Bilete frå Blomvåg kyrkje, i vakre Øygarden.


Vakker kyrkje frå 1931 i Bedehusland.
Her fekk eg vera Sokneprest i 11 år, 2002-2013.
Prestane. Bilete ved Marta-Lillian Ekerhovd.
Grunnsteinsnedlegging, 1931. Grethe Westad Eide©.
Arbeidarar frå "Andreas Olsen". Arthur Ingmar Olsen, står i midten bak, Far til Grethe Westad Eide©, 1931.
Kranselag I, 1931. Grethe Westad Eide©.
Kranselag II, 1931. Grethe Westad Eide©.
Kranselag III, 1931. Grethe Westad Eide©.
Kranselag IV, 1931. Grethe Westad Eide©.
Kranselag V, 1931. Grethe Westad Eide©.
Kranselag VI, 1931. Grethe Westad Eide©.
Tett bygning, 1931. Ein arbeidar og døtre til grosserer Ingvald Nielsen. Grethe Westad Eide©.
På kyrkjetrappa, 1931. Ein arbeidar og døtre til grosserer Ingvald Nielsen. Grethe Westad Eide©.
Vitjing i Blomvåg kyrkje frå Solheimsviken Sangforening, Solheimsviken Bedehus, ca.1932-1935. Bedehuset er no på Gamle Bergen. Gunnar Opheim©.
Blomvåg kyrkje frå Dagen, 50-tal, Gustav Nygård?
Blomvåg kyrkje frå plakat.
Blomvåg kyrkje plakat.

Kjelder: Frå research, lokal kyrkjesoge, Soknepresten i Øygarden 2002-2013.
Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen© 2005-2013, Boks 100, N5331 RONG.

Bakgrunnsbilete:Lesepultklede for festtidene til Blomvåg kyrkje(1999) av Greta Rimington(1933-2013). Basis for logo, Øygarden Prestegjeld, (2004-).

Bruk attendepilen for retur til forrige sida.
Attende til startsida
JavaScript Scrolling Text