Bakgrunnen forradioen og kristen radio i Norge

Svenn Martinsen

 

Radioensbarndom.

 

-Radioen begyntef¿rst pŒ AM, pŒ lang-og mellomb¿lge (LF og MF)  i 1920-Œrene. SmŒ,men iherdige lyttergrupper viste stor entusiasme i de f¿rste Œrene, etterhvertsom de fikk inn stasjoner fra utlandet, og senere fra vŒrt eget land pŒ sinekrystallapparat.

 

Privatkringkasting i Norge.

 

Pr¿vedriften fraKristiania Broadcasting i 1923, og regul¾r drift i Kringkastingsselskapets regii Oslo fra 1925 skapte stor interesse for radio i Norge. Lytterinteressenskapte ÒbroadcastingsakenÓ. Dette f¿rte i sin tur til at det ble etablertlokale Kringkastingsselskap i flere av vŒre byer i Œrene som fulgte, bl.a. iBergen, lesund og Trondheim. NŒ s¿rget flere faktorer for at privatkringkasting etterhvert kjempet i motvind. I og med nasjonaliseringen, ogetableringen av Norsk Rikskringkasting i 1933, ble det satt sluttstrek for denprivate kringkastingen i Norge for mange Œr fremover. 

 

Lytting pŒutlandet.

 

PŒ 30-tallet vardet lite lytting pŒ utlandet , bortsett fra lytting pŒ England og Sverige, somalternativ til NRK. Under krigen ble som kjent radioene beordret innlevert, mende som beholdt dem, kom til Œ sette stor pris pŒ de norske sendingene fra BBC,og s¾rlig da som nyhetsmedium og moralsk oppbygger. Etter krigen fortsattemange nordmenn pŒ Vestlandet Œ ta inn BBC, s¾rlig BBC Lights  musikkprogrammer, h¿respill, ogkomi-program var popul¾re.

 

I 1951 ble RadioLuxembourgs mellomb¿lgesender satt i gang, og den fikk etterhvert storbetydning for ungdom med sine musikkprogrammer. Noe av det samme kan sies omsendingene fra American Forces Network, som bl. a. hadde stasjoner i MŸnchen,Stuttgart og Frankfurt. Vi vet at mange ungdommer i Europa lyttet ivrig tildisse sendingene. Voice of America, og Radio Free Europe hadde ogsŒ sinetrofaste lyttere. Som piratstasjonene pŒ 60-og 70-tallet. Det var likevel deriksdekkende tjenester som var viktigst, som NRK i Norge.

 

Kristen radio.

 

1.juledag 1931startet den f¿rste kristne radiostasjonen HCJB, ÒStemmen fra AndesfjelleneÓ,sine sendinger. I 1935 ble Kristelig Lytterlag, senere KristeligKringkastingslag(KKL), startet av 22 ledere fra de kristelige organisasjoner.Lytterlagets oppgave var Œ v¾re kristenfolkets taler¿r overfor radioen i Norge.

 

Vi mŒ ogsŒ nevneNorea Radio. De har v¾rt viktige, gjennom mellomb¿lge-og kortb¿lgesendere iTangier fra 1956, senere Monte Carlo, og sin Radio Luxembourg-satsing fra 1977(AM 1439): Treffpunkt 208. Senere kom Sarons Dal pŒ banen fra hertugd¿mmet, isamme sendetid.  Den Norske Sj¿mannsmisjonhadde daglige sendinger fra Trans World Radio pŒ Bonaire. Pinsevennenes IBRARadio sendte norske program fra Tangier i perioden 1954-1959.

 

Endelig privatradio i Norge.

 

Etterregjeringsskiftet 1981 fikk vi borgerlig regjering, og sŒ fulgte statsrŒdLangslets "vŒrslepp" av n¾rradio.

 

2.november 1981inviterte KKL kristenledere og politikere til et kontaktm¿te. FormŒlet med m¿tetvar Œ utfordre og forberede de kristne organisasjoner i forhold til monopoloppl¿sningen,for at de, som det sto i invitasjonen, ikke skulle Òkomme for sent til bords.Ó

 

Norea Radio haddeplaner om en 5kW FM-sender pŒ S¿rlandet allerede i tilknytning til det daprosjekterte Gimlekollen Mediasenter. Konsesjonss¿knaden gikk ikke i gjennom,men som resultat av ÒvŒrsleppetÓ, kom GIMRA, Misjonssambandets stasjon iKristiansand.

 

F¿rste pr¿veperiodefor n¾rradio gikk ut i 1984. Det ble da gitt tillatelse til drift pŒ 91 steder,og 318 konsesjoner ble tildelt. Da var det Kystradioen kom pŒ banen!

 

I 1988 ble n¾rradioengjort permanent i Norge. Fra 1.mai dette Œret ble ogsŒ kommersiell reklame ogsponsing tillatt, etter at det i lang tid hadde v¾rt diskusjon omfinansieringssp¿rsmŒlet.

 

Ellers mŒ nevnesat det var Kristelig Kringkastingslag(KKL) som tok initativet og fikk Norsk N¾rradioforbund(NNF)pŒ bena. Den f¿rste sekret¾r for NNF var KKLs landssekret¾r ¯ivind Brakvatne.Senere forbundssekret¾r Odd Arne Jo¿ kom ogsŒ fra en stilling i KKL. KKL drevogsŒ en utstrakt kursvirksomhet for n¾rradiomedarbeidere, og KKL Media bleopprettet bl.a. for Œ bistŒ med salg av teknisk utstyr og oppbygging av n¾rradiostudio.