Srlegtil konfirmantar:

 

Detteer min lekam.

 

Kva tyderordet nattverd?

 

Nattverd tyderfaktisk nattmltid. Men d synes du kanskje at det er rart at vi har dettemltidet i kyrkja for det meste om dagen! Vel, nattverd heiter det fordi Jesusfrste gongen heldt mltid med lresveinane om natta.

Vi seier oggjerne g til altars, eller altargang, men det er same sak.

 

Nattverden ereit sakrament. Kva tyder det?

Ordetsakrament tyder nrvere. Den same Jesus som frste gongen heldt mltid medlresveinane kjem nr til oss, men vi vert g tekne inn til Han.

 

Kva er dnattverden?

 

Den er Jesu sannelekam og blod i brd og vin. Den er innstifta av Jesus sjlv for at vi som trurp Han skal eta og drikka denne gva.

 

Kan du visemeg eit viktig stykke om Bibelen som handlar om nattverden?

 

D skal dusl opp i Matteusevangeliet, kap. 26. Der str det slik fr vers 26:

 

Medan deiheldt mltid, tok Jesus eit brd, takka, braut det og gav det til lresveinaneog sa: Ta dette og et det! Dette er min lekam. S tok han ein kalk, takka,gav dei og sa: Drikk alle av den! Dette er mitt blod, paktblodet, som vertutrent for mange til forlating for syndene.

 

Men kva ervitsen med nattverden?

 

Sj p orda dunett las! Der seier Jesus: Ta dette og et det! Dette er min lekam! Og Hanseier:Utrent for mange til forlating for syndene. Med dette vil Han seia tildeg: Her kan du vera viss p at eg verkeleg er til stades. Her fr dutilgjeving for syndene dine!

 

Er Jesusverkeleg s direkte til stades?

 

Ja, det seier Hanjo sjlv! Dette er_! Nr presten lfter opp brdet og vinen og les desse ordaover desse midlane skal du f tenkja at du skal f ryna dei orda som seier:Han kan fullt og heilt frelsa dei som kjem til Gud ved Han, sidan Han alltidlever og gr i forbn for dei.(Hebr. 7,25) Han er ein soning for syndenevre, ja, ikkje berre for vre, men for alle i heile verda.(1.Joh.2,1)

 

Kven kan gtil altars?

 

Den som trur pJesu lovnad, og som nskjer f tilgjeving for syndene sine hos Han.

 

Nr kan eg gtil altars?

 

Om eg er dyptmed kristen dp, og trur p Jesus, kan eg g! Presten er glad om han fr snakkamed deg p frehand.

 

Gr det an g til altars p gal mte?

 

Ja, om vi ikkjetrur p Jesus, og ikkje vil bry oss om det Han eller Hans sendebod har sagt iBibelen.

 

svennam@hotmail.com