Credo!(Jeg tror!)

Apostolicum. Den Apostoliske Trosbekjennelse:


P: La oss bekjenne vår hellige tro!

Første artikkelen - OM SKAPELSEN

A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Det er: Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger.
Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser.
Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve.
Jeg tror også at han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt.
Dette gjør han av bare nåde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det.
For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham.

Andre artikkelen - OM FRELSEN

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Det er: Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud,
født av Faderen fra evighet,
og sant menneske,
født av jomfru Maria.
Han er min Herre,
som har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske,
kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder,
fra dødens og djevelens makt,
ikke med gull eller sølv,
men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død.
Dette har han gjort for at jeg skal være hens egen,
leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd,
uskyld og salighet, liksom han har stått opp fra de døde, lever og regjerer i evighet.

Tredje artikkelen - OM HELLIGGJØRELSEN

Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allminnelig kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse og det evige liv.

Det er: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham.
Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.
På samme måte kaller, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden
og bevarer den hos Jesus Kristus i den felles kristne tro.
I denne kristne kirke tilgir han daglig meg og alle troende alle synder.
På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv.Amen.


Sokneprest Emeritus Svenn Martinsen, Boks 100, N5331 RONG ©2005-2013.

Fint om du gir respons!

Bruk tilbakepilen for retur til forrige side.

Tilbake til startsiden

JavaScript Scrolling Text