Bernt Erfjord til minne

 

 

Bernt Erfjord fotografert i studio, NRK S¿rlandet, 8.mars 2001 av Svenn Martinsen.

 

Bernt Erfjord tapte kampen mot

kreftsykdommen 26. juni 2004. Han ble 42

Œr gammel. Med Bernt har DX-milj¿et

mistet en stor kapasitet, en sjelden

ressursperson og ildsjel, og en god venn og

kamerat.

Bernt meldte seg inn i DXLC i 1978, og han

markerte seg raskt som en flittig bidragsyter og

et aktivt medlem i klubben. I 1982 ble han

klubbens formann, et verv han skj¿ttet pŒ beste

mŒte i seks Œr. I 1988 overtok han som

hovedredakt¿r for DX-News, og denne jobben

beholdt han helt fram til han d¿de.

Som H-red hadde Bernt dermed ansvaret for mer

enn 150 utgaver av bladet. Til fastsatte frister

innhentet han stoff fra spalteredakt¿rer og

bidragsytere, redigerte sidene og sydde sammen

bladet. I tillegg produserte han store mengder

stoff sj¿l – til sammen langt over tusen sider i

l¿pet av denne tida.

De utallige timene med nedlagt arbeid gjennom

disse Œrene er i seg selv bemerkelsesverdig, men

enda mer imponerende er mŒten han l¿ste

oppgavene pŒ. Bernt var solid i alt han gjorde.

Han var sv¾rt kunnskapsrik og hadde et bredt

kontaktnett bŒde hos kringkastingsstasjoner og

blant andre DXere over hele verden. Han gav

DX-News en aktualitet, kvalitet og

profesjonalitet som andre klubber bare kunne

misunne oss.

Den h¿ye standarden pŒ bladet og Bernts mŒte Œ

utf¿re redakt¿rgjerningen pŒ, inspirerte

medlemmene til Œ v¾re aktive foran radioen og Œ

komme med hyppige bidrag. Gjennom sin innsats

med DX-News har Bernt en stor og viktig del av

¾ren for at DXLC i dag er en livskraftig klubb,

med et solid medlemsgrunnlag og en god

¿konomisk ryggrad.

Bernt blir ogsΠsavnet utenfor DXLC. Blant

DXere var navnet hans kjent over hele verden,

og han hadde venner i mange land. Han var en

aktiv bidragsyter i flere andre DX-klubber og

bulletiner, blant annet i andre nordiske land og i

England. Han var spesielt interessert i offshorestasjoner,

samt UK-DXing og radiosituasjonen i

Storbritannia.

Bernt Erfjord jobbet som programingeni¿r ved

NRK S¿rlandet. Dette bildet ble tatt av -609

Svenn Martinsen 8. mars 2001.

Bernt var ogsΠflink til Πformidle relevante

radionyheter fra Norge til det internasjonale DXmilj¿et.

Hans DX-kunnskaper, kombinert med

innsikt fra sitt yrke som programingeni¿r i NRK,

gjorde ham til et naturlig kontaktpunkt for

Media Network og andre sentrale formidlere av

internasjonal DX-informasjon.

I en Œrrekke var han bidragsyter til World Radio

TV Handbook og redakt¿r for kapitlet om Norge

i DXingens viktigste oppslagsverk. Han bidrog til

European FM Handbook og andre publikasjoner,

han deltok pΠflere EDXC-konferanser og var en

krumtapp da DXLC arrangerte nordisk

mesterskap i DXing to ganger pΠnittitallet.

Samtidig var Bernt f¿rst og fremst en god venn

og kamerat for alle oss som l¾rte ham Œ kjenne

gjennom hobbyen og arbeidet i klubben. Bernt

var verdens snilleste gutt, og hadde mye Œ gi ogsŒ

pΠdet personlige plan.

 

Han var alltid positiv og stilte opp, alltid

smilende og med et uslitelig godt hum¿r.

Vi kommer til Œ savne Bernt sŒrt, men midt i

sorgen over Œ ha mistet ham sŒ altfor tidlig, f¿ler

vi stor takknemlighet for den innsatsen han

gjorde og alt det han har betydd for oss.

I sorgen gŒr vŒre tanker og vŒr medf¿lelse f¿rst

og fremst til Anita og de tre d¿trene, samt

Bernts ¿vrige familie.

Vi lyser fred over Bernt Erfjords minne.

Jan Alvestad

Svenn Martinsen

Eivind Motland

Olav Nordli

Svein Olav Pedersen

 

Bernt Erfjord passes away at age 42

 

Bernt Erfjord, long time editor of DX-News, fell victim to cancer on

June 26, 2004 at the local hospital in Kristiansand, Norway. He leaves

behind a wife, Anita, and three daughters.

 

Bernt has been a central and highly respected resource in various

positions for the DX-Listeners' Club over the last 20 years. His

contribution to DXLC and the publication of the club's magazine has been

truly outstanding.

 

Bernt became a DXer in the late 1970'ies and made many friends both in

Norway and internationally.

 

From dxlc.com

 

______________________________________________________