Ei reise i bedehusland i Øygarden.


Her har kyrkje og bedehus ofte hatt godt samarbeid i arbeidet for Guds Rike.

Frå: Reise i Bedehusland. Bedehusene i Hordaland, s.105-113.
Red.Johannes Kleppa. Medred.Alf Henry Rasmussen,
Sambåndet Forlag 2001, ISBN 82-7752-122-7.

Bilete: Frå Vik Bedehus, Cion, 9.mai 2013.
Her har i mange år vore fast gudsteneste på Helgetorsdag. Foto: Ottar Vik©.
Alvheim og Blom
Herdlevær og Hernar, I
Hernar II og Nautnes
Knarvik og Hellesøy
Oen og Rong
Stura og Sæle
Tjeldstø og Toft
Torsvik
Vik
Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 ©2005-2013.
Bruk attendepilen for retur til forrige sida.
Attende til startsida
JavaScript Scrolling Text