(VestNytt 241205)

Blanke ark ognye fargestiftar

Sj ogs kvabibeltekstar kyrkja har vald ut til advent og jul

Advent og jul innleier det nyekyrkjeret.

– Det symboliserer at me sommenneske kan f ein ny start, seier sokneprest i ygarden, Svenn Martinsen.

 

Kyrkja: Kyrkja har si eiga tidsrekning.Kyrkjeret gr fr frste sndag i advent til domssndag som er siste sndagenfr det nye ret tek til. P domssndag fokuserer tekstane og preika p dei toutgangane av livet kristendomen talar om, medan fokus er blidare p sndaganei advent.

Eit nytt perspektiv

– P 1.sndag i advent i r nytta meLukas 4, der Jesus ropar ut eit nytt nder: Han starta eit nytt lp og eitnytt perspektiv for oss alle, fortel Svenn Martinsen.

Han meiner advent og jul er eit godt hvetil sj p livet sitt p nytt.

– Ein fr ny nde fr Gud, og nyemoglegheiter til gjera noko med livet sitt.  Dette er ein god inngang p bde kyrkjeret og kalendarret,tykkjer Martinsen.

Sjlv vil soknepresten bruka mykje tid pkyrkja i jula. Han skal ha tre gudstenester julaftan, og fleire gudstenester iromjula og ved nyttr.

Fjerde sndag i advent var det Johannes dyparensom stod i fokus i kyrkja. Han som profeterte at Jesus skulle koma, og seinaredypte Jesus.

Skitne-sndag

– Johannes sa at Jesus skal koma, ogat han sjlv skulle avta. Det fortel ogs noko om korleis me som menneske i dagogs kan ta innover oss julebodskapen, seier Maritinsen som vonar ikkje allebrukte siste sndagen fr jul som ein skitne-sndag.

– Det fr vel greia seg om detluktar reint til jul, gliser Martinsen. Det er viktig at ein ikkje stressarslik p frehand at ein er heilt pest nr hgtida kjem.

g til gudsteneste julaftan, er eintradisjon for mange, men dette er ikkje ein lang kyrkjeleg tradisjon.

 – Denne skikken har ikkje s lang historie, p mangeplassar tok dei ikkje til med gudsteneste p julaftan fr p 1970-talet, fortelMartinsen. Historisk har det vore viktigare g i kyrkja frste juledag.

Bjrgvin-biskop Ole D. Hagesther sa fornokre r sidan at ein prest berre br bruka sju minutt p preika i juledagane,fordi det d kjem mange til kyrkja som ikkje er vand med hyra preiker. SvennMartinsen er ikkje heilt samd.

M vera uspanande

– Eg tykkjer om lag 20 minutt er brafor ei vanleg preik. D fr ein hve til gi to eller tre punkt hugsa,meiner soknepresten. P julaftan br ein nytta eit kvarters tid for at bde smog store kan f noko med seg.

Han har ogs vorte oppmoda til ha fleireskalla samtalepreiker. Det er nr presten gr mellom kyrkjebenkane og heldpreika si.

– Det har vore populrt, og egtrivst med det, men eg kan ikkje gjera det kvar gong.

Martinsen meiner ein m trra vera littuspanande.

– Det er ikkje lurt alltid brukafor mange spanande verkemiddel som metaforar og preikeform. Ein prest m hugsaat det er ordet i Bibelen som skal frelsa folket. Det er grunnen til at eg sither som prest i dag, at ordet frelser. Han som er sjlv er Ordet, har frelstmeg, sier han.

Langt eller kort, tema for kva han skalsnakka om p julaftan er i alle fall klart.

– Eg skal fortelja folket at det erfdd ein frelsar, og at han er Kristus, Herren, seier Martinsen.

Advent

1. sndag: Jesus ropar ut eit nytt nderheime i synagogen i Nasaret. Nye moglegheiter for dagens menneske er ei avmeiningane som kyrkja trekkjer ut. (Luk 4, 16-22a)

 

2. sndag: Jesus fortel at menneskesonen(Jesus) kjem att i den timen menneska sjlv ikkje ventar det. Moralen er difor:Ver beredt! (Luk 12, 35-40)

 

3. sndag: Jesus anerkjenner Johannes somsin bodbringar (Matt 11, 11-19). Johannes dyparen vert ogs sett i perspektivmed ein profeti (Jes 40, 1-8) fr gamletestamentet som fortel om bodbringarensom skal koma fr Jesus.

 

4. sndag: Johannes dyparen konstatererat Jesus har teke over. Det er d han seier: Han skal veksa og eg skalminka. (Joh 3, 26-30)

Jul

Julaftan: Det tradisjonelle juleevangelieter teksten, som fortel historia om den natta Jesus vart fdd. (Luk 2, 1-14(20))

 

Julenatt/Juledag: Den eigentlegeinkarnasjonsmessa (at Gud vart menneske) fram til julaftan vart den mestvanlege dagen g i kyrkja. Teksten handlar ogs her om det tradisjonellejuleevangeliet, Luk.2.

 

1. juledag: Her er teksten fr Johannes1,1-14 der  at I opphavet varordet. Og: Ordet vart kjt og tok bustad mellom oss. Det er ein meirteologisk variant av juleevangeliet.

 

2. juledag: Dette er Stefanus-dagen, tilminne om Stefanus som vart den frste kristne martyren. Dagen handlar ogs omforflgning av kristne generelt. Jesus seier i teksten (Matt 10, 32-39) at:Tru ikkje at eg er komen for skapa fred p jordaEg er komen for setjaskiljeDen som misser livet sitt for mi skuld, skal vinna det!

 

Nyttrsaftan: Handlar om at Guds miskunnog tilgjeving er ny kvar morgon. (Klag 3, 22-26), og ei oppmoding til kristneom halda ut til Jesus kjem att.

 

Nyrsdag: Handlar om kva Jesu Namn betyr.Matt.1,20b-21.

 

Kristi Openberring: Den siste juledagenpeikar p at Jesus er Ljoset for Verda. Joh.8,12.

 

ystein Vik

 

Svenn Martinsennskjer folk velkomen til kyrkja for f ein ny start p livet med det nyekyrkje- og kalendarret. Foto: ystein Vik