Ein liten engleskule.

 

Den store saka i norske media sumaren 2007 var det einengleskule p Austlandet som sto for. I utgangspunktet neppe nokon sak forkrigstypene p forsidene. Og vi lever alts i eit fritt land.

 

Nr det er sagt har vi notert oss at selskapet som drivskulen har eit egyptisk gudinnenamn. Og tematikken p nettsida tyder p atskulen har annan inspirasjon enn den kristne. Vi vonar vi tek feil.

 

Uansett kan det vere greitt minne om at den kristne kyrkjahar hatt ein engleskule s lenge ho har eksistert.

 

Mi spalte denne gongen vert difor ei mini-skule omenglar.  Og denne engleskulen erheilt gratis:

 

Det tek til med Guds Heilagdom

 

Bibelen sin engleskule gr fre seg i templet. I det6.kapitlet av Jesajaboka hyrer vi:

 

...Eg (sg) Herren sitja pein hg, hg kongsstol, og slepet p kappa hans fylte templet. Serafar stodikring han. Kvar av dei hadde seks venger. Med to gymde dei andletet, med togymde dei ftene, og med to flaug dei. Dei ropa til kvarandre:

Heilag, heilag, heilag erHerren Sebaot.

All jorda er full av hansherlegdom.(Jes.6,1-3)

 

Men utdanninga p Guds engleskule er ei utfordring. ForJesaja mtte erkjenne:

 

Ve meg! Det er ute med meg.

For eg er ein mann medureine lipper,

og eg bur mellom eit folkmed ureine lipper,

og augo mine har settKongen,

Herren, Allhrs Gud.(Jes.6,5)

 

Englane kjem med Guds Frelse ogkall

 

Jesajaboka held fram med fortelle om at Jesaja frtilgjeving for syndene sine og vert utsendt i tenesta for Herren.(Jes.6,6flg.)

 

Velkjent er g Juleevangeliet, med vitjinga til erkeengelenGabriel hj jomfru Maria i forkant, som understreker at det er dei sm og svakesom fr ta imot frelsa og bere Evangeliet vidare. (Luk.1,26 flg., 2,8flg.)

 

Englane kjem med tryst

 

Mange av oss vil aldri glyme dentragiske ulukka p Rong p seinvinteren i fjor. I gravferda var det somspritualen Michael rows the boat ashore fekk ny meining.

 

For vi sg at Bibelen gjeverkeengelen St.Mikael ei viktig rolle i slike krisesituasjonar. Som hjelpar forKristus, ddens overmann, bde vernar han dei som trur i alt som skjer, ogfrer dei heim til himmelen.(Dan.12)

 

P minnedagen til St.Mikael29.september gjer vi vel i stoppe opp i ettertanke.

 

Ein lokal engleskule

 

Denne vesle engleskulen vil til sist vise vidare.

 

For Bibelen sin engleskule gr i dag fre seg i di eigakyrkje.

 

I nattverdliturgien i gudstenestavert vi kvar veke minte p denne dimensjonen. Der syng vi saman med englane detsame koret Jesaja hyrde i templet, og som folkemengda song d Jesus reid inn iJerusalem:

 

Heilag, heilag, heilag erHerren Sebaot.....(Jes.6,3; Matt.21,9 m.fl.)

 

Og vi mter som Jesaja GudsHeilagdom for at vi skal leve eit heilag liv i lovprising og etterflgjing avHerren, og eige Hans tryst i liv og teneste.

 

Og s har kvar den som trur pJesus sin eigen, personlege skytsengel! Det er sant! For det har Han sagtsjlv!

 

dessesm har sine englar i himmelen som alltid ser andletet til min himmelske Far. (Matt.18,10)

 

I aftenbna ber vi om f sovneunder vakthald av englane:

 

Nlukker seg mitt ye,


Gud Fader i det hye,


i varetekt meg ta.


Fra synd og sorg og fare


din engel meg bevare,


som ledet har min fot i dag.(NoS 811)

 

Engle-trua er difor ein viktig delav vr kristne tru. Om du er interessert i englar, trur vi det sporet somBibelen gjev oss er det tryggaste du kan flgje.

 

sokneprest@kyrkja.net

 

Til vidare lesing:

 

http://www.kyrkja.net/060506.htm

http://www.kyrkja.net/150204.htm

 

Dei flgjande peikarane leier til fire gode artiklar pnettet som er skrivne ut fr ein katolsk synsvinkel. Der er mykje godt ta medseg:

 

http://www.katolsk.no/biografi/vernengl.htm

http://www.katolsk.no/biografi/erkenglr.htm

http://www.katolsk.no/biografi/erkenglr.htm

http://www.katolsk.no/artikler/andsmakt.htm