fanakirken, men kunne ogsŒ uh¿ytidelig spille sketsjer avhjertens fryd pŒ konfirmantleirene pŒ Kvamshaug fra 1969 av. Her gav han ogsŒmed frimodig overlegg fra seg forkynneroppgavene til oss unge. Leirtidendemonstrerte nok s¾rlig godt ideologien i ungdomsarbeidet til KFUK og M: Et livunder trekanten, nd, Sjel og Legeme.

 

ÒKonfirmantleirane pŒKvamshaug var noko for seg. No var leiarane komne sŒ langt i Œndeleg utviklingat det var dei som sto for det meste av forkynninga. Ein av dei haddebibeltimane i fem Œr etter einannan. Han kunne forkynna mykje meir aktuelt enn egkunne for konfirmantar.Ó .Ó(Fra ÒDagar me aldri gl¿ymer.Ó)

 

Han var v‡rt, men tydeligtilstede i de ofte dramatiske f¿lelser rundt forelskelser og kj¾rlighet. HanrŒdet til at Ògutar og jenter skulle treffast som venerÓ f¿r de knyttet fastereforbindelser.

 

Fjoses presteŒr i Fanarommet ogsŒ tiden med Jesusvekkelse og karismatisk vekkelse, som slo sterkt inni ungdomsarbeidet vŒrt. I m¿te med ny spiritualitet var han forstandig og sa:Det er jo Jesus som stŒr i sentrum!

 

Fjoses hadde et Œpenthus, og var sv¾rt gjestfrie. Vi f¿lte vi var velkommen bŒde i stue, pŒ kj¿kkenog kontor. At han orket oss!

 

ÒEg gl¿ymer ikkje dŒeg f¿rste Œret inviterte ein flokk potensielle leiarar til m¿te iprestebustaden ein haustkveldÉdet lŒg gummist¿vlar og regnt¿y overalt ientrŽen. Og inne sat ungdomane pŒ golvet og hadde det gildt. -Flokken song sŒdet var ei lyst.Ó(Fra ÒDagar me aldri gl¿ymer.Ó)

 

Vi synes det er stort atvi fremdeles, 30-40 Œr senere kan kjenne takknemlighet til prest, prestefrue ogfamilie, og samtidig kjenne pŒ god kontakt med hverandre.

 

Vi lyser Herrens Fredover Olav Fjoses gode minne!

 

OttarArnestad

Ingunn Aadland

Gerd D¿skeland

Grethe Elisabeth Hansen

Rune Kysnes

Wenche Lien

Solveig Liland

Svenn Martinsen

Torhild Martinsen

Otto Odland

-pΠvegne av flere

 

 

Gjenforening i FanaPrestegŒrd November 1996. Fra v.Sokneprest Olav Fjose, Bergfrid Fjose, HildurAlvsŒker, og Sokneprest Olav AlvsŒker, hjelpeprest/res.kap. i Fana1968-1975.(Foto: SM)

 

 

Curriculum Vitae for Olav Fjose

f.1912 i Voss, d. 2005 i Voss.

 

Foreldre:

 

Murmester Anders O Fjose f 1876 og husmor Anna A Rongve f 1884

 

Ekteskap:

 

Gift 1940 med senere Stortingsrepr/statsrŒd Bergfrid MannsŒker Fjose f1915. Foreldre: Sp Jon MannsŒker 1880 og l¾rer/husmor Anna Erika Stueland 1881.

 

Barn:

 

HŒkon f 1941(+) Arnhild f 1943 Asbj¿rn f 1946 Jon f 1950 Lars f 1952(+)Ingebj¿rg f 1957.

 

Yrkesliv:

 

Student 1934 norsk tilleggskurs

L¾rereksamen Oslo L¾rerskole 1938

L¾rer Valdres Folkeh¿gsk 1939

Motstandskampen 1941

cand theol Uppsala Universitet 1943

Practicum Uppsala Universitet 1944

Ordinert 1944 med apostolisk suksesjon StrŠngnŠs Domkyrka av biskopGustav AulŽn.

De norske styrkene Sverige 1944

Feltprest 8.Feltbataljon Sverige 1944-45,Norge 1945 Hjemmestyrkenes deltakermerke

Feltprest  DistriktskommandoS¿rlandet, Stavanger 1945

Fengselsprest Rogaland Samlefengsel 1945-1946

Vikarprest Voss 1946

Styrer Ungdomsheimen Kvamskogen 1947-1952

Studieopphold Tyskland 1950

Hjelpeprest/Ungdomsprest Voss 1952-1957

Sokneprest rdal 1957-1966 Prost Indre Sogn 1963-1966

Sokneprest Fana 1966-1979 Prost Midhordland 1966-1971

Som pensjonist vikarprest bl.a i Nord-HŒlogaland og Bj¿rgvin

Presteforeningens Landsstyre 1960

Bj¿rgvin Bisped¿mmerŒd 1970

Nestformann landsstyre Israelsmisjonen 1972

Kretsformann NMS 1975

Nestformann Det BlΠKors landsstyre 1982

 

Litteratur:

 

Handlingar i Herrens teneste. OlavFjose i samtale med Sverre Myklebust.(Fanajul -79, s. 6-7. ill.)

Bergfrid.Portrett av prestefrua som vart statsrŒd. Av Olav Fjose

Det norskeSamlaget Oslo 1988. 206 sider.

Dagar me aldri gl¿ymer.Selvbiografi, med vekt pŒ krigsŒrene. Av Olav Fjose. Voss, 1994. 159 sider.