PŒ radiob¿lgjer til Texas

 

Som kanskje nokre i ¯ygarden kjenner til er soknepresten vŒr engasjert i radioprosjektet Northern Star som ¿nskjer Œ byggja ein stor radiostasjon for Nord-Europa.

 

Av Odd N. Thormods¾ter

 

DΠvisitasen i september var unnagjort, pakka soknepresten kofferten (utan prestekjolen) og sette kursen for Dallas i Texas.

 

-Kvifor tok du denne turen, Svenn?

Eg var invitert til Œ ta del pŒ ein radiokonferanse pŒ Hilton Anatole Hotel i regi av NAB (National Association of Broadcasters i USA). Her fekk eg med meg interessante foredrag, ei stor utstilling om framtidas radio og m¿te med radiobransjefolk frŒ heile verda.

Eg var og gjest pŒ radioshowet ÓMoby in the MorningÓ som gŒr pŒ radiostasjonar i 5 statar, m.a. den lokale KFXR ÓCowboy 11-90Ó som hadde ute-studio pŒ konferansen.

HovudformŒlet med bes¿ket i Texas var m¿te med eit stort mediekonsern.

SŒ kven veit – kanskje m¿ter vi i framtida soknepresten som ÓpresidentÓ i ein ny radiostasjon??

 

Svenn kan opplysa om at det er ein stor revolusjon pŒ gang nŒr det gjeld digital radio pŒ AM-banda. Dette vil f¿ra til FM-kvalitet pŒ bŒde LB, MB og KB. Systemet kjem truleg —g pŒ FM, og vil der f¿re til CD-kvalitet.

Siste Œret har Svenn vore med i ein statleg komite som utgreier digitalsendingar pŒ AM-banda i Noreg: ÓNytt liv for lŒgfrekvent kringkastingÓ.

 

 

Texas-cowboy Svenn