TRENG DUEIT MEDMENNESKE?

 

 

 

 

 

KjŸredeg!

 knyttenye kontaktar f¿rer gjerne til noko positivt. Men av ulike grunnar kan det verevanskeleg for mange Œ komme i kontakt med nye menneske. Diakoniutvalet i¯ygarden Prestegjeld organiserer ei bes¿ksteneste som gjer det lettare for allesom ¿nskjer det Œ knytte ein ny kontakt.

 

Bes¿kstenesta

er eiomsorgsteneste for alle som kjenner trong til Œ kunne treffe nokon heiltutanfor det vanlege kontaktnettet sitt. Du avgjer sj¿lv kva ho skal gŒ ut pŒ.Det kan vere du ¿nskjer nokon Œ snakke med,  eller kanskje du ¿nskjer ein turkamerat til fots eller ibil. Dersom du ikkje likar Œ gŒ Œleine pŒ m¿te, til kyrkje, pŒ konsert ellernoko anna, er det kanskje ein f¿lgjesven du treng. Du og den som kjem pŒ bes¿klegg opp stunda de er saman, slik du helst vil.

 

Bes¿kjarane

er bŒdekvinner og menn. Dei har teieplikt, og har fŒtt ei innf¿ring i kvabes¿kstenesta gŒr ut pŒ. Du kan ogsŒ fŒ bes¿k av presten.

 

 

 

¯nskjeom bes¿k

kan dusj¿lv formidle ved Œ kontakte kyrkjelydskontoret eller ved Œ fylle utsvarslippen pŒ faldaren og sende han inn. Du kan ogsŒ be familiemedlemmer ellerheimesjukepleiar/ heimehjelp gjere dette for deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendsvarslippen til:

¯ygardenkyrkjekontor

Postboks  144

5331  Rong

Du ervelkomen til Πta kontakt!

 

Er duinteressert i Œ vite meir, eller opprette kontakt med ein person ibes¿kstenesta, ber vi deg ringe kyrkjekontoret i ¯ygarden  tlf. 56382240.

 

Kyrkjekontoretkan ogsΠkontaktast epostadr.

kontor@kyrkja.net

 

Presten kankontaktast pŒ

epostsokneprest@kyrkja.net

Eller tlf.56382244